Social- og Indenrigsministeriet

Social- og Indenrigsministeriet

Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Telefon: 7228 2400 Website: www.oim.dk E-mail:

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Artikler

 • Kommuner bygger skoler og idrætsanlæg som OPP
  29.10.14 Infrastruktur

  5 kommuner kan nu gå i gang med at opføre bl.a. nye skoler og idrætsanlæg. Økonomi- og Indenrigsministeriet har netop givet de udvalgte kommuner dispensation fra lånereglerne i konkrete projekter, hvor de indgår i et samarbejde med en privat part om et byggeprojekt. Kommunerne bliver samlet fritaget for at deponere 160 mio. kr.

 • Frikommunerne kan gøre klar til 35 nye forsøg
  22.10.12 Politik

  Regeringen har godkendt 35 nye forsøg i frikommunerne. For eksempel kan unge i Gentofte og Gladsaxe Kommuner tage 5-årige uddannelsesforløb særligt målrettet elever, der enten mangler motivation i skolen eller er bogligt meget stærke.

 • Evaluering af kommunalreformen på Natur- og Miljøområdet
  09.02.12

  Baggrund Opgaverne indenfor natur- og miljøområdet var før kommunalreformen hoved-sageligt delt mellem amterne og kommunerne - med kun få opgaver i staten. Med kommunalreformen blev ansvaret for langt de fleste opgaver samlet i kommunerne. Nationale og særligt teknisk komplicerede opgaver blev dog placeret i staten. Opgaver vedrørende råstofplanlægning, jordforurening og de nye regionale udviklingsplaner blev placeret i regionerne.

 • Evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud
  09.02.12

  Baggrund Med kommunalreformen fik kommunerne hele myndigheds- og finansieringsansvaret for både det sociale område og for specialundervisningsområdet, som før var delt mellem kommuner og amter.

 • Kommissorium for udvalg om evaluering af kommunalreformen
  09.02.12 Politik

  Baggrund Kommunalreformen trådte i kraft 1. januar 2007. Med reformen blev den grundlæggende indretning af den offentlige sektor i Danmark reorganiseret. Der blev således etableret et nyt kommunalt og regionalt danmarkskort og gennemført en ny arbejdsdeling mellem stat, kommuner og regioner. Samtidig blev der gennemført en finansierings- og udligningsreform.

 • Evaluering af kommunalreformen vedrørende regional udvikling
  09.02.12

  Baggrund Området for regional udvikling vedrører bl.a. opgaver inden for kollektiv trafik, erhvervsudvikling, jordforurening, uddannelse og kultur. Regionerne udarbejder regionale udviklingsplaner, der har til formål at fremme den samlede regionale udvikling på tværs af sektorer. Evalueringen af kommunalreformen for så vidt angår den regionale udviklingsindsats vil, ud over de samlede regionale udviklingsplaner, primært fokusere på den regionale erhvervsudvikling.

 • Evaluering af kommunalreformen på sundhedsområdet
  09.02.12

  Baggrund På sundhedsområdet betød kommunalreformen etablering af fem regionale enheder med en større faglig bæredygtighed og med et mere entydigt fokus på sundhedsopgaven. De nye regioner og den fremtidige sygehusstruktur giver grundlaget for høj kvalitet i sygehusbehandlingen.

Pressemeddelelser

 • Kommunerne sænker igen skatten i 2015
  15.10.14 Velfærd

  31 kommuner sætter skatten ned til næste år. 5 hæver den. Det har kommunerne nu indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Samlet er der tale om et fald i skatterne på 186 mio. kr. i 2015, og der er ændringer i skatterne for både borgere og virksomheder. I 2014 sænkede kommunerne skatterne med samlet 150 mio. kr.

 • Familiernes økonomi – fordeling, fattigdom og incitamenter
  21.05.14 Velfærd

  Antallet af økonomisk fattige faldt fra 2011 til 2012. Faldet skal ses i lyset af, at ’fattigdomsydelserne’ og loftet over børne- og ungeydelsen blev afskaffet. Det kan man læse i Familiernes økonomi 2014, der blandt andet bidrager med ny viden om indkomstforskelle, fattigdom og økonomiske incitamenter.

 • Politikeres løn skal undersøges
  28.03.14 Politik

  Det skal være mere gennemskueligt, hvad politikere får i løn. Et bredt flertal i Folketinget er derfor blevet enige om at nedsætte en kommission, der skal udarbejde et samlet forslag til den fremtidige aflønning af ministre, folketingspolitikere, borgmestre og regions-rådsformænd.

 • Nyt ekspertpanel skal være med til at forny den offentlige sektor
  25.02.14 Ledelse

  Hvordan får vi afprøvet og udbredt viden om fremtidens velfærd? For at finde svar på det spørgsmål skal et nyt innovationspanel fungere som inspiration og sparringspartner for Center for Offentlig Innovation. Panelet består af 21 eksperter med særlig viden og erfaring inden for offentlig innovation.

 • Hvordan er brugertilfredsheden i din kommune?
  26.09.13 Politik

  I dag åbner hjemmesiden www.tilfredshedsportalen.dk, hvor du som borger kan se tilfredsheden med bl.a. børnehaver, skoler og hjemmepleje i en række kommuner. Formålet med hjemmesiden er at gøre det nemmere for borgerne at sammenligne brugertilfredsheden mellem kommunerne. Hjemmesiden indgår i regeringens arbejde med at modernisere den offentlige sektor.

 • Ny rapport: Det lokale demokrati er udfordret
  18.09.13 Politik

  Kommunalpolitik er en holdsport. Derfor skal nye spilleregler for det politiske arbejde mellem borgmestre og menige kommunalbestyrelsesmedlemmer sikre en bedre magtbalance i kommunalpolitik. Og et nyt udvalg skal se på, om høringsreglerne i tilstrækkelig grad sikrer, at borgerne reelt bliver inddraget i lokalpolitik. Sådan lyder et par af anbefalingerne fra den arbejdsgruppe, økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager i december bad tage temperaturen på det lokale demokrati.

 • Aftale om kommunernes økonomi for 2014
  13.06.13 Politik

  Regeringen har i dag indgået aftale med KL om kommunernes økonomi for 2014. Med aftalen sikres rammerne for den kommunale service.

 • Principper for samarbejde mellem parter på det offentlige arbejdsmarked om modernisering
  13.06.13 Ledelse

  Regeringen har sammen med parterne på det offentlige arbejdsmarked, Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL og OAO, vedtaget et sæt principper for samarbejde om modernisering af den offentlige sektor, som skal understøtte arbejdet på alle niveauer.

 • Evaluering: Kommuner og regioner kan samarbejde bedre
  01.03.13

  Kommunalreformen styrkede den offentlige service, både i forhold til faglighed og økonomi. Der er dog rum for forbedringer, især hvor kommuner og regioner samarbejder om specialiserede opgaver. Det er i kort form konklusionen fra regeringens udvalg om evaluering af kommunalreformen. Rapporten er netop sendt i høring.

 • Vestager vil sætte fokus på det lokale demokrati
  17.12.12

  Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager vil sende en personlig repræsentant på rundtur i landets kommuner for at tage temperaturen på, hvordan det står til med det lokale demokrati. Stemmeprocenten ved kommunalvalget i 2009 var faldende og diverse undersøgelser viser tegn på, at det lokale demokrati er udfordret.

 • Regeringen vil skabe en samlet og holdbar løsning for statsforvaltningerne
  25.10.12

  Regeringen vil skabe en samlet og holdbar løsning for statsforvaltningerne Regeringen fremlægger i dag sit forslag til en ny struktur for statsforvaltningerne, som for borgerne vil betyde kortere sagsbehandlingstider og mere ensartet sagsbehandling, uanset hvor i landet de bor. Samtidig skal den nye struktur løse statsforvaltningernes økonomiske udfordring, som vokser til godt 93 mio. kr. i 2016.

 • VERA bliver det nye navn for KREVI, AKF og DSI
  29.05.12

  Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager opretter et nyt analyse- og forskningsinstitut ved navn VERA. Instituttet bliver etableret ved at sammenlægge Anvendt KommunalForskning (AKF), Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI).

 • Regeringen og Enhedslisten justerer udligningsordningen
  16.05.12 Politik

  Regeringen og Enhedslisten har indgået aftale om at justere udligningsordningen, så den bliver mere rimelig i forhold til kommunernes udgifter på det sociale område. Det betyder bl.a., at kommuner fremover ikke får udligningskroner for at have mange au pair-piger – der bliver derimod flere penge til kommuner med socialt belastede familier. Derudover oprettes en pulje på 400 mio. kr. til sociale formål i områder med store sociale problemer.

 • Regeringen lægger op til at justere udligningsordningen
  21.03.12 Politik

  Regeringen lægger op til at justere udligningsordningen, så den rammer mere præcist, efter Finansieringsudvalget i dag har offentliggjort deres analyse af udligningssystemet. Det vil tilføre land- og yderområderne ekstra ca. 400 mio. kr.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner