Opret event

Handicap 2018 - borgerperspektiver

  • Hvad: Konference
  • Hvor: Comwell, Middelfart
  • Startdato: 25.04.18 08:00
Tilmeld

Socialstyrelsen og COK afholder igen i 2018 en national konference, der sætter fokus på sociale forståelser af handicap. I sådanne forståelser af handicap er sociale barrierer, muligheder for deltagelse og ligebehandling i centrum.

Det samme er borgerperspektivet, som er underoverskriften for dette års konference. Siden 90’erne har især én sætning givet genlyd i den engelsksprogede handicapbevægelse, nemlig ”nothing about us without us”.

Siden da er det nærmest blevet et motto for handicapbevægelsen globalt, og i Danmark er især området for psykosocial rehabilitering – eller socialpsykiatrien – og dens recoveryorientering præget heraf.

Borgerperspektivet
Men hvordan står det egentlig til med borgerperspektivet på handicapområdet? Hvad betyder det, og hvad kan det betyde at have et klart borgersperspektiv i den sociale tilgang  til handicap?

I Danmark er vi næppe der, hvor vi fuldt og helt kan sige ”nothing about us without us”, men hvor er vi så, og hvilke initiativer er med til at bevæge os i den retning? Danske indsatser på handicapområdet og handicappolitikker i fx kommuner har i mange år haft det som et erklæret mål at øge borgerens involvering og ejerskab. Hvor langt er vi kommet?

Spørgsmål som disse er der næppe klare svar på, men de sætter scenen for årets konference. 

Formålet med konferencerækken er at give et forum for at diskutere de længere og bredere sociale perspektiver vedrørende handicap, samt at forskning og hovedpersoner i den internationale videnssfære og forfattere om handicap bliver formidlet også i Danmark. Derudover knytter vi forbindelserne ved at have gode praksiseksempler og ny viden med fra Danmark.

Program
Programmet er under udarbejdelse, men vi kan dog løfte sløret for et par nyheder: Vi er virkelig glade for at kunne byde professor Tom Shakespeare velkommen tilbage i Danmark.

Tom Shakespeare er en af de helt centrale figurer indenfor international, social handicapforskning og p.t. professor i handicapforskning på University of East Anglia. Han er kendt som en blændende formidler med en grundig forbindelse til konkrete og aktuelle undersøgelser, som han vil inddrage. Tom er både oplægsholder i plenum og vært for en session.

En anden oplægsholder i plenum er den svenske forsker Per-Olof Hedvall, som er lektor ved Lunds Universitet og i en årrække har beskæftiget sig med design af deltagelse og tilgængelighed. Det at kunne være til stede på lige fod som andre er en væsentlig forudsætning for deltagelse og inklusion, men hvordan understøtter vi design heraf og gør betingelserne for deltagelse almengyldige?

Endelig er vi rigtig glade for at kunne præsentere Anne Tortzen, som har skrevet Danmarks indtil videre eneste Ph.d. om samskabelse i kommunale rammer. Anne Tortzen kommer fra Center for Borgerdialog.

Målgruppe
Målgruppen for konferencen er bred og tværfaglig. Alle fagpersoner, ledere som medarbejdere, der brænder for handicapviden med sociale og kulturelle tilgange, og som har behov for at løfte blikket og søge ny inspiration og blive nysgerrige på nye forståelser, hvad andre gør og international viden.

Forhåndstilmelding
Du kan allerede nu forhåndstilmelde dig konferencen. Se 'tilmeld'-feltet øverst på siden. Tilmeldingen er ikke bindende. Vi kontakter dig, når programmet er færdigudviklet og giver dig mulighed for at be- eller afkræfte din tilmelding. 

Events