Her er satspuljeaftalen for 2017

Regeringen er sammen med satspuljepartierne blevet enige om fordelingen af 943,3 mio. kr. i perioden 2017-2020.

Aftalen skal ifølge ministeriet hjælpe borgere med sociale problemer væk fra kanten af samfundet, forebygge social udsathed og sikre bedre livskvalitet for børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap.
 
Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået en stor satspuljeaftale på socialområdet for 2017-2020.

Læs mere om de mia-store satspuljer

Med satspuljerne kan politikere og ministre hvert år fordele millioner og atter millioner til konkrete projektet.

Læs mere om satspuljer her

Årets satspuljeaftale omfatter markante initiativer til gavn for børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap. Tematisk har aftalen fokus på:

 • Investering i forebyggelse og en langsigtet udvikling af indsatsen på socialområdet baseret på viden.
 • Langsigtet/varig finansiering af indsatser på højt prioriterede områder som udsatte børn og unge, udsatte grønlændere, senfølger og vold i nære relationer.
 • Aftale om ambitiøs revision af servicelovens voksenbestemmelser.
Aftalen er først endelig, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.
 
Fakta om satspuljeaftalen for 2017 - læs hele aftalen i dokumentet herunder: 
Med satspuljeaftalen på socialområdet bliver der afsat i alt 943,3 mio. kr. til følgende:
 • Stærkere social mobilitet – et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet – 249,0 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Aftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser – 35,5 mio. kr. i perioden 2018-2020.
 • Ramme til investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge – 183,8 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Tilbud til udsatte og sårbare børn og unge, herunder Headspace, Børns Vilkårs bisidderordning, Landsforeningen Spædbarnsdød, Børneportalen, FBU ForældreLANDSforeningen og bisidning til børn ved skilsmisser – 52,2 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Adoption med samtykke som vej til opvækst i trygge rammer – 1,0 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Effektiv støtte til udsatte grønlændere, herunder udsatte børn og unge i Grønland – 46,4 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Samlet indsats mod vold i nære relationer, herunder en national enhed mod vold i nære relationer samt støtte til Mødrehjælpens ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold i nære relationer samt ambulante behandlingstilbud til voldsudøvere – 65,6 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Indsats på prostitutionsområdet – 7,0 mio. kr. i 2017.
 • Indsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen – 45,4 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Forebyggelse og bekæmpelse af mobning – 42,8 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Mestring af skoledag og hverdagsliv for elever med autisme og ADHD samt deres klassekammerater – 18,7 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Styrket indsats mod menneskehandel – 9,4 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Stærkere forældreskab – 5,9 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Dansk database om børns udvikling og trivsel – 4,4 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv. – 20,0 mio. kr. i 2017.
 • Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte – 10,0 mio. kr. i perioden 2017-2019.
 • Transportordning for blinde og svagsynede – 40,0 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Hjælpemidler til personer med handicap ved stemmeafgivningen – 2,1 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Driftstilskud til eksisterende indsatser, herunder RådgivningsDanmark, Café Exit, Gadejuristen, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser, tilskud til Københavns Kommunes indsats for hjemløse, Landsforeningen af VæreSteder – 64,0 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Rådet for Socialt Udsatte – 11,2 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Driftstilskud til Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt (IDVI) – 8,8 mio. kr. i perioden 2017-2020.
 • Videreførelse af BPA-rådgivning – 2,4 mio. kr. i perioden 2017-2018.
 • Dækning af handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed – 4,0 mio. kr. i 2017.
 • Forankringsstøtte til indsatser i frivillige organisationer – 2,4 mio. kr. i perioden 2017-2018.
 • Metodeværktøj til evaluering af satspuljen – 1,5 mio. kr. i 2017.
 • Administration – 9,8 mio. kr. i perioden 2017-2020.
Emneord: Karen Ellemann, Satspuljer, Ny satspuljeaftale, Satspulje, Satspuljeaftale, Satspuljen, Social- og Indenrigsministeriet, Socialpolitik
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1385 | Events: 6 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Kommentarer
 • 08.11.17 Børge Højlund Jensen
  satspuljeforliget

  Mange partier praler af resultater fra satspuljeforliget.
  De fortæller ikke, at pengene er taget fra de syge, de arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagerne og pensionisterne. Det tyveri

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 02.06.17 Velfærd
  Så er Serviceloven moderniseret

  Folketinget har vedtaget ændringer i serviceloven og børne- og socialminister Mai Mercado er godt tilfreds med resultatet.

 • 08.11.16 Velfærd
  Satspulje: Forsøg med medicinsk cannabis får penge

  Patienter med eksempelvis kræft, multipel sclerose eller rygmarvsskade kan fra 2018 få lægeordineret medicinsk cannabis. Det ligger fast, efter at satspuljepartierne er blevet enige om en ny forsøgsordning.

 • 08.11.16 Politik
  Satspulje: 770 mio. til sundhed og ældre

  Regeringen og satspuljepartierne har indgået en satspuljeaftale til ca. 770 mio. kr. på sundheds- og ældreområdet. Med aftalen styrkes indsatserne over for blandt andre børn i sårbare familier, kræftpatienter, mennesker med psykiske lidelser og svage ældre.

 • 07.11.16 Politik
  Satspuljeaftale indgået på beskæftigelsesområdet

  Satspuljepartierne har i år forhandlet inden for en samlet ramme på i alt 1.106 mio. kr. over de kommende fire år. En stor del af midlerne er målrettet initiativer, der kan udvikle indsatsen og hjælpe udsatte borgere og borgere med handicap i job. Satspuljeaftalen har i år et særligt fokus på langvarige kontanthjælpsmodtagere.

 • 27.06.17 Politik
  Her er de 44 frikommuner - i otte netværk

  Regeringen har udpeget otte frikommunenetværk, der består af i alt 44 forskellige kommuner. De får i de næste fire år frihed til at afprøve nye ideer og løsninger i praksis.

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige