Frivillig borger og kommune er sammen om at hjælpe angst- og depressionsramte

Vivian har i mange år været ramt af angst og depression. I samarbejde med Assens Kommune, underviser hun nu andre, der er i samme situation – Det giver en ekstra ”dimension”, fordi hun kan bruge sin erfaring og indsigt i undervisningen.

Depression, angst og spiseforstyrrelser gjorde i mange år så store krav på Vivians liv, at hun blev tilkendt førtidspension. Men selv om dagene var tunge og angsten bed, ville Vivian ikke acceptere sin situation: Hun ville noget mere! I samarbej­de med flere arbejdspladser i Assens Kommune fik hun derfor arrangeret et praktikforløb – I dag under­viser hun som frivillig og bruger sin erfaring og indsigt til at hjælpe andre med angst og depres­sion.

- Vi har et fantastisk samarbejde med Vivian. Hun tilfører os og hele afdelingen et friskt pust af god energi, og vi kan mærke, hun bare vil det her. Og så er hun en vigtig rollemodel, fordi hun netop har været der selv.

Assens Kommune er redaktør for eget indhold

Assens Kommune deler gode historier og konstruktiv viden på DenOffentlige som redaktør for eget indhold. Læs flere historier fra Assens lige her. 

Vil du være redaktør for eget indhold på DenOffentlige, så kontakt os.

Sundhedskonsulenterne Jane Poulsen og Lene Puggaard er ikke i tvivl om, at 43 årige Vivian gør noget helt specielt for afdelingen Sund­hedsfremme og Forebyggelse og særligt for de mennesker, hun underviser på kurset ”Lær at takle angst og depression”. Vivian kan nemlig bruge sine erfaringer, når hun underviser. Hun har mærket, hvordan depression og angst kan føles, og det skaber en helt særlig relation mel­lem hende og deltagerne. En relation som en al­mindelig ansat underviser ikke kan opbygge.

- Det giver rigtig meget, at jeg har været der selv, fordi der er en anden forståelse mellem os. Den forståelse tror jeg ikke, man har, hvis man aldrig har været angst eller deprimeret, fortæller Vivian.

Det kræver tit kun en op­ringning

Da Vivian begyndte på Psykiatricenter Vester­vangen, lå det ikke i kortene, at hun godt og vel tre år senere skulle springe ud som underviser, men hun var aldrig i tvivl om, at hun ville hjælpe andre mennesker.

- Vivian er meget handlekraftig. Hun har bygget sig selv op, så hun kan komme videre med sit liv og blive uafhængig. Alle der starter her har nogle mål og drømme, som vi arbejder hen imod, fortæller Lena Bøglund fra Psy­kiatricenter Vestervangen, og fortsætter:

- Når trygheden er etableret, er det fantastisk, at vi har det tværfaglige samarbejde – det kræver nogle gange kun en opringning til en kollega i en anden afdeling, så har vi hjulpet et menneske videre mod sine drømme.

Det er ligesom at springe i fald­skærm

Det var også et kærligt puf fra Psykiatricenter Vestervangen, der fik Vivian til at tage kontakt til Jane og Lene. De havde nemlig holdt et livsstilskursus på Vestervangen – og det gav Vivian mod på at under­søge, hvilke muligheder hun havde for at blive noget inden for kost og motion.

- Jeg vil bare det her – jeg gider ikke sidde hjemme og være førtidspensi­onist, sådan skulle det ikke være, besluttede jeg mig for. Og jeg tør lidt mere for hver gang, det er lidt ligesom at springe i faldskærm – det er bare fedt bagefter! fortæller Vivian, når spørgsmålet falder på, hvordan det er at undervise.

Selv med små skridt kan man aflægge store afstande, det kender Vivian alt til. Fra at tviv­le på egne evner og føle sig fuldstændig util­strækkelig, er Vivian i dag ved at finde troen på sig selv – og hvis selvtilliden svigter, er der altid støtte at hente:

- Noget af det bedste ved at være i praktik ved Jane og hendes kolleger var, at de fik mig til at føle, at jeg ikke bare var en på bunden af samfundet, men at jeg rent faktisk kunne bruges til noget. Det er fedt ikke at blive pak­ket ind i vat hele tiden. Jeg er gået fra at have oplevelsen af ikke at kunne noget til at kunne en masse.

Vivian startede med at være med som hjæl­per på Jane Poulsens vægttabskursus, her­efter fik hun tilbudt selv at springe ud som underviser på kurset for angst og depressi­onsramte. Inden hun startede som undervi­ser, kom hun på et fire dages instruktørkur­sus.

I dag er Vivians praktik slut, og hun undervi­ser - nu som frivillig - andre med angst og de­pression, stadig sammen med medarbejderne fra Sundhedsfremme og Forebyggelse. Sam­tidig er hun gået i gang med en selvværds­vejleder-uddannelse, og målet er engang at få sine egne klienter.

Læs mere om Assens Kommune og aktivt medborgerskab

_______________________________________

”Når vi lægger rammerne rigtigt, finder vi ud af, at tingene sagtens kan lade sig gøre.

Vi har haft et spændende og berigende samarbejde med Vivian og de andre arbejdspladser – det vil vi til enhver tid gerne gøre igen”

- Helle Andersen, leder af Sundhedsfremme og forebyggelse.

_______________________________________

Jobcenteret hjalp med de overordnede rammer

Vivian havde brug for en afklaring på, hvad hun egentlig måtte som førtidspensionist. Hun var jo ikke decideret ledig, så hvilke tilbud kunne hun egentlig benytte sig af? Hun aftalte derfor tid til en vejlednings­samtale i Jobcenteret.

-Vi vejleder naturligvis de ledige borgere, men man er altså også vel­kommen til at få vejledning, hvis man allerede er i beskæftigelse. Vivian søgte netop hjælp i Jobcenteret for at forhøre sig om sine muligheder, og hvad hun egentlig kunne og måtte, når hun var på førtidspension, fortæller Ulla Drejer, leder af arbejdsmarked.

Efter samtalen lagde Vivian en plan sammen med Jobcenteret, så de overordnede rammer kom på plads. Forløbet indeholdt en 13 ugers praktik på fire timer om ugen, som efterfølgende blev forlænget i yder­ligere 13 uger. Ulla Drejer er ikke i tvivl om, at samarbejdet på tværs af afdelinger er med til at kvalitetssikre et forløb som Vivians:

- Det tværfaglige samarbejde fremmer, at vi er nysgerrige og kender hinanden i organisationen. Når vi ved, hvilke kompetencer vi hver især har, og hvor vi finder dem, sikrer vi borgerne den bedste hjælp – og at bor­geren kommer i kontakt med den rette medarbejder med det samme.

 

Emneord: Samskabelse, Assens Kommune, Førtidspension, Aktivering, Jobcenter, 210317, Ulla Drejer
Assens Kommune på DenOffentlige.dk Assens Kommune
Aktivitet: Artikler: 16 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Vil du vide mere?

Udfyld formular, så sætter vi dig i kontakt

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

5 seneste job

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 24.05.17 Velfærd
  Fællesskabsforening skal skabe nyt liv i byrum

  Ikast-Brande Kommune vil i samarbejde med borgerne i Bording og lokale erhvervsdrivende etablere en ny fællesskabsforening. Foreningen skal medvirke til, at der kommer flere aktiviteter og nye traditioner i Bordings nye byrum. Projektet, som løber over de kommende fire år, støttes økonomisk af Realdania.

 • 23.02.17 Infrastruktur
  Over 200 bliver fyret: Odense omlægger beskæftigelsesområdet

  Odenses politikere her vedtaget en historisk stor omlægning af kommunens beskæftigelsesindsats. Det vil berøre næsten hver sjette medarbejder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og lukker eller omlægger aktiveringer for godt 50 millioner kroner.

 • 27.06.17 Politik
  Her er de 44 frikommuner - i otte netværk

  Regeringen har udpeget otte frikommunenetværk, der består af i alt 44 forskellige kommuner. De får i de næste fire år frihed til at afprøve nye ideer og løsninger i praksis.

 • 22.08.16 Velfærd
  Samskabelse - svaret på alt?

  Konference om samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige spørger: Hvad er op og ned i samarbejdsmodellerne? Er samskabelse svaret på alt? Hvilken værdi giver samskabelse for kommune, de frivillige og ikke mindst de borgere, som er i fokus?

 • 30.03.16 Velfærd
  Sådan vil Struer videre efter nej til sammenlægning

  Siden borgerne gav klar besked om selvstændighed har Struer forberedt flere strategiske indsatser, som skal bidrage til at sikre og udvikle kommunen i samspillet mellem en stærk organisation, et visionært byråd og de engagerede borgere, virksomheder og institutioner, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige