LOS

LOS

Pr. 5. oktober 2017: Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Telefon: 7023 3400 Website: www.los.dk E-mail:

LOS - De private sociale tilbud har som mission at arbejde for at styrke medlemmernes driftsvilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne i Danmark.

Vi vil kendes på at gøre en positiv forskel for de mest udsatte mennesker. Det vil vi gøre ved at arbejde for, at vores medlemmers steder er veldrevne, både pædagogisk, økonomisk pg organisatorisk og ved at understøtte professionalisme, faglighed og engagement på området.

Blogs

 • Interne skoler skal selvfølgelig evalueres og effektmåles
  25.08.16 Velfærd

  For få dage siden kom SFI med en rapport, der giver et indblik i, hvordan en række velrenommerede såkaldte ”interne skoler” på opholdssteder og døgninstitutioner arbejder med at give landets allermest sårbare børn og unge den bedst mulige skolegang.

 • Sociale tilbud har masser af plads til flygtningebørn
  23.05.16 Politik

  Vi skal give flygtningebørn en hverdag, skolegang og et hjem, ikke nødvendigvis en familie. Derfor skal vi se bredere end blot plejefamilier. Pladserne er der og specialskolerne er der. Kun børnene mangler, selvom vi ved, at de er her i rekordtal.

 • Udbudsloven - et socialt problem
  15.01.15 Velfærd

  Lovforslag på socialområdet risikerer at gøre mennesker på specialtilbud til en handelsvare under udbudsloven. LOS er bekymret for om det enkelte individs rettigheder efter serviceloven nu bliver sat i spil efter udbudsloven. Det var nogle af budskaberne til Folketingets Socialudvalg.

Artikler

 • Anbragte børn skal have skoletilbud fra start
  05.02.18 Velfærd

  På Behandlingsstedet Søbæk er det et krav, at børnene har et skoletilbud, når de flytter ind på bostedet. Og et sådan krav burde alle kommuner og opholdssteder have. LOS-direktør vil have mere fokus på kommunernes pligt til at tilbyde børn skolegang

 • Bosteder bliver presset på priserne - borgerne taber
  19.01.18 Velfærd

  Skær 15 procent af prisen. Så kontant oplever flere bo- og opholdssteder lige nu presset fra flere kommuner. LOS-direktør Michael Graatang mener, at kommunerne her handler i strid med loven og frygter, at borgerne ikke får den rigtige behandling.

 • LOS hilser fair konkurrence velkommen
  08.09.17 Politik

  Gennem flere år er der sket en problematisk glidning mod unfair konkurrence, hvor offentlige aktører bevæger sig ind på det private marked. Det gælder også på det specialiserede socialområde. Derfor er brancheorganisationen LOS – De private sociale tilbud meget tilfreds med intentionerne bag nyt udspil om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører.

 • Sådan bryder vi fødekæden til bandemiljøerne
  25.08.17 Velfærd

  Fokus skal rettes mod kommunerne, når bandekonflikten på sigt skal løses. Sådan lyder vurderingen hos landsorganisationen LOS – De private sociale tilbud.

 • Ny undersøgelse: Kommuner svigter 4 ud af 10 anbragte børn
  15.08.17 Velfærd

  Samarbejde mellem kommuner og opholdssteder halter, viser ny undersøgelse fra LOS.

 • LOS efter ny usikkerhed om efterværn: Bosteder hænger i et tomrum
  07.03.17 Politik

  Kære minister: Det haster! - for de unges skyld

 • Ingen grund til venteliste på bosteder
  06.09.16 Velfærd

  Der er ingen grund til at have ventelister på specialiserede bosteder. Inddrag de private og aflys planerne om nye institutioner med tvang. Så klar er udmeldingen fra LOS-direktør Michael Graatang.

 • Interne skoler tager et kæmpe ansvar
  25.08.16 Velfærd

  SFI har i en ny rapport sat fokus på anbragte børns skolegang på døgninstitutioners og opholdssteders interne skoler – og billedet er positivt.

 • Efterværn er de unges fundament
  14.08.16 Velfærd

  Efterværn er det fundament, som gør det muligt at begynde på en uddannelse eller i job. Det mener LOS-direktør Michael Graatang efter en ny SFI-undersøgelse har sat efterværn til debat.

 • Brug for små fleksible opholdssteder
  15.07.16 Velfærd

  De små private opholdssteder skal kunne konkurrere på lige vilkår med de offentlige tilbud. Derfor bakker LOS op om forslag fra De Konservative om at give skattefradrag for boligvedligeholdelse til små opholdssteder, hvor ejeren bor i samme bygning.

 • Brug for en national handlingsplan i psykiatrien
  23.05.16 Politik

  Vi har viden, metoder og bostederne til en velfungerende og tryg socialpsykiatri. Men vi skal være langt bedre til at arbejde sammen og bruge vores viden på tværs af institutioner og sektorer. Det mener direktør i LOS Michael Graatang.

 • Ny uddannelse i ledelse af skoler på det specialiserede område
  09.05.16 Velfærd

  LOS har i godt og konstruktivt samarbejde med University College Sjælland (UCSJ) over det sidste år arbejdet målrettet for at etablere en uddannelse, der er specielt rettet mod skoleledelse på det specialiserede område.

 • Botilbud vil bekæmpe magtanvendelse
  09.12.15 Ledelse

  Nu går de private botilbud forrest i kampen mod magtanvendelse på sociale institutioner. Med støtte fra TrygFonden lancerer de private bosteders organisation, LOS, et projekt, der skal skabe ny væsentlig viden, der skal begrænse magtanvendelse.

 • KL’s udspil om udsatte børn og unge kan ende som et omvendt Robin Hood-indgreb
  10.03.15 Velfærd

  Det er af afgørende betydning at kommuner og sagsbehandlere er mere opmærksomme på at børn og unge opbygger reelle kompetencer tidligere i livet. Anbragte børn og unge tages alt for ofte som gidsler i kommunernes spareøvelser.

 • Tilsynsreformen - hvordan gik det første år
  04.03.15 Velfærd

  Forventningerne til Tilsynsreformen blandt både private og offentlige sociale tilbud var stor, da den trådte i kraft 1. januar 2014. Nu har de nye socialtilsyn fungeret et år, og hvordan er det så gået.

Navne

Cases

 • Socialt Indeks sætter fokus på kvalitet i det socialpædagogiske arbejde
  08.12.14 Velfærd

  Socialpædagogerne har i dag lanceret et socialt indeks over landets 98 kommuner og deres indsats på det særlige sociale område, inspireret af det erhvervsindeks, som hvert år offentliggøres af Dansk Industri.

 • Efterværn virker: Sådan kom tre unge videre fra institutionsliv
  27.11.14 Velfærd

  ”Samfundet bruger rigtig mange penge på anbringelser, og det er absurd, hvis dette arbejde ikke gøres færdigt," siger direktør Geert Jørgensen fra LOS. Han er i disse dage i Bukarest for at præsentere en ny film, som du også kan se her.

 • Manu Sareen: Brug jeres ytringsfrihed
  10.11.14 Velfærd

  Socialministeren ønsker åbenhed, dialog og debat om det socialpædagogiske område.

 • Hjælp uden at tabe ansigt
  28.07.14 Velfærd

  Kontaktpersonerne i efterværnet er de eneste, Tonni føler, han kan spørge om hjælp uden, at der går skår af ham. Og hjælp er nødvendig.

 • Et springbræt, ikke en sovepude
  24.07.14 Velfærd

  Det er vigtigt, at unge døgnanbragte får efterværn. Tiden skal til gengæld ikke sløses væk, men bruges fornuftigt og målrettet.

 • Efterværn lærer unge at tage ansvar for sig selv
  21.07.14 Velfærd

  ”Det skulle nok være gået, men slet ikke så godt, som det er”, siger Camilla. Efterværnet har gjort Camilla velkørende i både uddannelse og egen lejlighed.

 • Fra illegale stoffer til seminariedrømme
  17.07.14 Velfærd

  Alt for meget ansvar og alt for mange hemmeligheder førte tidligt Cathrine ud i stoffer, pigebander og vold. Ophold på en specialiseret lille kostskole og et solidt efterværn bragte Cathrine tilbage til et normalt liv.

 • Selvværd kan let ødelægges
  14.07.14 Velfærd

  Møjsommeligt opbygget selvværd kan nemt brydes ned, hvis man mislykkes med de første voksenskridt på egne ben. Omvendt kan et godt efterværn resultere i øget selvværd, uddannelse og fremtidsplaner.

 • Det handler om at tage ansvar
  07.07.14 Velfærd

  Kommunen er både moralsk og samfundsøkonomisk forpligtet til at fuldende en anbringelse, når der først er taget en beslutning om at anbringe et barn uden for hjemmet. Dette indbefatter også at bevilge efterværn.

 • Sikring mod tilbagefald og ensomhed
  30.06.14 Velfærd

  Har man én gang lært at alkohol og piller er brugbare midler til at flygte, når livet gør for ondt, vil man altid kende en hurtig vej væk fra problemer. Efterværn er effektiv forebyggelse mod tilbagefald til misbrug og negativ adfærd.

 • Efterværn gør døgnbehandling langtidsholdbar
  26.06.14 Velfærd

  Svigt fra mors side og incest begået af stedfar prægede i mange år Camillas opvækst. Et ophold på en kostskole med speciale i børn med problemer, reddede Camilla. Og efterværnet blev afgørende for, at Camilla er blevet en vellykket voksen person. Her er nr. 1 ud af stærke 10 historier fra 10 stærke unge om efterværn.

 • Undersøgelse af omfanget af vold og trusler på LOS’ område
  25.06.14 Velfærd

  LOS’ undersøgelse peger på en række forhold, der bør belyses nærmere, både af hensyn til medarbejdere og brugere på stederne, særligt de steder, der arbejder med målgrupper med høj risiko for trusler og vold.

 • 10 stærke historier om efterværn
  23.06.14 Velfærd

  Mange af de mest udsatte unge vi har, bliver alt for ofte overladt til at klare sig selv efter endt anbringelse - uden afsluttende og afrundende efterværn. På trods af svære problemer i barndommen og ungdommen fik 10 unge efterværn og står nu rustet til at klare sig videre i livet. De kommende uger vil de dele deres 10 stærke historier på DenOffentlige.

Pressemeddelelser

 • LOS: Kommunerne skal styrke visitationen af anbragte børn
  11.08.16 Velfærd

  Kommunerne skal blive bedre til at visitere anbragte børn til de rigtige tilbud. Det mener direktør i LOS Michael Graatang. Opfordringen kommer efter Statsrevisorernes kritik af kommunernes indsats for de anbragte børn.

 • LOS-projekt skal øge trivsel og sikkerhed på opholdssteder
  09.06.16 Velfærd

  Nyt projekt skal nedbringe magtanvendelser og skabe bedre trivsel på opholdssteder. Projektet, der skal pilotteste metoder til at nedbringe magtanvendelser, har netop fået støtte på næsten 2 millioner kroner fra TrygFonden.

 • Private bosteder efterlyser samarbejde med psykiatrien
  06.06.16 Velfærd

  De private bosteder mærker en stadig mere presset psykiatri. Indlæggelser er alt for korte, og flere steder står derfor med beboere, der burde have hjælp. Det skaber ifølge direktør i LOS Michael Graatang utryghed for beboere og medarbejdere.

 • LOS: Inklusion ekskluderer eleverne
  11.05.16 Politik

  Politikerne har overstyret og er gået for vidt med inklusionen i folkeskolen. Derfor er det glædeligt, at inklusionseftersynet nu anbefaler at afskaffe målsætningen om, at 96 procent af alle elever skal gå i en almindelig skoleklasse.

 • Kommunerne kan ikke stole på Tilbudsportalen
  20.10.14 Ledelse

  Problemer med Tilbudsportalen efter ny løsning er lanceret i foråret. Det har medført, at en stor del af de sociale tilbud ikke optræder på Tilbudsportalen på trods af lovkrav om, at sociale tilbud skal indberette til portalen . Derfor opfordrer LOS nu kommunerne til at ændrer procedurer, så ingen bliver klemt eller glemt indtil problemerne med Tilbudsportalen er løst.

 • Kompliceret kommunikation kræver kontaktperson
  10.07.14 Bæredygtighed

  Skattekort, trækprocent, SU og koordineret uddannelsestilmelding. Der er mange begreber at forholde sig til, når man er ung og ankommer alene til Danmark fra et andet land.

 • Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence
  08.10.13 Velfærd

  Både på lovgivningsniveau og ude i kommunerne er der bevægelser mod en øget brug af udbud. Det bekymrer LOS, fordi udbud ikke er til gavn for hverken de udsatte borgere eller den frie konkurrence. LOS mener et frit og fair marked, hvor brugerens behov er i centrum, og der er lige konkurrence mellem offentlige og private tilbud, kan sikres på en langt bedre måde.

Kontaktpersoner

 • Michael Graatang
 • Laust Westtoft
  • Sekretariatschef
  • t: +45 53 70 48 47
  • e: lwe@los.dk
 • Toini S. Floris
  • Presse- og kommunikationschef
  • t: +45 51 49 71 31
  • e: tsf@los.dk