Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Beskæftigelsesministeriet har netop offentliggjort den årlige rapport om kvinder og mænd på arbejdsmarkedet i Danmark. I rapporten ses der blandet andet på tilbage­trækningsalder, uddannelsesniveau, lønforskelle, ledighed og sygefravær.

Ledigheden for både kvinder og mænd er i 2013 stort set ens, og begge grupper har haft en stabil ledighed på omkring 5,7 procent. Mænd kommer dog hurtigere i job igen end kvinder. Mens hver fjerde kvinde er tilbage i job igen tre måneder efter, at de blev ledige, er det blandt mænd hver tredje, der er tilbage i job igen.

Den højere ledighed, mænd oplevede i starten af den økonomiske krise, er dermed også udjævnet. Det viser den nyeste rapport om kvinder og mænd på arbejdsmarkedet, som Beskæftigelsesministeriet hvert år udgiver.

Større forskel i andelen af beskæftigede

Rapporten har foruden ledighed fokus på kvinder og mænds løn, uddannelse, sygefravær, barsel, tilbagetrækningsalder, samt hvordan Danmark klarer sig i international sammenhæng.

Status i den nye rapport er blandt andet:

 • Forskellen på, hvor stor en andel af henholdsvis mænd og kvinder i den erhvervsaktive alder der arbejder, er faldet støt siden 1996, men er i 2013 steget en smule. Der forventes dog igen et fald i forskellen de kommende år. I 2013 er 76,7 procent af mændene i arbejde. Blandt kvinder er det 72,7 procent.
   
 • Flere kvinder end mænd har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Kvinderne overhalede mændene i 2011, og forskellen er siden blevet større.
   
 • Fra 2010 til 2011 steg tilbagetrækningsalderen for både kvinder og mænd med 0,2 år. Kvinder er i gennemsnit 61,7 år, når de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, mens mænd er 62,6 år.
   
 • Som tidligere rapporter også har vist, tjener mænd i gennemsnit mere end kvinder. Den nyeste opgørelse viser, at lønforskelle mellem kvinder og mænd ansat i kommuner og regioner næsten fuldt ud kan forklares af faktorer som uddannelse, erhvervserfaring og placering på arbejdsmarkedet. I kommuner og regioner er lønforskellen mellem 0 og 4 procent, i staten er den mellem 3 og 6 procent, og i den private sektor er lønforskellen mellem 9 og 12 procent.
   
 • Kvinder har mere sygefravær end mænd – både i form af egen sygdom og børns sygdom. Med gennemsnitligt 13,1 sygedage i 2012 lå kommunalt ansatte kvinder i top.
   
 • I 2011 holdt faren en del af barselsorloven i 64 procent af alle barsler – dermed holder flere fædre igen barsel. Særligt fædre, der er ansat i stat, regioner og offentlige selskaber, benytter sig af retten til fædreorlov.
   
 • I en international sammenhæng er andelen af danskere, der arbejder, høj. Blandt EU-landene har danske kvinder den tredjehøjeste beskæftigelsesfrekvens og mænd den femtehøjeste.

Læs mere om og hele rapporten 

Emneord: Beskæftigelse, Ligestilling, Uddannelse, Lønforskel, Ledighed, Sygefravær
Beskæftigelsesministeriet på DenOffentlige.dk Beskæftigelsesministeriet
Aktivitet: Artikler: 94 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige