Dansk Industri er glad for at vejene får et løft

Dansk Industri glæder sig over, at den trafikaftale, regeringen har indgået med alle partier undtagen Enhedslisten, rummer en række projekter, der giver vejene et løft. I aftalen er der sat penge af til blandt andet Storstrømsforbindelsen, en ny motorvej mel-lem Herning og Holstebro, en udbygning af Køge Bugt motorvejen (Solrød S – Køge), en ny forbindelse over Roskilde fjord ved Frederikssund, en ny motorvejsafkørsel ved Odense og flere vejstrækninger, hvor man kan køre med store modulvogntog.

- Det er positivt, at man med trafikaftalen prioriterer den helt nødvendige udbygning af vejnettet, at man får bedre mulighed for at køre med modulvogntog, og at man styrker adgangen til havnene, siger branchedirektør Michael Svane, Dansk Industri.

Gode og velfungerende veje er vigtige for vækst og nye arbejdspladser i den private sek-tor, hvor virksomhederne er afhængige af gode forbindelser til både kunder og medarbej-dere.

- Midlerne til infrastruktur er knappe, og det er nødvendigt at prioritere de projekter, der giver mest for pengene, siger branchedirektør Michael Svane, Dansk Industri.

DI beklager, at det ikke er lykkedes at finde penge til en række fornuftige vejprojekter, hvor man er meget langt i planlægningen og som har et højt samfundsøkonomisk afkast.

- Flere af de projekter, som Infrastrukturkommissionen anbefalede er desværre fortsat på stand-by. Det drejer sig om etaper af Frederikssundsmotorvejen, Helsingørmotorvejen og motorvejen på Vestfyn, siger branchedirektør Michael Svane, Dansk Industri.

Ved yderligere oplysninger kontakt pressekoordinator Helen Jensen, tlf: 2124 4702
 

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Modtag også nyhedsbrev fra:

Mest læste

Seneste kommentarer