Behov for fornyelse af Europas energi- og klimapolitik

Et grundigt eftersyn af den samlede energi- og klimapolitik for Europa er nødvendig. Blandt andet er der brug for et styrket energimarked i EU, hvori kvotehandelssystemet indgår som et væsentligt instrument, mener DI.

EU’s nuværende energi- og klimapolitik er lagt fast i den såkaldte 2020-pakke, hvori der indgår mål for klima, vedvarende energi og energieffektivisering. EU’s politik udstikker rammerne for den fælles og den nationale indsats i Europa. Det er et godt udgangspunkt. Men fordi investeringerne på især energiområdet er meget langsigtede, er der et stort behov for at få lavet en 2030-ramme på området.

Sammenhængende regulering
Europa har brug for en sammenhængende regulering på klima- og energiområdet, der bevarer de europæiske virksomheder, og som sikrer EU’s energiforbrugere en energiforsyning, som er til at betale. I dag er energiomkostningerne i Europa væsenligt højere end i Kina og USA.

Derfor er DI også ganske godt tilfreds med, at Kommissionen med en ny grønbog sætter en debat i gang om EU’s klima- og energipolitik efter 2020.

Behov for reform
- Det er afgørende, at vi allerede nu kigger videre end 2020 og tager fat på diskussionen af, hvad virksomhederne kan vente sig i 2030, slår DI’s energi- og klimapolitiske chef Troels Ranis fast.

Han mener, at det for det første er vigtigt at få bragt mere perspektiv ind i diskussionen.

- Formålet med EU’s energi- og klimapolitik er at sikre en europæisk klimaindsats, forsyningssikkerhed og konkurrenceevne, fastslår Troels Ranis.

I hans øjne er der brug for at diskutere behovet for en reform af den samlede energi- og klimapolitik, hvori balancen mellem disse tre hensyn sikres.

Skal være forenelig med konkurrencedygtig industri
- Der skal altså udvikles en klar og langsigtet europæisk vision om energi- og klimapolitikken, der er forenelig med en konkurrencedygtig industri fortæller DI’s energi- og klimapolitiske chef.

De kommende måneder vil EU netop sætte fokus på disse vigtige diskussioner. Grønbogen som Kommissionen har sat i høring frem til begyndelsen af juli måned 2013 vil være det første spadestik, men mere vil følge. Sammen med de europæiske kolleger i BUSINESSEUROPE vil DI bidrage til at sætte dagsordenen.

Vigtigste diskussion det kommende halvandet år
- Vi mener, at den her diskussion bliver en af de vigtigste det kommende halvandet år. På kort sigt skal vi have konsolideret EU’s økonomi og gennemført de energi- og klimaplaner, der allerede er vedtaget politisk. Frem mod 2030 skal ambitionerne øges, og det vil kræve et grundigt sundhedstjek af den måde, EU gør tingene på i dag, forudser Troels Ranis.

Dansk Industri og CO-industri har i en fælles kronik peget på behovet for en langsigtet strategi, hvor hensynet til EU’s økonomi og konkurrenceevne står helt centralt.

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Modtag også nyhedsbrev fra:

Mest læste

Seneste kommentarer