Forum for Fremtidens Offentlige Ledelse & Styring

Forum for Fremtidens Offentlige Ledelse & Styring

Øster Farimagsgade 5, 1353 København K

Telefon: 22 73 26 63 Website: http://www.forstyr.dk/ E-mail:

Forum er et løstkoblet netværk, hvis formål er at udgøre et mødested for en debat om at fremme bedre offentlig styring og ledelse. 

Forum blev oprettet af direktør Henrik Hjortdal, rådgiver Cristian S. Nissen, professor Preben Melander og universitetsdirektør Claus Nielsen i 2008 i kølvandet på de ufærdige bestræbelser for bedre styring og ledelse i Kvalitetsreformen. Forum har hidtil haft til huse på CBS, men er 1. januar 2018 flyttet til Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. 

Hovedtemaer for Forum siden dets start i 2008 har været styring og ledelse i den offentlige sektor. Synsvinklen har været kritisk over for den danske variant af NPM, som er gået for vidt i centralisering, måling og dokumentation. Kvalitetsreformen og andre politiske signaler omkring 2007 pegede i retning af ønsker om en fornyelse af forvaltningspolitikken, men i årene efter har udviklingen været tøvende og uklar. 

Efterspørgslen efter nytænkning er dog ikke forstummet. De seneste to år er kritikken af styring og ledelse vokset, og den politiske erkendelse af behovet for at handle tilsvarende. Ledelseskommissionen og Sammenhængsreformen er de meste markante eksempler herpå. 

Ved flytning til Statskundskab (IFS) åbner sig en række nye muligheder, som knytter sig til IFSs position og potentialer i forhold til forvaltning, politik og organisation/ledelse. Forums fokus er netop styringskæden fra politik og økonomi over forvaltning til organiseringen og ledelsen af mødet med borgerne: Hvordan kan styring, organisering og ledelse støtte og styrke det værdiskabende møde mellem medarbejder og borger? 

Med de nye åbninger fra statslig side, administrativt og politisk, vil det være FORUMs opgave at bidrage til at besvare det spørgsmål, som trænger sig på: Hvad er det næste skridt? Dette vil vise sig at være det gode spørgsmål, når Ledelseskommissionens og Sammenhængsreformens rapporter er afleveret. Og afgørende at svare på, hvis ikke bedre styring og ledelse skal forsvinde fra den politiske agenda, teknificeres og nedprioriteres i tiden derefter. 

Forums formål fastholdes altså ved flytningen til IFS som at bidrage udvikling af offentlig styring og ledelse med henblik på at forbedre den offentlige sektors ressourceudnyttelse og kvalitet. Med det unikke kendetegn at facilitere en ligeværdig dialog mellem beslutningstagere, forskere og praktikere. 

De centrale debattemaer vi opererer med p.t. kan præciseres således: 

 1. Styringsformer i praksis, den fragmenterede udvikling af styringsværktøjer
   
 2. Den offentlige leder/ledelse, udvikling, uddannelse, lederskab – herunder forbedring af organisation og ledelse i centraladministrationen
   
 3. At inddrage medarbejdere i styring og ledelse, medarbejdernes motivation, den offentlige arbejdsplads, anerkendende ledelse
   
 4. At skabe balance mellem resultatstyring og anden styring, herunder sikre incitamenter og råderum for innovation og kreativitet
   
 5. Styringsreform, debatten om normative elementer i den offentlige styrings- og ledelsesdebat (”tillidsreform”, afbureaukratisering, innovation mm)
   
 6. At sætte fokus på samspillet mellem de værdier og fagligheder, der knytter sig til hhv. styring og velfærdsproduktion

 

Forums aktiviteter

Følgende aktiviteter er pt. dominerende: 

 • Debatmøder (hverdage 15-18) med oplæg fra forskning, beslutningstagning og praktisk ledelse
   
 • Konferencer (hverdage 9-16) med aktuelle temaer og markante oplæg og workshops med oplægsholdere fra forskning, beslutningstagning og praktisk ledelse
   
 • Rundbordssamtaler hvor Forum inviterer udvalgte nøglepersoner og sponsorer til drøftelser, der kan kvalificere nye styrings- og ledelsesindsatser og/eller forberede kommende større FORUM-arrangementer
   
 • Konferencer i samarbejde med andre aktører, hvor der er gensidig interesse. Det kan ex. være KOMDIR, NAF, MPG eller Lunds Universitet
   
 • Aktivisme i form af at stimulere og bidrage til udviklingsarbejde og eksperimenter hos bl.a. sponsorerne i det omfang der er/kan skaffes ressourcer hertil. Styringslaboratorierne mellem FORUM og MidtLab 2009-13 kan være et eksempel
   
 • Kommunikation og debat i samarbejde med denoffentlige.dk, herunder Ledelsesavisen 

Du kan læse mere om Forums aktiviteter på www.forstyr.dk eller vores Facebook-side.  

Forums ledelse og organisering

Pr. 1. januar 2018 består Forums ledelse af en bestyrelse med følgende medlemmer: Institutleder Mikkel Vedby Rasmussen (formand), professor Hanne Foss Hansen, lektor Caroline Grøn, vicestudieleder, lektor Jacob Alsted, adm. Direktør Adam Wolf, rådgiver Christian S. Nissen, direktør Hanne Dorthe Sørensen og adjungeret professor Mogens Hegnsvad. Projektleder Henrik Hjortdal er daglig leder. Forum er i tæt kontakt med forskningsmiljøer på andre universiteter og med sponsorerne som p.t. udgøres af Metropol, VIA, FTF, DJØF, Forsvarsakademiet, Vanguard og KOMDIR. Det overvejes pt. hvordan dialog kan styrkes, heruder om en form for advisory board er hensigtsmæssigt.

Blogs

Artikler

 • Tillidsreform: Sverige gør, hvad Danmark opgav
  08.01.18 Ledelse

  Mens regeringen ser ud til at have opgivet en mere tillidsbaseret kultur i det offentlige, har Sverige nedsat en officiel ”Tillidsdelegation,” der undersøger erfaringer med tillidsbaseret styring og ledelse. Her er et resumé af et af delegationens første delbidrag.

 • Her er 13 rigtige til Ledelseskommissionen
  13.12.17 Ledelse

  "13 rigtige" til Ledelseskommissionen. Ledere, faglige repræsentanter, forskere og fagfolk har bidraget til anbefalinger om bedre offentlig ledelse.

 • Velfærdssamtale: Problemet er summen af dokumentation og kontrol
  17.11.17 Ledelse

  Fagprofessionerne møder djøfferne. Se FTF-formand Bente Sorgenfrey i samtale med formand for offentlige chefer i Djøf, Henning Thiesen. Emnet er styring og ledelse i fremtiden.

 • Ove Kaj P: Offentligt ansatte må anerkende konkurrencestaten
  17.11.17 Ledelse

  Offentligt ansatte må respektere de vilkår, som konkurrencestaten giver, hvis de vil have handlerum. Konkurrencestaten var til debat i Forum netværket for nylig. Ove Kaj Pedersen, Kurt Klaudi og Niels Christian Barkholdt satte scenen.

 • Velfærdssamtale: Fyr dem, der ikke dur
  10.11.17 Ledelse

  Bente Sorgenfrey og Henning Thiesen forsøger at finde tre ting de kan blive enige om. Se velfærdssamtalen mellem FTFs formand og formanden for offentlige chefer i Djøf.

 • Velfærdssamtale: Det kræver mod at eksperimentere
  03.11.17 Ledelse

  Vi står i et årti uden svar og med mange spørgsmål, og det øger behovet for at eksperimentere. Se og hør Pia Gjellerup fra Center for Offentlig Innovation i samtale med organisationskonsulent Mette Hammer.

 • Ledere og organisationer: Højt tempo udfordrer det offentlige
  13.10.17 Ledelse

  Udviklingen går hurtigere end den offentlige sektor kan nå at agere på. Det er en stor udfordring, lyder budskabet fra flere organisationer og topledere. De varsler opgør med denoffentlige sektors tilsanding.

 • Debat tog opgør med superlederen: Nu skal styringskæden smøres
  13.10.17 Ledelse

  Superlederen må ikke blive et ideal, medarbejderne skal involveres og så kan styring give vide rammer for ledelse. Læs, se og hør debat om fremtidens ledelse og styring.

 • Forsker om ledelseskommission: Tag fat i styringen, ikke lederne
  31.03.17

  Nedsættelsen af ledelseskommissionen har igen sat ledelse øverst på dagsordenen. Men den evige polarisering hvor private ledere positioneres som bedre end offentlige ledere må stoppe. Læs her, hvorfor forsker mener, at det ikke er lederne men især styringen, kommissionen skal tage fat i.

 • Ledelseskommission må få ledelse til at få styr på styringen
  26.02.17 Ledelse

  Ledelseskommissionen ønskes velkommen af mange, men der er bange anelser. Vil kommissionen få lov til at tænke langt nok og dybt nok? Kan vi forvente en hovedrengøring af det morads af styring, der er vokset frem, spørger Mogens Hegnsvad.

 • Frank Jensens udfordrer anmelder ledelsesbog: Måske er NPL afløseren for New Public Management
  21.02.17 Ledelse

  Ny bog leverer bud på afløseren for NPM. Overborgmesterkandidat Cecilia Lonning-Skovgaard anmelder "New Public Leadership - fra strategi til effekt."

 • Topledernes 10 bud til fremtidens offentlige styring og ledelse
  23.11.16 Ledelse

  Fremtidens offentlige leder skal navigere mellem styringskrav, tillid og faglighed. Her er 10 bud til fremtidens offentlige leder.

 • Forskere: Nu bliver offentlig styring værdibaseret
  23.11.16 Ledelse

  Ny styring i det offentlige tager i stigende grad afsæt i, hvad der giver mest værdi for borgerne for de penge, der bruges. Værdibaserede strategier er på vej frem.

 • Norsk forsker: Tillid er det magiske våben i fremtidens organisation
  23.11.16 Ledelse

  Den nordiske ledelsesstil, baseret på tillid, udstrakt tro på og inddragelse af medarbejderne i opgaver og beslutninger, er vejen frem, hvis moderne organisationer skal komme godt igennem den omstilling til digitalisering og virutalitet, som er i fuld gang. Det viser norsk ph.d..

 • Danske forskere udfordrer forestillinger om innovation
  23.11.16

  Innovation er ustoppelig, lyder en antagelse fra to danske forskere, der har fået internationalt gennembrud. De deler her deres "findings" som udfordrer alle forestilinger om, hvordan man kan arbejde systematisk med innovation.

 • Danmarks første PhD om tillid og kontrol: Topstyring er ødelæggende
  21.11.16 Ledelse

  Den første danske PhD om tillidsbaseret styring og ledelse sender en kanonkugle direkte ind på lukkede ledelsesgange, der spyer styrings- og kontrol-redskaber ud over offentligt ansatte. Tina Øllgaard Bentzen har studeret hvordan Københavns kommunes tillidsreform fra 2012 er gennemført.

 • Droppede NPM og fik glade medarbejdere, tilfredse borgere og en effektiv sagsbehandling
  18.11.16 Ledelse

  Fra 14 til 1,8 dages ventetid og 8500 færre telefonopkald fra frustrerede borgere. Læs her, hvordan Odense Kommune revolutionerede sagsbehandlingen i sygedagpengeafdelingen.

 • SOS - Der kaldes på Smartere Offentlig Styring
  23.10.16 Ledelse

  Smartere Offentlig Styring eller SOS. Det var temaet da over hundrede kommunale direktører drøftede offentlig ledelse med en lang række toneangivende danske forskere.

 • Forsker om handleplaner og strategier: Styring i dokumenter skaber mangel på styring
  02.10.16 Ledelse

  Forsøg på at skabe styring gennem ord fører til at ordene fortolkes på et utal af måder, der nu skaber manglende styring, skriver forskeren Søren Obed Madsen.

 • Når den røde lampe lyser: Debat om risiko afslørede systemfejl
  02.10.16 Ledelse

  Når den røde lampe lyser, gør vi vel noget ? For så skal der vel gribes ind. Men nej, oftest er ledelsen immun over for advarsler - der sker jo så meget, og om lidt er det gået over.

 • Her er lidt farve til det nye sort: Tre myter om samskabelse
  21.09.16 Ledelse

  Der er brug for en kritisk og nuanceret tilgang, hvis vi skal blive bedre til at samskabe. Helle Hygum Espersen, senior projektleder hos KORA og Anne Tortzen, PhD studerende på RUC, afliver her tre myter om samskabelse

 • Måltal bremser god byggesagsbehandling
  14.09.16 Ledelse

  ”Tænkningen bag servicemålene på byggesagsområdet og den digitale indgang for ansøgerne holder ikke. Det giver ikke bedre sagsbehandling – tværtimod”.

 • Målstyring giver tunnelsyn: NPM skaber det helt forkerte fokus
  10.06.16 Ledelse

  De organisationer, som bruger mindst tid på at sætte mål og følge op, er de samme som leverer de bedste resultater. Lad os se at få gjort op med målingstyranniet i det offentlige.

 • Kommunaldirektør går all in: Her eksperimenterer vi ikke
  08.06.16 Ledelse

  Lederskab fremfor styring er nøglen til tiden efter NPM for en organisation bør ikke tegnes og forstås fra topppen, men have sit centrum hos medarbejderen. Det er de værdier, der bæres af hver enkelt pædagog, sundhedsplejerske, ingeniør osv., der er afgørende, skriver Lisbeeth Binderup.

 • Arrangementer
  08.06.16 Ledelse

  Udvalgte arrangementer om styring og ledelse i juni

 • Ideen om kloge ledere er død: Find modet til at samskabe
  08.06.16 Ledelse

  Samskabelse kræver modige offentlige ledere, der tør udfordre idéen om, at ledere er særligt kloge, særligt målfokuserede, særligt handlekraftige, skriver Pernille Thorup fra COK i en opfordring til at arbejde mere med samskabelse.

 • Her er dit overblik: Debatten om RBS efter KORA-rapporten
  08.06.16 Ledelse

  Debatten om resultatbaseret styring raser. Her er en oversigt, som opsamler essensen af rapporten, skitserer forskellige veje frem - med links til de vigtigste debatindlæg og artikler, som knytter sig til rapporten.

 • Nyt slag mod NPM: Offentlig styring kvæler samarbejde
  04.03.16 Ledelse

  Når samarbejde bliver et politisk mål kvæler man samarbejdet og skaber mere bureaukrati. Samarbejde må aldrig blive et mål, men er et middel til at skabe en mere sammenhængende, koordineret og helhedsorienteret offentlig service, skriver Torfing og Sørensen i et nyt skud mod New Public Management.

 • Op mod ni ud af ti gange rammer vi forkert, når borgeren kontakter os
  04.03.16 Ledelse

  I Odense har vi erkendt, at mellem 60-90 procent af de henvendelser, vi modtager fra borgere, kommer som en konsekvens af, at systemet ikke har gjort noget eller ikke har gjort det rigtige fra borgernes perspektiv, skriver Mikkel Schjøtt-Kristensen i en advarsel mod at gøre samskabelse til et projekt.

 • Debatmøde tog djøfisering helt alvorligt
  04.03.16 Ledelse

  Poppet, siger nogen om begrebet djøfisering. Dæmoniserende, siger andre. Debatmøde var dog enig om at det beskriver en virkelighed, som nogen oplever.

 • Arrangementer om ledelse i marts
  04.03.16 Ledelse

  Vi udvælger i hvert nummer ledelsesavisen de lederarrangementer vi synes ser særligt spændende ud og er til at betale. Send gerne feed back eller forslag til Henrik Hjortdal på hhj.om@cbs.dk

 • Arrangementer om offentlig styring, organisation og ledelse
  22.12.15 Ledelse

  Ledelsesavisen udvælger i hvert nummer de mest interessante arrangementer om offentlige styring og ledelse. Vi prioriterer ud fra forventet relevans, kvalitet og nyhedsværdi. Send gerne feedback om arrangementet til Henrik Hjortdal på hhj.om@cbs.dk.

 • Ny bog: Ledelseskrise i konkurrencestaten
  21.12.15 Ledelse

  Professor Lars Bo Kaspersen, Institut for Statskundskab og direktør Jan Nørgaard, Cairos, har skrevet en markant bog ”Ledelsekrise i konkurrencestaten”. De kobler her de økonomisk-politiske vilkår med ledelsesmuligheder på instituionsniveau. Universitetsdirektør på DTU, Claus Nielsen, anmelder.

 • Lille tillidsreform - hvad nu?
  21.12.15 Ledelse

  Regeringsgrundlaget indeholder ikke noget om modernisering af den offentlige sektor eller samarbejde med de offentligt ansatte. Det som blev aftalt i den forrige regerings tid videreføres dog pligtskyldigst - uden høj cigarføring.

Arrangementer

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene: