Fremtidens sundhed: Kritisk og konstruktivt blik på teknologien

Set ud fra et borgerperspektiv siger det sig selv, at de bedste velfærdsteknologiske løsninger ikke nødvendigvis kommer fra it-udviklere og programmører. Det stiller nye krav til fremtidens sundhedsprofessionelle.

University College Sjælland har stort fokus på at gøre temaer som innovation, teknologi og kreativitet til naturlige elementer på deres professionsuddannelser, og der findes mange gode eksempler på, hvordan det inspirerer og præger de studerende bl.a. i det EU-støttede projekt VIOL.  

Den bagvedliggende tanke er, at de nyuddannede med de rette værktøjer, vilje og mod bliver i stand til at tage større del i udviklingen af deres fremtidige arbejdspladser. Frem for blot at tilpasse sig under de eksisterende rammer. Eller sagt på en anden måde: De studerende skal rustes til at kunne udfolde og udfordre fremtiden på fagligt relevante og ansvarlige måder.

Færre varme hænder til flere kronisk syge

- “Antallet og omfanget af nye reformer på sundhedsområdet har været stigende i flere år. Der bliver populært sagt færre varme hænder til flere kronisk syge, og det er klart, at det stiller store krav til at effektivisere hele sundhedssystemet. Det forholder vi os til som professionshøjskole ved blandt andet at uddanne de studerende til at blive mere læringskompetente. For med den hastighed, tingene udvikler sig, bliver det mere og mere vigtigt, at de nyuddannede er i stand til at håndtere konstante forandringer. Og meget gerne ved selv tage aktivt del i udviklingen”, siger Mikala Hansbøl, der er forsker og projektleder på UCSJ.

Behovet for læringskompetente medarbejdere forstærkes yderligere af det faktum, at hverdagen ser meget forskellig ud fra kommune til kommune. Nogle kan fx være gået langt i inddragelsen af teknologi, mens andre først er ved at tage de første skridt. Nogle har været gode til at arbejde på tværs af faggrænser, mens andre arbejder mere siloopdelt. Og så videre. Den forskelligartede virkelighed er den, de studerende en dag skal arbejde i, og det gør det umuligt at uddanne en færdig og helstøbt fagprofessionel, der som en puslespilsbrik kan passe ind i enhver organisation.

Fremtidens sundhedsprofessionelle er bidragsydere til nye teknologiske løsninger

Mikala Hansbøl lægger vægt på vigtigheden af ikke at overromantisere brugen af teknologi, ligesom hun tager afstand fra klicheen om at ”stå rustet til fremtiden”. Det helt afgørende, som UCSJ har stort fokus på at integrere i sine uddannelser, er, at fremtidens sundhedsprofessionelle er i stand til at forholde sig konstruktivt og kritisk til de sociale konsekvenser af den effektiviseringsdiskurs, der præger debatten. Herunder er et centralt tema at kunne forholde sig proaktivt og konstruktivt til ny teknologi. Ikke blot for at udforske teknologiens muligheder og begrænsninger – men for at kunne forholde sig til dem i et større perspektiv.

- “Fremtiden sundhedsprofessionelle skal også kunne se sig selv som mulige bidragsydere til nye teknologier og it-løsninger. Set ud fra et borgerperspektiv siger det sig selv, at de bedste løsninger ikke nødvendigvis kommer fra it-udviklere og programmører, som er dygtige til det tekniske men mangler den sundhedsfaglige baggrund. Her findes der nogle meget spændende perspektiver for de sundhedsprofessionelle”, siger Mikala Hansbøl.

Læs andre artikler om VIOL-projektet:

Yderligere oplysninger: 

Fakta om projekt VIOL - "Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring": I projekt VIOL sætter University College Sjælland fokus på, hvordan velfærdsteknologi vil påvirke fremtiden inden for de fagområder, professionshøjskolen beskæftiger sig med. Projektet iværksætter aktiviteter, som skal danne grundlag for, at alle UCSJs studerende i løbet af deres studietid vil modtage ”velfærdsteknologiundervisning”. Projektet er støttet af Den Europæiske Socialfond. 

Kontakt:

  • Kathrine Krageskov Eriksen, forskningsprogramleder, UCSJ, tlf. 7248 2646, kke(@)ucsj.dk
  • Mikala Hansbøl, forsker, Forskning og Innovation, UCSJ, tlf. 7248 1092, mikh(@)ucsj.dk
Professionshøjskolen Absalon på DenOffentlige.dk Professionshøjskolen Absalon var indtil august 2017 kendt under navnet University College Sjælland, og er en af de syv professionshøjskoler, som blev etableret i august 2007. Vi er godt 600...
Aktivitet: Artikler: 140 | Events: 5 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige