Total afleverer sin tilladelse til skifergas-efterforskning i Nordjylland

Det franske olieselskab Total opgiver endegyldigt sin efterforskning efter skifergas i Nordjylland. Total har formelt tilkendegivet, at man vil tilbagelevere sin tilladelse til Energistyrelsen. Klima-, energi- og forsyningsministeren vil ikke udstede nye tilladelser, førend en evaluering ligger klar.

Der er ikke nok skifergas i den nordjyske undergrund ved Dybvad til, at det kan betale sig at indvinde den kommercielt. Det er konklusionen på efterforskningsboringen i Dybvad ved Vendsyssel, som blev gennemført i 2015.  Dermed er der sat et foreløbigt punktum for skifergas i Danmark.

”Jeg noterer mig, at Total har afleveret sin tilladelse. Det er ærgerligt for statskassen, som kunne have nydt godt af en ny indtægtskilde i en tid, hvor vi ser stærkt faldende indtægter fra Nordsøen. Omvendt er jeg glad for, at borgerne i Dybvad nu har fået klarhed over, at Total ikke vil fortsætte arbejdet i området”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt.

Ministeren afventer evaluering    
Regeringen har videreført et midlertidigt stop for nye tilladelser til efterforskning og indvinding af skifergas. Det var den daværende regering, der indførte stoppet 2012 for at sikre, at efterforskningen og indvindingen af skifergas kan ske sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt.
 
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt igangsætter nu en evaluering, hvor erfaringerne fra boringen i Nordjylland vil indgå.
 
”Jeg vil afvente evalueringens konklusion, før nye tilladelser kan komme på tale. Jeg ser dog stadig gerne, at selskaber investerer i efterforskning og indvinding af olie og gas i Danmark, både i Nordsøen og på land, så længe aktiviteterne kan ske sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt. Jeg synes ikke, vi skal fraskrive os fremtidige muligheder for efterforskning og indvinding af skifergas. Både af hensyn til Danmarks forsyningssikkerhed og med tanke på muligheden for indtægter fra en eventuel indvinding af skifergas i den danske undergrund”, siger Lars Chr. Lilleholt.
 
Fakta
 • I juni 2010 tildelte daværende klima- og energiminister Lykke Friis to tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter, hvor det efterforskningsmæssige mål er skifergas til Total E&P Denmark B.V. og Nordsøfonden.
 • I efteråret 2013 gennemførte Total overflyvninger af Nordsjælland for at foretage en såkaldt aero-gravimetrisk undersøgelse. På baggrund af undersøgelsen konkluderede Total i 2015, at yderligere efterforskningsaktiviteter efter gas i skiferlag ikke havde nogen positiv teknisk eller økonomisk værdi og opgav yderligere efterforskning.
 • I juni 2015 foretog Total en 3,6 km dyb prøveboring i Dybvad ved Vendsyssel, som bekræftede tilstedeværelsen af gas i skiferen, men viste at skiferlagtykkelsen var mindre end forventet. På baggrund af efterfølgende analyser vurderedes produktiviteten at være for lav til at kunne give et økonomisk rentabelt projekt.
 • Som afslutning på skifergasprojektet i Dybvad har Total gennemført miljømæssige undersøgelser for at dokumentere, at der ikke er sket nogen form for varig miljøskade, og området ved borepladsen bliver ført tilbage til dets oprindelige tilstand.
Emneord: Energiselskabet Total, Energiselskab Total, Skiferboring, Skifergas, Energistyrelsen
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1501 | Events: 6 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

TILMELD NYHEDSBREV

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige udgives alle hverdage, når det væsentlige er indsamlet og tilbyder:

 • Overblik
 • Ingen betalingsmure
 • Videndeling
 • Nyheder, cases, blog og debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Modtag også nyhedsbrev fra:

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 01.09.17 Bæredygtighed
  Energistyrelsen politianmelder ti isoleringsselskaber for bedrageri

  Energistyrelsen har politianmeldt ti isoleringsselskaber for bedrageri. Selskaberne har alle udført hulmursisolering hos boligejere med støtte fra energispareindsatsen. Styrelsen har derudover pålagt syv energiselskaber at trække energibesparelser tilbage i 28 sager om hulmursisolering.

 • 14.03.17 Bæredygtighed
  Energistyrelsen: Fortsat grøn omstilling efter 2020 kræver nye initiativer

  Energistyrelsen udgiver en fremskrivning af Danmarks energiforbrug, energiproduktion og udledninger af drivhusgasser, der rækker frem mod 2030. Den viser, at Danmark når EU-målene i 2020, men en fortsat grøn omstilling efter 2020 vil kræve nye energipolitiske initiativer.

 • 29.11.16 Bæredygtighed
  Ny undersøgelse: Over 800.000 pejse og brændeovne i Danmark

  Varmeforbruget fra brænde svarer til knap 390.000 husholdninger ifølge ny undersøgelse, der vurderer, at der er ca. 842.000 brændeovne, pejse og masseovne og omkring 46.200 brændekedler i boliger og fritidshuse i Danmark.

 • 30.09.14 Bæredygtighed
  Nye støtteordninger: Medvind til elbiler

  Frygten for høj pris, begrænset rækkevidde og manglende viden gør, at mange danskere er tilbageholdne med at købe biler, der kører på el, brint eller gas. Derfor udbyder Energistyrelsen støtteordninger, der skal øge udbredelsen og kendskabet til de nye typer biler.

 • 20.05.14 Bæredygtighed
  Helveg: Energiforliget viser vejen

  Det er muligt at omstille Danmark til 100 procent vedvarende energi med de teknologier vi kender i dag. Det vil kun være lidt dyrere, når vi når frem til 2050, end hvis vi fortsætter med olie, kul og gas. Det viser en scenarierapport, som Energistyrelsen har lavet. Rapporten understreger, at vi er på rette vej med energiforliget, mener klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.