OPS-stafetten

OPS-stafetten

OPS har levet en omtumlet tilværelse i flere år, og dækker over mange former for samarbejde mellem offentlige og private aktører. Alle parter er dog enige om én ting: OPS fortjener bedre vilkår, rammer og opmærksomhed. OPS-stafetten går i samarbejdets ånd på skift mellem private interessenter og aktører i den offentlige sektor. 

Blogstafetterne på DenOffentlige.dk er et redaktionelt projekt, der blev indledt i januar 2011. Med stafetterne bringes forskellige meninger, visioner og forslag i spil om konkrete områder i den offentlige sektor. Der er stafetter i gang om flere emner og temaer.

KLIK I SYMBOLET I BLOG-BOKSEN HERUNDER OG SE ALLE INDLÆGGENE.

Blogs

 • Gør op med ejerskabet til de offentlige ydelser
  23.09.15 Velfærd

  Det er altså borgerne, der ejer velfærdssystemet. Hverken private virksomheder, fagforeninger, kommuner, ledere eller politikere ejer de ydelser, som danskerne får gennem velfærden, skriver regionschef Dorte Kofod fra Attendo i OPS-stafetten.

 • Aalborg Modellen: Aalborg Kommunes erfaring med udlicitering af hjemmeplejen
  29.04.15 Velfærd

  Samarbejde og konkurrence mellem det offentlige og det private på hjemmeplejeområdet i Aalborg Kommune er ikke noget nyt. Der har i mange år været et naturligt flow mellem medarbejdere i det offentlige og det private. Det har være med til at nedbryde ''os og dem'' mentaliteten mellem kommunen og det private siger Jeanett Grønvald, Planlægnings- og udviklingskonsulent hos Aalborg Kommune og fortæller om den særlige Aalborg Model for udlicitering af hjemmeplejeområdet.

 • Konkurrenceudsættelse af velfærd: Derfor har vi behov for øget viden
  12.04.15 Velfærd

  Giver konkurrenceudsættelse billigere eller dyrere serviceydelser? Bliver kvaliteten i servicen bedre eller dårligere, hvis den leveres af private, og hvilket effekter har konkurrenceudsættelse for borgere og medarbejdere? Ole Helby Petersen leder et forskningsprojekt om effekter af konkurrenceudsættelse og giver sit bud på, hvorfor der er behov for mere viden og hvordan dette vidensgrundlag i praksis kan skabes.

 • Hvordan fastholdes medarbejdermotivation ved konkurrenceudsættelse?
  21.01.15 Politik

  Risikerer vi at demotivere medarbejderne ved konkurrenceudsættelse, og hvad kan kommunerne gøre for at modvirke dette? Baseret på undersøgelser af ledelse giver Lotte Bøgh Andersen et bud på, hvordan medarbejdermotivationen kan fastholdes, når kommunerne øger konkurrenceudsættelsen og udliciteringen af offentlige ydelser.

 • Succes for kommunal konkurrenceudsættelse
  02.09.14 Politik

  Konkurrenceudsættelse på de bløde områder er igen blevet et tema med Produktivitetskommissionens udspil. Niels Højberg fortæller i stafetten, hvad kommunerne fremover må gøre, hvis der ønskes succes.

 • Derfor bør flere bløde opgaver konkurrenceudsættes
  02.05.14 Velfærd

  Hvis det står til Produktivitetskommissionen, skal kommunerne konkurrenceudsætte endnu flere opgaver. Også på de bløde områder. Jan Rose Skaksen fortæller, hvilken evidens, der findes på området, og hvorfor han og kommissionen mener, det er en god ide.

 • Kolding udfordrer OPS-fordommene
  03.04.14 Velfærd

  Kolding er af Produktivitetskommissionen blevet fremhævet som et godt OPS-eksempel. Kommunaldirektør Rikke Vestergaard deler her kommunens erfaringer.

 • Er OPS mere end "det nye sort"?
  26.03.14 Velfærd

  Er OPP, OPI og OPS blot store ord, der kan bruges strategisk til at sikre Folketingets pulje eller leverandørens profilering? Ambitionerne og visionerne fejler ikke noget, men hvor langt er vi egentlig nået siden OPS-stafetten startede i 2011?

 • Det lysner for OPP-projekter i Danmark
  28.02.14 Ledelse

  Vi har generelt været tilbageholdende, men det lysner for OPP-projekter i Danmark. Mange kommuner og regioner søger til stadighed at finde nye løsninger på samfundets udfordringer ved at indgå i innovative samarbejder med virksomheder fra den private sektor. Men vi kan stadig hente værdifuld inspiration fra internationale eksempler og indsamlet viden.

 • International topchef ønsker paradigmeskifte i Danmark
  06.01.14 Ledelse

  I Danmark må man løsne båndet, der helt misvisende er bundet rundt om forestillingen om, hvad man kan og skal som henholdsvis offentlig og privat aktør. Man må lade private aktører indgå i driften i sundhedsvæsnet. Man må måle de private aktører på de resultater, der leveres - og ikke udelukkende på de produkter, de leverer.

 • OPP giver fokus på totaløkonomien
  04.11.13 Ledelse

  Jeg ved godt, at en række skeptikere omtaler OPP som ”velfærd på afbetaling” og lignende. Til dem vil jeg sige: Fokusér på totaløkonomien. Vælg OPP, hvis netop dét giver mulighed for at realisere en effektiv drift. Se på ”return of investment” ved også at inddrage de drifts- og kvalitetsmæssige aspekter i projekterne. Hvis modellen skal slå rødder, skal vi fordomsfrit synliggøre fordele, ulemper, muligheder og begrænsninger.

 • OPP kan give mere velfærd for pengene
  23.10.13 Velfærd

  OPP kan sikre det offentlige mere velfærd for de samme penge – og samtidig give pensionskunderne et stabilt afkast.

 • Strukturer, der fremmer OPI i sundhedsvæsenet, tak!
  05.09.13 Politik

  Der må aldrig kunne sås tvivl om formålet med OPI i det offentlige sundhedsvæsen - at sikre mere effektive arbejdsgange og udvikling af bedre indsatser. Når vi bl.a. sikrer tid og ressourcer til forskning, så synes jeg vi går i retning af en kultur med mindre mistænkeliggørelse i samarbejdet mellem offentlig-privat.

 • Merit og udbredelse giver merværdi
  18.06.13 Velfærd

  OPP – eller i virkeligheden OPI - er essentielt for opstart af nye innovative virksomheder. Det gælder specielt for sundhed og velfærd, som i Danmark primært leveres af det offentlige. Her kan vi skabe merværdi gennem merit og udbredelse – og dermed gavne både sundhedsvæsenet og vores vækstvirksomheder.

 • Klar til samarbejde om implementering, ikke kun indkøb og udvikling
  18.04.13 Velfærd

  Gennem dialog og samarbejde må vi bringe viden i spil, så vores it-løsninger passer til behovet. Den bedre dialog kan vi bl.a. sikre ved en hurtig ny dansk udbudslov, ved også at bruge leverandørerne i implementeringsfasen, og ved at sikre opbakning til kommunernes arbejde med rammearkitektur.

 • Kit@ støtter digital innovation gennem nye samarbejdsformer
  30.01.13 Velfærd

  Kit@ har gennem længere tid arbejdet for innovation og samarbejde i offentlig digitalisering. Det sker i samarbejde med alliancepartnere og på tværs af kommuner. Spørgsmålet er efter vores opfattelse ikke længere, om kommunerne er parate til at samarbejde med de private aktører. Det er vi.

 • Brug OPP til digitalisering
  04.01.13 Velfærd

  Anvendelse af offentlig-privat partnerskaber kan være med til at give effektivisering og innovation i offentlig digitalisering. Det er absolut spændende og nyskabende at anvende OPP ifm. udbud af administrative systemer i den kommunale sektor. De nye og innovative elementer nødvendiggør den dialog mellem kommune og leverandør, der berettiger til konkurrencepræget dialog. Det er nyt og vi kender derfor ikke risikoen, før en evt. klage er indgivet og behandlet. Fuld åbenhed i processen vil give en begrænset risiko. Det anbefales derfor at gå efter de digitale effekter via OPP.

 • Lad digitaliseringen drive god OPS fremad
  23.05.12 Velfærd

  Gensidigt forpligtende samarbejde og økonomiske incitamenter kan sikre effekt af digitaliseringen. Kommunerne må blive skarpere til at formulere, hvad de vil have ud af digitaliseringen og leverandørerne må tage et medansvar for at et system ikke bare virker men også giver nytteværdi når det bruges af konkrete medarbejdere i den konkrete kontekst. Effektrealisering skal tænkes sammen med udbud og kontrakt.

 • Betal for det, der virker
  24.04.12 Velfærd

  Vi får aldrig bygget et sikkerhedshegn ved den farlige skrænt, fordi vi bruger alle ressourcerne på ambulancekørsel med de tilskadekomne, skriver Jonty Olliff-Cooper. I OPS-stafetten peger han på, at de er brug for innovation med resultatbaseret betaling.

 • Kunsten ikke at tænke: På sporet af velfærdsdesign
  30.01.12 Velfærd

  Samspillet mellem det offentlige og private kan hjælpe os i den offentlige sektor med at få vores hørelse og vores syn tilbage, så vi genopdager os selv, skriver Christian Bason i OPS-stafetten.

 • Designtænkning og velfærdsinnovation
  21.12.11 Velfærd

  Der er brug for en ekspertforskydning, og dermed også et nyt ledelsesmæssigt syn på, hvorledes der arbejdes med innovation, skriver Poul Rind Christensen i OPS-stafetten. Af Poul Rind Christensen

 • Bæredygtig udvikling og vækst
  07.12.11 Bæredygtighed

  Danmark har en række potentialer. Men vi forsøger i alt for høj grad at bevæge os ind i fremtiden med fortidens svar og løsninger. Vi må etablere en evne til at undres og se de veje, der skal til for at påbegynde en realisering af potentialerne i stedet for – på utallige områder – at gøre ondt værre, skriver professor Steen Hildebrandt i OPS-stafetten.

 • Den offentlige sektor skal være innovationsmotor
  15.11.11 Politik

  Jeg ønsker at udvikle en innovationsstrategi, der skal fremme innovation og vækst i både offentligt og privat regi. Vi skal have kickstartet vores innovationsevne overalt i samfundet. Studerende på vores uddannelser skal have iværksætteri på skemaet, og ny forskning skal ud til virksomhederne, skriver den nye uddannelsesminister i OPS-stafetten.

 • Velfærdsteknologi er oplagt OPS kandidat
  31.10.11 Velfærd

  Få områder har som velfærdsteknologi helt åbenlyse potentialer for alle berørte parter. Det offentlige kan frigøre eftertragtede ressourcer, borgerne vil opleve serviceforbedringer og det private erhvervsliv kan bruge den øgede offentlige efterspørgsel til at skabe vækst og på sigt eksportmuligheder, skriver KMD-direktør Lars Monrad-Gylling i OPS-stafetten.

 • Mod nye samarbejdsformer
  31.08.11 Politik

  Tiden er moden til nye samarbejdsformer for det offentligt-private samarbejde. Lad os kigge væk fra traditionelt fokus på outsourcing, og finde nye måder at samarbejde om de offentlige opgaver og enorme potentialer, der bedst realiseres i et offentligt-privat samarbejde, skriver Mette Frederiksen i OPS-stafetten.