Aarhus: Voksenhandicap budget skrider med trecifret millionbeløb

Ifølge en ny analyse vil budgetunderskuddet for Voksenhandicap i Aarhus Kommune vokse betydeligt i de kommende år, hvis ikke budgetrammen udvides.

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Thomas Medom, vil bede byrådet om 40 mio. kroner i budgetforhandlingerne.


Analysen, som er foretaget af Borgmesterens Afdeling og Sociale Forhold og Beskæftigelse, korlægger den aktuelle situation samt de kommende års udfordringer med økonomien for Voksenhandicap.

Ifølge analysen vil budgetunderskuddet være på 49 mio. kroner i 2017, stigende til 76 mio. kroner i 2026, hvis budgetter og udgifter fortsætter uændret. I beregningerne forudsættes effektiviseringer for området på 1 procent årligt frem til 2026, som endnu ikke er besluttet. Uden disse besparelser vil budgetunderskuddet ifølge beregningerne nå helt op på 136,5 mio. kroner i 2026.

Ifølge Social- og Beskæftigelsesrådmand, Thomas Medom, viser analysen, at området for Voksenhandicap har hårdt brug for et budgetløft i de kommende forhandlinger.

”Analysen demonstrerer på tydelig vis det, som vi også har lagt til grund i vores budgetforslag, nemlig at udgifterne på området har sprængt den økonomiske ramme. Behovet vokser ganske enkelt langt hurtigere, end budgetterne er lagt an på, og det er ikke noget, vi kan løse alene med besparelser. Der må nye penge til, hvis vi skal følge med,” siger Thomas Medom.

 

Budgetmodellen rækker ikke

Ifølge analysen bunder de store budgetudfordringer for handicapområdet blandt andet i en generel stigning i antallet af borgere, som har behov for tilbud på området. Godt nok sikrer budgetmodellen for området, at budgetrammen vokser i takt med antallet af borgere i kommunen. Men stigningen i antallet af borgere, der visiteres til ydelser på området, overstiger mærkbart den generelle befolkningstilvækst, og sådan en udvikling tager budgetmodellen ikke højde for. Det er især andelen af borgere med autisme og ADHD, der er vokset i de seneste år.

Samtidig viser rapporten, at flere handicappede end tidligere ønsker at modtage et botilbud, og at der er sket en forholdsmæssig stigning i antallet af de mest omkostningstunge sager, hvor enkeltpersoner har brug for meget omfattende støtte døgnet rundt. Heller ikke den stigning tager den nuværende budgetmodel højde for, siger Thomas Medom.

”Efterspørgslen efter ydelserne for Voksenhandicap er ganske enkelt løbet fra budgetmodellen. Behovet er større blandt vores borgere, end modellen er beregnet til, og det kan vi ikke komme uden om, hvis vi vil fortsætte med at levere de samme ydelser i de kommende ti år,” siger Thomas Medom.

Dermed slår rådmanden fast, at områdets fremtid er til forhandling i de kommende uger, når partierne i byrådet sætter sig sammen om budgetforhandlingerne:

”Analysen peger på en række tiltag, som kan være med til at imødegå de økonomiske udfordringer, og dem skal vi selvfølgelig tage op. Men den konkluderer samtidig, at nye tiltag ikke kan løse hele udfordringen på området – selv hvis vi implementerer dem alle sammen med succes. Det håber jeg meget, at alle byrådets partier tager til efterretning i de kommende forhandlinger. Det er en ny virkelighed, vi står overfor.”

 

Emneord: Budget 2017, Thomas Medom, Aarhus Kommune, Voksenhandicap
Aarhus Kommune på DenOffentlige.dk Aarhus Kommune
Aktivitet: Artikler: 180 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også