Hovedelementer i regionsaftalen

Ny prioritering på sundhedsområdet med nye rettigheder Sundhedsområdet udgør et centralt prioriteringsområde for regeringen. I lyset af de snævre økonomiske rammer for den offentlige økonomi er der fundet midler til en væsentlig udvidelse af sundhedsområdet. * Med 670 mio. kr. giver aftalen mulighed for en aktivitetsvækst på 3 pct. i sygehusvæsenet til mere og bedre behandling.

* Nye patientrettigheder skal sikre alle patienter hurtig udredning – og at de, der har størst behov, kommer i behandling først. Det er konsekvensen af den nye differentierede behandlingsret.

* De psykisk syge er prioriteret højt og skal have hurtigere udredning og behandling. Til det formål er det aftalt, at psykiatrien styrkes med 200 mio. kr. til kapacitetsopbygning.

* Der prioriteres 450 mio.kr. til det øvrige sundhedsområde, herunder blandt andet 75 mio.kr. til praksissektoren og 100 mio.kr. til medicintilskud.

* Aftalen afspejler også regeringens pejlemærker inden for øget patientkvalitet, akutområdet og kræftindsatsen. Tre højt prioriterede områder i den danske sundhedsindsats, hvor ventetider skal ned og behandlingskvaliteten op til gavn for patienterne.

Se hele aftalen her

Nye anlægsinvesteringer og energirigtige sygehusbyggerier
* Den regionale anlægsaktivitet øges i 2013 til over 5 mia. kr., fra det i forvejen historisk høje niveau i budgetterne for 2012.

* Det sikrer bl.a. udbygningen af de kommende nye super sygehuse. * Samtidig øges investeringsrammerne for de nye super sygehuse med 1 mia.kr. med henblik på at løfte byggerierne til allernyeste energistandard (bygningsklasse 2020).

* For at styrke brugen af offentlig-private samarbejder etableres en pulje på 300 mio. kr. til konkrete OPP-projekter.

God økonomistyring og mere sundhed for pengene
* Nye prioriteringer af sundhedsområdet skal gå hånd i hånd med en god ressourceanvendelse og mere sundhed for pengene.

* Regionerne skal fortsætte deres fokus på styring af økonomien. Regeringens nye budgetlovgivning indebærer økonomiske sanktioner overfor regionerne, hvis ikke de aftalte økonomiske rammer overholdes.

* Aftalen sikrer en ”noget-for-noget”-tilgang, hvor regeringen også forpligter sig til at levere bedre rammer for styring og prioritering via en differentieret behandlingsret og nye styringsredskaber i forhold til praksissektoren.
 

Finansministeriet på DenOffentlige.dk Finansministeriet
Aktivitet: Artikler: 87 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

Mest læste

Seneste kommentarer

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige