Socialt Udviklingscenter SUS

Socialt Udviklingscenter SUS

Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K

Telefon: 3393 4450 Website: www.sus.dk E-mail:

Socialt Udviklingscenter SUS arbejder med social innovation og sociale opfindelser. Vi udvikler og samarbejder om projek­ter og indsatser, der er med til at skabe bedre livsvilkår for socialt udsatte og sårbare mennesker og et godt arbejds­miljø for medarbejdere.

Vi har fokus på nye metoder, tværfaglig indsats og brugerindflydelse. Og vi bruger gerne leg som kreativ motor.

Vi samarbejder med et stort netværk af organisationer, kommuner, ministerier og fonde.

SUS er et konsulenthus, organiseret som en almennyttig, nonprofit forening.

 

Blogs

Artikler

 • Digitale lege skaber inkluderende fællesskaber i SFO’en
  24.11.17 Velfærd

  Er du SFO-pædagog og interesseret i digital leg som redskab til inklusion? Så tilbyder SUS et gratis kursus som legeinstruktør. Et nyt projekt viser, at digitale lege gør det nemmere for børn med behov for støtte at deltage i legefællesskaber.

 • Botilbuddet Løvkær: Volden faldt til det halve
  08.06.17 Velfærd

  Medarbejderne i botilbuddet Løvkær bruger Trafiklysmetoden til risikovurdering og som pædagogisk redskab i arbejdet med at forebygge konflikter og vold. På to år har de halveret antallet af voldsomme episoder.

 • Lucia Alba tager teten
  01.06.17 Velfærd

  Lucia Alba Broberg drømmer om at gøre naturen til sin levevej. Et borgerbudget på 50.000 kr. fra Aarhus Kommunes jobcenter har givet hende gode muligheder for at forfølge sin drøm.

 • Fædrene i sårbare småbørnsfamilier skal mere på banen
  23.05.17 Velfærd

  "Som far er man velkommen, men ikke inviteret". Det udsagn fra en far blev en øjenåbner for medarbejderteamet i ’Familien i vækst’ i Thisted. De vil nu omlægge tilbuddet, så det i højere grad også henvender sig til fædre i sårbare småbørnsfamilier.

 • WOW - robotterne kommer
  09.05.17 Velfærd

  Kan digitale lege være med til at fremme inklusion? Det undersøger de i SFO’en på Mølleholmskolen i Høje-Taastrup. Her bruger pædagogerne blandt andet iPads og robotter i legen med børnene.

 • Demenscentret Pilehuset: Low Arousal forebygger vold
  02.03.17 Velfærd

  Personcentreret omsorg og Low Arousal er det faglige fundament i Demenscentret Pilehuset i København. Det betyder mindre udadreagerende adfærd og færre konfliktsituationer med beboerne.

 • Udsatte grønlændere: Vi skal vide, hvem der gør hvad
  27.05.16 Velfærd

  Aalborg Kommune vil være bedre til at opspore nye grønlandske borgere for at forebygge social deroute. Og endnu bedre til at samarbejde om indsatsen, så alle aktører ved, hvornår de skal på banen. Karolina Jensen fortæller om kommunens strategi.

 • Anne Sofies mor har en psykisk lidelse: Det er ikke noget at være flov over
  13.05.16 Velfærd

  16-årige Anne Sofie A. Dahl er vokset op med en mor, der har en sindslidelse. Hvordan det har påvirket hende og hele familien fortæller hun om her - og i filmene Victors Bog.

 • Brugerindflydelse på plejehjemmet: Har du spurgt fru Hansen?
  10.05.16 Velfærd

  Medarbejderne på plejehjemmet Danahøj i Aalborg arbejder hver dag med at give 'magten tilbage til beboerne'. Det har givet gevinst på bundlinjen: De ældre føler sig mere hjemme, og arbejdsmiljøet er blevet bedre.

 • Bosted vurderer voldsrisiko med borgerne: Kan du finde på at slå?
  02.05.16 Velfærd

  På botibuddet Flydedokken i Fredericia laver medarbejderne risikoprofiler sammen med borgerne. Det kan være grænseoverskridende at tale om aggressioner og vold, men faktisk mest for medarbejderne.

 • Langtidsledige skal til roret: Aarhus Kommune eksperimenterer med selvbudgettering i jobindsatsen
  01.05.16 Velfærd

  Aarhus Kommune har kastet sig ud i et eksperiment. De vil lade langtidsledige på kontanthjælp selv bestemme over de penge, der går til deres jobindsats. Forsøget er netop gået i gang.

 • Langtidsledige tager teten i Aarhus
  08.12.15 Velfærd

  Hvad sker der, når langtidsledige får større indflydelse på og ansvar for de penge, som går til deres jobindsats? Det vil Aarhus Kommune og Socialt Udviklingscenter SUS afprøve i et nyt projekt 'Langtidsledige tager teten'.

Navne

Cases

Arrangementer

Pressemeddelelser

Kontaktpersoner

 • Per Holm
 • Elsebeth Kirk Muff
 • Jørgen Anker
 • Karen Thougård Pedersen
  • Kommunikationskonsulent
  • t: 20447045
  • e: ktp@sus.dk