Ny rapport: Flere unge i udsatte boligområder vælger uddannelse

Stadigt flere unge får en uddannelse i de udsatte boligområder, men hver fjerde af de unge ender dog stadig i restgruppen og står som 25-årige uden uddannelse eller job. Det viser en ny analyse fra Center for Boligsocial Udvikling, der undersøger de unges uddannelsesmønstre.

Uddannelsesmønstrene for unge i Danmark har de seneste år ændret sig markant, hvor stadigt flere unge får sig en ungdomsuddannelse. CFBU har gennem en analyse undersøgt, om den samme positive udvikling gør sig gældende i udsatte boligområder.

Og udviklingen i de udsatte boligområder følger generelt den positive udvikling på landsplan. Andelen af 20-årige i udsatte boligområder, der har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse, steg i perioden fra 2008 til 2013 fra 56 til 66 %, en stigning på knap 10 procentpoint. På landsplan steg andelen i samme periode fra 74 til 81 %, hvilket svarer til en stigning på 7 procentpoint.

Den positive udvikling i de udsatte boligområder dækker over, at markant flere unge påbegynder en videregående eller gymnasial uddannelse, mens andelen, der påbegynder en erhvervsuddannelse er faldet en smule fra 2008 til 2013.
 
På trods af de flotte tal, er der dog lidt malurt i bægeret: Mere end hver fjerde af de unge i de udsatte boligområder ender stadig i restgruppen og står som 25-årige uden hverken uddannelse eller beskæftigelse. Det er over dobbelt så mange som på landsplan. Søren Brink Larsen, konsulent i CFBU, forklarer:
 
- Vi kan se at der er sket en mærkbar positiv udvikling i uddannelsesmønstrene for unge i udsatte boligområder, men der er desværre stadig markante udfordringer med hensyn til at få de unge i uddannelse. Det er derfor vigtigt at fastholde og styrke de lokale uddannelsesrettede indsatser i de udsatte boligområder for tallene viser jo netop, at det er muligt at få flere unge i uddannelse. Her er det helt centralt, at der arbejdes helhedsorienteret med de udsatte unge og at der etableres samarbejder på tværs af de boligsociale indsatser og de kommunale tilbud.
 
Uddannelsesvejledning kan gøre forskellen
 
Analysen fremhæver bl.a. Ungdommens Uddannelsesvejledning som en af de mulige forklaringer på den positive udvikling. UU-vejledningene har fra 2010 og frem vejledt unge om at komme videre i uddannelsessystemet efter folkeskolen. Pia Vigh, Sekretariatsleder i UU Danmark forklarer om UU-vejledningernes arbejde i de udsatte boligområder:

- I UU kan vi se, at der er store fordele ved at vi samarbejder med de lokale aktører i de udsatte boligområder. Nogle steder har vi allerede gode erfaringer med at samarbejde med de boligsociale indsatser, og vores UU-vejledere fortæller, at de ofte får en bedre snak med de unge og deres forældre, når de kommer ud i de unges boligområder. Det gør det simpelthen nemmere at få de unge i gang med en uddannelse. Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på at få styrket disse samarbejder fremover.

UU-vejleder Rikke Marie Schnuchel, giver fire dage om ugen uddannelsesvejledning til unge i den fremskudte Job og Uddannelsesvejledning i Aarhus Nord:
 
- Tid og geografisk nærhed er nøgleord i arbejdet som fremskudt job- og uddannelsesvejleder. Vi har tid til at opbygge en tryg relation, der skaber gode betingelser for et motiverende, helhedsorienteret samarbejde med den unge. Vi følger hyppigt op på de aftaler, der er lavet med den unge og relevante samarbejdspartnere i sagen. Samtalerne med den unge foregår i den unges lokalområde, og især for de unge, der har det svært med at møde på eks. Jobcenteret, er dette en stor fordel.
 
- Vi bliver ofte tovholdere for de unge frem mod uddannelse, og ud over uddannelsesafklaring kan vi f.eks. hjælpe med at være bindeled til det kommunale system, skabe struktur i hverdagen, søge SU, tage på uddannelsesbesøg osv. Nogle af de unge her har jo mange udfordringer, der skal tackles, før planer om uddannelse kan realiseres. Det er også en stor fordel, at vi kan følge de unge, når de er begyndt i uddannelse. De kan fortsat få støtte af den lokale vejleder, som de kender, og dermed er der større sandsynlighed for, at de ikke gentager et mønster, hvor de springer fra uddannelsen igen, så snart de bliver usikre.
 
Hvad er UU?
Ungdommens Uddannelsesvejledning findes over hele landet. De tilbyder vejledning om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv til forskellige grupper af unge. UU-centrenes vejledere yder vejledning til elever i folkeskolens 7.-10. klasser. samt til andre unge under 25 år, som enten ikke er i gang med/har afsluttet en ungdomsuddannelse eller ikke er i job på mindst 30 timer om ugen.
 
Hvem er CFBU?
Center for Boligsocial Udvikling arbejder på at styrke de boligsociale indsatser i udsatte boligområder. Det foregår ved at indsamle viden om og måle effekten af indsatserne og på den baggrund rådgive beslutningstagere og praktikere om virkningsfulde indsatser.
 
 
Emneord: Center for Boligsocial Udvikling, Ungdomsuddannelser, Udsatte unge, Udsatte boligområder, Rapporter, Ghettoer
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1377 | Events: 6 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige