Aarhus laver ny organisering af handicap-området

Indsatsen for voksne med handicap skal organiseres på en ny måde i Aarhus Kommune. Rådmand Thomas Medom har besluttet at oprette fire borgercentre, der skal fungere som lokale kraftcentre for handicapindsatsen i henholdsvis Aarhus Syd, Vest, Nord og Midt. Beslutningen træffes på baggrund af 68 høringssvar fra borgere, pårørende og organisationer.

Voksne med handicap og deres pårørende skal i højere grad opleve, at de bliver inddraget og imødekommet. Det er afsættet for en reform af Aarhus Kommunes indsats på voksenhandicapområdet. Fremover skal borgerne kunne få hjælp på fire, lokale borgercentre, hvad enten det drejer sig om rådgivning, bevillinger eller daglig støtte. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem borgercentrene og et bydækkende center, der varetager rådgivnings- og visitationsarbejdet. Sagsbehandlerne er forankret i det bydækkende center, men vil være til stede på borgercentrene flere gange om ugen.

Borgerne skal kunne henvende sig på borgercentrene for at få blandt andet rådgivning, støtte, hjælp til boligsøgning og beskæftigelse samt midlertidige hjælpemidler. Centrene skal også være sociale mødesteder, hvor borgerne kan deltage i fællesarrangementer, få inspiration til lokale og frivillige tilbud og andre muligheder for samvær og støtte. Der er lagt op til, at borgercentrene skal styrke samarbejdet med lokalområderne og tilbyde pædagogisk vejledning til frivillige, pårørende og andre, der har berøring med mennesker med handicap, for eksempel virksomheder og idrætsforeninger etc.

”Borgercentrene skal styrke nærheden, trygheden og borgernes medindflydelse. Vi får en ramme for et styrket samspil mellem sagsbehandlerne og de pædagogiske medarbejdere, der arbejder med borgerne i det daglige. Det skaber sammenhæng. Og vi får nogle kraftcentre, hvor både borgere og pårørende, frivillige og professionelle, kan mødes om fælles aktiviteter, deling af viden og inspiration,” siger Thomas Medom, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
 
”Vi har nu afsluttet høringsfasen, hvor borgere, pårørende og organisationerne er kommet til orde i form af høringssvar, møder med foreninger på området og dialogmøder med medarbejderne. Vi har fået rigtig mange, gode input og opmærksomhedspunkter, som har betydet, at vi justerer på det oprindelige forslag på fem områder – det gælder udviklingshæmning, hjerneskade, autisme, bostøtte og ledsagerordningen,” siger Thomas Medom.

Konkret betyder det, at:

 • Udviklingshæmning etableres som en tværgående fagspecialisering, ligesom der gives mulighed for at etablere flere specialiseringsområder
 • Bostøtten til senhjerneskadede forbliver samlet i Borgercenter Midt, Bofællesskabet Mallinglund knyttes til Borgercenter Syd og Bofællesskabet Børglumvej knyttes til Borgercenter Nord
 • SORAS, som rummer bostøtte, samværstilbud og kollegium for unge med autisme, fastholdes i Voksenhandicap
 • Bostøtten til borgere med senhjerneskade, autisme og udviklingshæmning samles under Borgercenter Midt for at styrke samarbejde og faglig udvikling
 • Ledsagerordningen forbliver samlet i Borgercenter Midt, og der indføres ikke rammestyring på området
 
"Jeg er glad for, at der er så mange, der har bidraget med input til fremtidens indsats for voksne med handicap. Det vidner om et stort engagement, og det skal vi som kommune bruge aktivt til at udvikle vores tilbud, så de imødekommer borgernes ønsker og behov mest muligt. Jeg er sikker på, at vi nu har lagt fundamentet for en handicapindsats, der i højere grad baserer sig på tillid og samarbejde i stedet for New Public Management,” siger Thomas Medom.
 
”Men det er også vigtigt at understrege, at vi ikke skaber ændringer over en nat. Der venter en lang proces, hvor vi samtidig udfordres af, at flere og flere får brug for støtte fra Voksenhandicap. Over fire år er antallet af borgere med handicap steget med 20 procent, og det vil givetvis fortsætte. De næste ti år forventer vi at få brug for ca. 100 ekstra pladser på botilbud og dagtilbud. Det vil lægge et stort pres på ressourcerne, som vi må forholde os til i næste års budget. Forandringerne ændrer ikke på, at det bliver nødvendigt med yderligere budgetløft i de kommende år for at fastholde serviceniveauet,” siger Thomas Medom.
 
Den nye organisering ventes at træde i kraft den 1. maj 2017.
 
Emneord: Voksenhandicap, Aarhus Kommune, Thomas Medom, 230217
Aarhus Kommune på DenOffentlige.dk Aarhus Kommune
Aktivitet: Artikler: 171 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 12.06.17 Politik
  Tolv danske kommuner i Global Parliament of Mayors

  12 østjyske borgmestre i Business Region Aarhus indtræder som de første danske borgmestre i Global Parliament of Mayors - en international interesseorganisation, som består af borgmestre verden over.

 • 02.06.17 Velfærd
  Så er Serviceloven moderniseret

  Folketinget har vedtaget ændringer i serviceloven og børne- og socialminister Mai Mercado er godt tilfreds med resultatet.

 • 08.05.17 Velfærd
  Aarhus største plejehjemsfirma går konkurs

  Aarhus Kommune gør alt for at hjælpe berørte borgere, efter at hjemmehjælpsfirmaet Hjemmehjælpen A/S er gået konkurs. Rådmand vil have speedet op på ældreministerens initiativer, som skal skabe større tryghed for de ældre.

 • 01.03.17 Politik
  Seksbyerne til Folketinget: Giv kommunerne frie hænder

  Beskæftigelsesområdet har brug for en gennemgribende forenkling, hvis kommunerne skal levere en hurtig og effektiv indsats. Så enkelt er budskabet, når Aarhus og resten af 6-byerne onsdag d. 1. marts har foretræde for Folketingets beskæftigelsesudvalg.

 • 27.06.17 Politik
  Her er de 44 frikommuner - i otte netværk

  Regeringen har udpeget otte frikommunenetværk, der består af i alt 44 forskellige kommuner. De får i de næste fire år frihed til at afprøve nye ideer og løsninger i praksis.

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige