FOA, 3F og Lærerne går i kamp for folkeskolen: Skal være Fællesskabets skole

Ny antologi og et dogmesæt fra de tre forbund skal sætte fokus på folkeskolen som en demokratisk grundpille og en forudsætning for, at det enkelte barn kan vokse op og deltage i og bidrage til samfundet.

Kundskaber, dannelse, rummelighed, demokrati og afsættet til det gode liv. Med disse ord beskriver formændene for FOA, 3F og Danmarks Lærerforening landets nok vigtigste samfundsinstitution: Folkeskolen.

Sammen udgiver de tre forbund i dag en antologi med 14 indlæg af blandt andre tv-vært og journalist Abdel Aziz Mahmoud, tidligere udenrigsminister Per Stig Møller og Renée Toft Simonsen, psykolog, forfatter og model. Heri fortælles historien om hvor stor en betydning folkeskolen har haft for dem.

Vær med i Skoleavisen

Er du aktør på skoleområdet - privat, fri, efter eller folkeskole - så kan du bidrage til Skoleavisen på to måder. Send indlæg direkte til redaktionen på skoleavisen@denoffentlige.dk eller blive redaktør for dit eget indhold som udgiver på DenOffentlige. 

Vi holder workshop jævnligt for nye aktører til Skoleavisen. Få en mail når næste dato er fastlagt. Skriv til os her

Med antologien og fem fælles dogmer ønsker de tre forbundsformænd at igangsætte en helt nødvendig debat om vigtigheden og udviklingen af en velfungerende folkeskole: Fællesskabets skole.

”Folkeskolen er den største og vigtigste kulturbærende institution, vi har. Det er her, børn fra alle samfundslag mødes og knytter bånd på tværs af socialgrupper, etnicitet og religion. Det giver det fælles udgangspunkt, der er en af grundpillerne i vores demokrati. Derfor er det fantastisk, at vi sammen med 3F og FOA kan sende et klart signal om, og at skolen skal prioriteres politisk” siger formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen

Såvel bog som dogmer håber de tre forbundsformænd vil inspirere de mange kandidater, der stiller op til kommunalvalget den 21. november og det kommende folketingsvalg. For der er behov for at slå ring om folkeskolen.

Et stigende antal elever siver fra folkeskolen til privatskolen, hvor hvert sjette barn i dag går. Igennem de seneste årtier er folkeskolen blevet stadig mere udfordret med et stigende antal elever i klasserne og et dalende overskud til at løfte den elev, der i en periode måtte have brug for ekstra faglig og social støtte. Men taber vi eleverne her, risikerer de livet igennem at være begrænsede i deres muligheder.

”Folkeskolen er helt afgørende for vores sammenhængskraft. Det handler om, at alle børn skal havde bedste muligheder. Med denne bog får vi vist, hvor vigtig folkeskolen har været for de medvirkende - og gennem deres historier – hvor vigtig folkeskolen er for os alle. Jeg kan ikke komme i tanke om en sag, der er vigtigere at kæmpe for, end denne,” siger Per Christensen, 3F’s formand.

Netop derfor er de tre organisationer gået sammen i arbejdet for at forbedre folkeskolen.

”Kampen for den gode folkeskole er for vigtig at overlade til lærerne alene. Skolen kan modvirke ulighed senere i livet og give alle lige muligheder ved at gøre noget forskelligt for elever med forskellige forudsætninger. Det er hverken en fagspecifik eller partipolitisk kamp. Det gælder børnenes hverdag og trivsel her og nu, og det gælder deres muligheder på lang sigt. Derfor er det et fælles anliggende for samfundet i sit hele,” siger FOA-formand Dennis Kristensen.

De fem dogmer for Fællesskabets skole, som forbundsformændene fremsætter, lyder:

1. Alle børn får lige muligheder.

2. Alle børn sikres grundlæggende kundskaber og sociale kompetencer.

3. Alle børn lærer at tilegne sig viden.

4. Alle børn lærer kritisk at vurdere udsagn og informationer.

5. Alle lærer at respektere alle.

 

 

Emneord: Skoleavisen, FOA, Dennis Kristensen, 3F, Per Christensen, Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, Folkeskolen, 011117
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1383 | Events: 6 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige