Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Ved Stranden 8, 1061 København K

Telefon: 7220 5000 Website: www.bm.dk E-mail:

Beskæftigelsesministeriet

Artikler

 • 56.273 langtidsledige er blevet belønnet for at komme i arbejde
  01.04.19 Velfærd

  Der er blevet udbetalt skattefrie jobpræmier for godt 780 millioner kroner fra april 2017 til november 2018, viser den seneste opgørelse af regeringens jobpræmie.

 • Mentorer hjælper flere udsatte unge i uddannelse
  12.01.15 Velfærd

  For udsatte unge kan en personlig mentor være udslagsgivende for, om de kommer i gang med en uddannelse, fastslår ny undersøgelse.

 • Voksenlærlingeordningen får syv ud af ti ledige i job efter endt uddannelse
  25.11.13 Velfærd

  For ledige er voksenlærlingeordningen et godt springbræt ind på arbejdsmarkedet. Det viser en ny evaluering af ordningen.

 • Mette Frederiksens tale til Socialchefforeningen
  24.10.13 Politik

  Beskæftigelsesminister Mette Frederiksens talte den 24. oktober 2013 til Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmarks 100 års jubilæum.

 • Ny udredning om brugen af løntilskud og virksomhedspraktik
  11.06.13 Velfærd

  En ny udredning om brug af løntilskud og virksomhedspraktik har undersøgt, om arbejdsgivere erstatter almindelige job med ledige, der får løntilskud fra staten.

 • En ordentlig indsats
  17.05.13 Politik

  Der skal skrues op for ordentligheden i beskæftigelses-indsatsen, så ledige får kompetencerne til træde permanent ind på arbejdsmarkedet, lød det fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen på årets beskæftigelsespolitiske konferencer.

 • Når manglende syn vendes til en fordel
  18.03.13

  5. marts besøgte beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Telehandelshuset i Taastrup. En socialøkonomisk telemarketingvirksomhed, hvis medarbejderstab i høj grad består af personer med synsnedsættelse.

 • Ny OECD-rapport om personer i den arbejdsdygtige alder med psykiske problemer
  11.03.13

  En ny rapport fra OECD ”Mental health and Work – Denmark” undersøger omfanget af personer i den normalt arbejdsdygtige alder med psykiske problemer. Rapporten finder, at hver femte i den arbejdsdygtige alder i Danmark har psykiske problemer, hvilket svarer til OECD-gennemsnittet.

 • FAKTA: Det store TTA-projekt
  29.11.12

  I marts 2008 indgik den tidligere regering en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om sygefravær. Et af initiativerne var at gennemføre et større tilbage-til-arbejdet (TTA)-projekt. Baggrunden for TTA-projektet

 • Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge
  31.08.12

  En gruppe af ledige er i risiko for at opbruge deres dagpengeret efter årsskiftet som følge af afkortningen af dagpengeperioden. Det skal findes en løsning på denne udfordring. Regeringen, LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke er derfor enige om, at alle sejl skal sættes til for at hjælpe de ledige, som i dag er i risikogruppen for at opbruge retten til dagpenge.

 • Forhøjelse af méngraderne ved psykiske gener
  25.06.11

  Som en del af regeringens veteranpolitik har en arbejdsgruppe bestående af lægefaglig ekspertise set på méntabellen for psykiske arbejdsskader. Arbejdsgruppen har anbefalet, at der indføres en ny og højere ménprocent for de særligt svære og alvorlige psykiske skader.

Navne

Cases

Pressemeddelelser

 • Bred politisk enighed om udvidet sorgorlov
  01.09.20 Lovgivning

  Den brede politiske aftale om at udvide retten til sorgorlov til seks måneder (26 uger) for forældre, der mister børn under 18 år, er nu sendt i høring. Lovforslaget skal behandles i oktober og træde i kraft ved årsskiftet.

 • Sygedagpenge forlænget til personer med særlig risiko ved smitte med covid-19
  26.08.20 Velfærd

  Regeringen og et flertal i Folketinget er enige om at forlænge muligheden for sygedagpenge til personer med særlig risiko for at blive alvorligt syge ved smitte med covid-19 frem til den 31. december i år.

 • Personer med pensionsformuer over seks millioner kroner kan ikke få tidlig pension
  25.08.20 Velfærd

  Med regeringens udspil om ret til tidlig pension er der lagt op til, at den månedlige ydelse på 13.550 kroner bliver reduceret, hvis man har en pensionsformue på mere end to millioner kroner. Ydelsen vil først være helt væk, når man har en pensionsformue på seks millioner kroner.

 • Tre ugers feriepenge er på vej til danskerne
  18.08.20 Lovgivning

  Et bredt flertal i Folketinget har mandag vedtaget lovforslaget, der sikrer, at danskerne til oktober kan få udbetalt op til tre uger af deres indefrosne feriepenge.

 • Sådan ender feriepengesagaen: Tre uger der beskattes som almindelig indkomst
  11.08.20 Lovgivning

  Til oktober kan danske lønmodtagere få udbetalt tre uger af deres indefrosne feriepenge, og de beskattes som almindelig indkomst. Det fremgår af lovforslaget, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har fremsat i Folketinget tirsdag.

 • Dagpenge hæves under uddannelse
  17.06.20 Uddannelse

  Fra 1. august 2020 får ledige over 30 år ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge. Det indgår i én af to politiske aftaler med i alt 730 millioner kroner til at opkvalificere ledige.

 • Alle forældre får ret til et halvt års sorgorlov
  17.06.20 Lovgivning

  Regeringen har sammen med et enigt Folketinget indgået en aftale om, at alle forældre, der mister et barn under 18 år, får ret til seks måneders sorgorlov.

 • Opkvalificeringsudspil: Ret til at uddanne sig til ti procent over dagpengesatsen
  11.06.20 Uddannelse

  Med et omfattende opkvalificeringsudspil vil regeringen investere massivt i, at de mange mennesker, der mister jobbet under corona-krisen, kan få løftet deres kompetencer. For regeringen er det afgørende, at der handles hurtigt, så ledige kan blive omstillet til nye corona-job og grønne job. Allerede fra august skal ufaglærte ledige over 30 år have ret til et uddannelsesløft på 110 procent dagpenge.

 • Dårligt helbred tvinger danskere væk fra arbejdsmarkedet
  05.06.20 Sundhed

  Tusindvis af danskere forlader arbejdsmarkedet på grund af dårligt helbred, og en tredjedel af dem, der arbejder med produktion eller med mennesker, forventer ikke at arbejde til pensionsalderen, fordi de ikke vil kunne klare jobbet. Det viser ny forskning.

 • Beskæftigelsesministeren: Vi må forvente, at flere vil miste jobbet, når hjælpepakkerne udløber
  29.05.20 Politik

  De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, vi så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april.

 • Arbejdsløsheden stiger markant
  21.05.20

  Corona-krisen satte sit tydelige præg på arbejdsmarkedet allerede i marts måned. Den faktiske lønmodtagerbeskæftigelse faldt fra februar til i marts med omkring 3.300 fuldtidspersoner, viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under Beskæftigelsesministeriet. Faldet kan blive opjusteret som følge af registreringsefterslæb.

 • Bredt flertal sikrer forsørgelse til mennesker med ekstra risiko ved corona-sygdom
  18.05.20 Sundhed

  Personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og deres pårørende kan under genåbningen af Danmark blive væk fra arbejdet, hvis det er for risikofyldt, og modtage løn eller sygedagpenge frem til 1. september. Arbejdsgiverne modtager sygedagpengerefusion i hele perioden.

 • Ny aftale skal hjælpe flere ledige, lønmodtagere og sårbare grupper på arbejdsmarkedet
  20.04.20 Politik

  Regeringen og Folketingets øvrige partier er blevet enige om en ny aftale, der forbedrer de eksisterende hjælpepakker, så færre danskere bliver fyret, og færre virksomheder må dreje nøglen om.

 • Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet: Antallet af ledige stiger som følge af coronakrisen
  19.03.20

  Beskæftigelsesministeriet har netop offentliggjort de første tal på nyledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mv. siden krisen med corona-virussets udbredelse i Danmark.

 • Regeringen udvider overvågning af arbejdsmarkedet som følge af corona-udbredelsen i Danmark
  17.03.20 Politik

  Som følge af corona-sygdommen udvider regeringen sin overvågning af arbejdsmarkedet, så bl.a. antallet af stillingsopslag og nyledige bliver opdateret på daglig basis.

 • Nødpakke skal hjælpe lønmodtagere og virksomheder godt igennem corona-krise
  12.03.20 Politik

  Regeringen fremsætter fredag en særlov, som giver arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende statslig refusion fra første sygefraværsdag for de personer, der er smittede eller i karantæne på grund af COVID-19. Loven vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar til første januar 2021.

 • 134 mio. kr. til bedre arbejdsmiljø i udvalgte brancher
  26.02.20 Sundhed

  Hospitaler, slagterier, landbruget og maskinindustrien er nogle af de områder, som Arbejdstilsynet skal fokusere særligt på i 2020. Indsatser i disse brancher skal dels modvirke fysisk og psykisk nedslidning, dels sætte ind i forhold til kemi på danske arbejdspladser.

 • Enigt Folketing: Syge må afvise behandling uden konsekvenser for forsørgelse
  25.04.19 Sundhed

  Sygemeldte borgere har ret til at afvise lægebehandling, de er utrygge ved, uden at det får konsekvenser for deres forsørgelse. Samtlige partier i Folketinget står bag lovforslaget.

 • Nye tal: Ældre arbejder længere
  21.02.19 Velfærd

  Andelen af 67-årige, der stadig arbejder, er fordoblet på 15 år. Samtidig stopper færre på grund af dårligt helbred, viser nye undersøgelser, som VIVE har lavet for Beskæftigelsesministeriet.

 • DOKUMENTATION: Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats
  23.08.18 Politik

  Regeringen (V, LA og K), S, DF, R og SF er enige om at gennemføre en gennemgribende forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats. Læs den politiske aftale her.

 • Regeringen: Flere skal i arbejde - og blive i jobbet
  30.05.18 Velfærd

  Mangel på arbejdskraft må ikke bremse væksten i Danmark. Regeringen vil med et nyt udspil gøre 20.000 flere jobparate, give flere ledige mulighed for at blive opkvalificeret og fordoble karantænen for at sige sit job op uden at have et andet på hånden eller sige nej til et job.

 • 22.700 færre i kontanthjælpssystemet
  28.05.18 Velfærd

  Antallet af kontanthjælpsmodtagere, modtagere af integrationsydelse samt uddannelseshjælp fortsætter faldet. Fra april 2016, hvor kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen trådte i kraft, og til februar 2018, blev der 22.700 fuldtidspersoner færre på kontanthjælp, når der tages højde for sæsonudsving.

 • Nye regler for førtidspension og ressourceforløb vedtaget
  24.05.18 Velfærd

  Syge borgere skal kun i ressourceforløb, hvis det giver mening. Det er et bredt flertal i Folketinget enige om og har torsdag vedtaget et lovforslag, der præciserer reglerne om førtidspension og ressourceforløb.

 • Ministeriet evaluerer: Reform af førtidspension og fleksjob godt på vej
  20.03.18 Velfærd

  Reformen af førtidspension og fleksjob er godt på vej, og rigtig mange borgere er tilfredse med deres forløb, viser en omfattende evaluering af reformen. Men der er også udfordringer på området. Det gælder i særlig grad manglende indsats i ressourceforløb. Beskæftigelsesministeren åbner for ændringer og indkalder nu forligskredsen til politiske drøftelser.

 • Ny lov: Nu får begge forældre ret til sorgorlov
  25.01.18 Velfærd

  Hvis et barn dør kort efter fødslen, skal begge forældre have ret til sorgorlov. Det har Folketinget i dag vedtaget.

 • Beskæftigelsesminister beder om redegørelse af lægetjek i jobcenter
  11.01.18 Politik

  Københavns Kommune skal redegøre for sagen om lægeundersøgelser af ledige i et jobcenter.

 • Tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø justeres
  01.09.17 Politik

  Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil justere tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø, så det sikres, at der fortsat er klare rammer for Arbejdstilsynets beføjelser.

 • Beskæftigelsesministeren vil forlænge frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet
  07.03.17 Velfærd

  Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil forlænge frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet frem til 1. juli 2019.

 • Satspuljeaftale indgået på beskæftigelsesområdet
  07.11.16 Politik

  Satspuljepartierne har i år forhandlet inden for en samlet ramme på i alt 1.106 mio. kr. over de kommende fire år. En stor del af midlerne er målrettet initiativer, der kan udvikle indsatsen og hjælpe udsatte borgere og borgere med handicap i job. Satspuljeaftalen har i år et særligt fokus på langvarige kontanthjælpsmodtagere.

 • Regeringen nedsætter arbejdsgruppe til at se på dagpengesystemet for selvstændige
  10.02.16 Politik

  Kan principperne i det nye dagpengesystem, som i efteråret faldt på plads for lønmodtagere, også gælde for selvstændige? Det skal belyses og analyseres af en arbejdsgruppe, som regeringen netop har nedsat.

 • 16 kommuner får millioner til jobindsats for udsatte
  11.01.16 Velfærd

  Det handler om at blive en del af arbejdsmarkedet – ved at være på arbejdsmarkedet. Det er filosofien bag projektet JobFirst, hvor der er afsat 53,5 millioner kroner til at forbedre og målrette indsatsen for udsatte borgere.

 • Satspuljeaftale for 2016 på beskæftigelsesområdet
  26.10.15 Velfærd

  Mere end 350 mio fordelt på beskæftigelsesområdet med ny satspuljeaftale

 • Alle skal bidrage: Flygtninge og indvandrere skal ud på danske arbejdspladser
  12.05.15 Politik

  Flygtninge og indvandrere skal hurtigst muligt i arbejde. De skal ud på en arbejdsplads – blandt danske kolleger – hvor de samtidig kan lære dansk. Det er hovedpointen i det integrationsudspil, som regeringen præsenterer i dag.

 • Regeringen nedsætter tænketank for et godt seniorarbejdsliv
  29.04.15 Velfærd

  Ny tænketank skal undersøge, hvad der kan få seniorer i arbejde igen, hvis de bliver ledige. Derfor har regeringen nedsat en tænketank for et godt seniorarbejdsliv med tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen i spidsen.

 • Koch-udvalget anbefaler en ny virksomhedsrettet indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet
  17.03.15 Velfærd

  Ekspertgruppen med Carsten Koch i spidsen har netop afleveret sin anden og sidste rapport til regeringen. Her er anbefalingerne.

 • Ny aftale om refusion hjælper ledige i job
  02.02.15 Velfærd

  En effektiv beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i den enkelte ledige. Det er omdrejningspunktet i den nye aftale om en reform af refusionssystemet, som regeringen i dag har indgået med V, K og DF. Aftalen skal danne rammerne for, at kommunerne kan iværksætte den bedst mulige indsats, som hjælper ledige i job. Samtidig bliver det kommunale udligningssystem tilpasset i forhold til de nye regler.

 • Indsatsen mod social dumping styrkes markant
  13.11.14 Velfærd

  Brud på danske regler om ordentlige arbejdsvilkår er et alvorligt problem i Danmark. Derfor er regeringen, SF og Enhedslisten enige om at opruste i kampen mod social dumping med finanslovsaftalen for 2015. I alt afsættes der 120 millioner kroner til indsatsen i 2015-2018.

 • Aftale om satspulje på beskæftigelsesområdet
  27.10.14 Velfærd

  Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance har indgået en aftale om satspuljen 2015 på beskæftigelsesområdet.

 • Dagpenge: 40.000 arbejdsløse sikret ret til forsørgelse
  16.08.14 Velfærd

  Indfasningen af den dagpengereform, som VK-regeringen gennemførte i 2010, har skabt store problemer for de arbejdsløse og for Danmark. Det skyldes en kombination af en meget hård indfasning af dagpengereformen midt i en krisetid og en beskæftigelsesindsats, der ikke fungerede godt nok.

 • Regeringen nedsætter dagpengekommission
  27.06.14 Politik

  Dagpengesystemet er en hjørnesten i den danske arbejdsmarkedsmodel og skal til enhver tid sørge for en balance mellem et fleksibelt arbejdsmarked og økonomisk sikkerhed for den enkelte.

 • Bred aftale om reform af international rekruttering
  27.06.14 Velfærd

  Regeringen har indgået en bred politisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering.

 • Forlig om ny beskæftigelsesindsats
  19.06.14 Velfærd

  Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er enige om at reformere hele beskæftigelsesindsatsen.

 • Hovedelementerne i den nye sygedagpengemodel
  11.06.14 Velfærd

  Fra 1. juli 2014 bliver alle sygemeldte sikret et forsørgelsesgrundlag under hele sygdomsforløbet. Sygemeldte, der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesreglerne, kommer fra 1. juli 2014 i et jobafklaringsforløb og modtager en ydelse uden tidsbegrænsning. Ydelsen er på kontanthjælps­niveau og er uafhængig af formue og indkomst.

 • Fra 1. juli er syge borgere altid sikret forsørgelse
  11.06.14 Velfærd

  Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget en reform af sygedagpengesystemet, der sikrer syge borgere forsørgelse under hele sygdomsforløbet og en fremrykket, forbedret og målrettet indsats, der skal hjælpe sygemeldte tilbage i arbejde.

 • Kontanthjælpsmodtagere skal ikke betale for fejl i kommunerne
  09.05.14 Velfærd

  Det skal være slut med, at kontanthjælpsmodtagere, der får efterbetalt penge som følge af en fejl hos deres kommune, får modregnet efterbetalingen i deres kontanthjælp.

 • Beskæftigelsesreform: Den enkelte i centrum på vejen mod varig beskæftigelse
  30.04.14 Velfærd

  En god beskæftigelsesindsats handler først og sidst om den enkelte arbejdsløses vej til job og varig beskæftigelse. Det er det bærende princip i den reform af beskæftigelsessystemet, som regeringen har fremlagt i dag.

 • Ny aktion mod social dumping
  22.04.14 Velfærd

  Der er fortsat problemer med arbejdsmiljø, moms og ulovligt arbejde, viser årets anden aktion mod social dumping. Arbejdstilsynet, Skat og politiet rykkede sammen ud på byggepladser for at tjekke udenlandske virksomheder og ansatte.

 • Hotline hjælper virksomheder med at finde arbejdskraft
  07.04.14 Velfærd

  Virksomheder kan nu via en landsdækkende hotline få hjælp til at finde arbejdskraft på tværs af kommunegrænser.

 • Kontanthjælpsmodtagere skal have mere medindflydelse
  24.03.14 Velfærd

  Ny pulje skal fremme kommunernes arbejde med at sikre kontanthjælpsmodtagere medindflydelse og ejerskab for deres egen indsats.

 • Skarpere kontrol med EU-borgere på danske ydelser
  11.03.14 Velfærd

  Ledige EU-borgere skal ikke stilles bedre end danskere, der er på kontanthjælp og dagpenge. De skal stå til rådighed fra dag ét – og det skal i endnu højere grad end i dag sikres, at de lever op til de klare jobsøgnings-, uddannelses- og bopælskrav, der følger med.

 • Anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats
  25.02.14

  Pressemeddelelse fra Ekspertgruppen om udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats. Find oversigt over ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats her.

 • Regeringen har modtaget Koch-udvalgets rapport med anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats
  25.02.14 Velfærd

  Ekspertgruppen om udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats med Carsten Koch i spidsen har i dag offentliggjort sin rapport med 39 anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats for dagpengemodtagere. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har på regeringens vegne modtaget rapporten.

 • Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet
  24.02.14 Ledelse

  Beskæftigelsesministeriet har netop offentliggjort den årlige rapport om kvinder og mænd på arbejdsmarkedet i Danmark. I rapporten ses der blandet andet på tilbage­trækningsalder, uddannelsesniveau, lønforskelle, ledighed og sygefravær.

 • Ny sygedagpengemodel forhandlet på plads
  19.12.13 Politik

  Alle sygemeldte får økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet. Indsatsen for sygemeldte bliver derudover fremrykket, forbedret og målrettet syge borgere med størst behov. Det er hovedindholdet i en bred politisk aftale om en ny sygdagpengemodel, som regeringen i dag har indgået med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

 • Ekspertudvalg skal nytænke arbejdsskadeområdet
  10.12.13 Velfærd

  Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet.

 • Uddannelse er ikke til diskussion
  02.12.13 Velfærd

  Der var kontanthjælpsreform og uddannelse på programmet, da beskæftigelsesminister Mette Frederiksen 21. november 2013 mødtes med ledere og chefer fra erhvervsskoler i hele Danmark.

 • Pulje på 91,3 millioner kroner til en helhedsorienteret indsats for udsatte familier
  11.11.13 Velfærd

  Landets kommuner kan søge om tilskud til projekter, der giver udsatte familier en helhedsorienteret indsats. I alt er der afsat 91,3 millioner kroner til indsatsen, og kommunerne kan søge frem til fredag den 20. december 2013.

 • Frederiksen taler til Socialchefforeningen om det moderne velfærdssamfund
  24.10.13 Politik

  Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen taler i dag til 100-års-jubilæet for Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark.

 • 4.520 nye fleksjob siden april
  23.09.13 Politik

  Nye tal viser, at 4.520 borgere er blevet ansat i et fleksjob fra april 2013 og frem til midten af august. Langt hovedparten af de nye fleksjob er oprettet i private virksomheder.

 • Eksperter: Sådan får vi ledige i job på milliardbyggerierne
  18.09.13 Infrastruktur

  I dag afrapporterer ekspertudvalget, der med Sund og Bælts direktør, Leo Larsen, i spidsen, har undersøgt behovet for arbejdskraft i forbindelse med de kommende milliardbyggerier.

 • Regeringen øremærker ikke barsel til mænd – men indfører barselsbonus
  05.09.13 Politik

  Regeringen har i dag besluttet ikke at indføre en øremærkning af barsel til fædre. Men fra nytår indføres en bonusordning, der præmierer familier, som holder en mere ligelig fordeling af barsel og forældreorlov.

 • Uge 33: Lille fald i ledigheden i juni 2013
  12.08.13 Velfærd

  I juni 2013 faldt bruttoledigheden med 900 personer til 153.500 personer, svarende til en uændret ledighed på 5,8 procent. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

 • Regeringen gør op med hård indfasning af dagpengereformen
  14.05.13

  I en periode med økonomisk krise og mangel på arbejdspladser er den toårige dagpengeperiode blevet indfaset for hårdt. For mange mennesker har den kortere dagpengeperiode betydet, at de ikke har nået at finde et job, mens de endnu havde ret til dagpenge, og de står derfor nu i en ekstraordinær vanskelig situation.

 • Danmark har den 7. laveste ledighed i EU27
  13.05.13

  Den samlede ledighed i EU27-landene var i marts 2013 på knap 11 pct. af arbejdsstyrken, når der tages højde for sæsonudsving. Dermed har ledigheden i EU27 under ét været uændret de seneste tre måneder.

 • Bred politisk aftale om kontanthjælp
  22.04.13

  Regeringen har indgået en bred politisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en grundlæggende reform af kontanthjælpssystemet. En reform, der tager udgangspunkt i, at alle mennesker med den rette hjælp kan udvikle sig og komme tættere på et arbejde.

 • Bred politisk aftale om kontanthjælp
  19.04.13

  Regeringen har indgået en bred politisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en grundlæggende reform af kontanthjælpssystemet. En reform, der tager udgangspunkt i, at alle mennesker med den rette hjælp kan udvikle sig og komme tættere på et arbejde. Aftalen skal være med til at sikre, at unge får en uddannelse, og at alle bliver mødt med klare krav og forventninger, så flere får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet.

 • Potentiale for fleksjob med få ugentlige timer
  15.04.13

  Virksomheder ser positivt på at ansætte fleksjobbere med få ugentlige timer, viser ny undersøgelse.

 • Kontanthjælpsreform: Alle kan gøre nytte
  25.02.13

  Regeringen vil skabe et nyt kontanthjælpssystem, så unge får en uddannelse, og flere får mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet, gøre nytte og realisere det potentiale, som alle mennesker har. Hent udspil her

 • Regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge
  07.02.13

  Varighedsbegrænsningen på sygedagpenge skal afskaffes, så ingen sygemeldte risikerer at stå helt uden forsørgelse. Samtidig skal sygemeldte have en hurtigere og bedre indsats end i dag. Det er udgangspunktet for en ny sygedagpengemodel, som regeringen lægger frem i dag.

 • Ny beskæftigelsespolitik skal sikre ledige en bedre indsats
  05.02.13

  Danmark skal have en ny beskæftigelsespolitik. Det har regeringen bebudet, og derfor igangsættes nu en udredning af hele indsatsen for ledige. Den skal danne grundlag for en reform af den samlede danske beskæftigelsesindsats.

 • Mette Frederiksens kommentarer til ledighedstallet for december 2012
  31.01.13

  Den samlede ledighed for december 2012 er faldet lidt i forhold til måneden før. Bruttoledigheden er faldet med i alt 400 personer siden november 2012 og er dermed tilbage på 6,2 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til i alt 163.500 personer, der går ledig eller er i aktivering.

 • Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og mænd på arbejdsmarkedet
  21.01.13

  Mænd og kvinder har forskellig tilknytning til arbejdsmarkedet. Eksempelvis er en langt større andel af kvinder end mænd ansat i den offentlige sektor, mens mænd i højere grad er beskæftiget i den private sektor. Beskæftigelsesministeriet har udgivet rapporten, Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2012, der ser nærmere på, hvad der kendetegner dagens kvinder og mænd i relation til bl.a.

 • Mette Frederiksens kommentarer til ledighedstal for november
  04.01.13

  Den samlede ledighed for november 2012 er steget lidt i forhold til måneden før. Bruttoledigheden er steget med i alt 200 personer siden oktober 2012 og er dermed stadig på 6,3 procent af arbejdsstyrken. Det svarer til i alt 164.600 personer, der går ledig eller er i aktivering.

 • Ledige får uddannelse og forsørgelse i et ekstra halvt år
  21.12.12

  Fra 1. januar 2013 får ledige, der opbruger deres dagpenge, ret til at uddanne sig og samtidig modtage en særlig uddannelsesydelse i op til et halvt år. Det fremgår af et lovforslag, som Folketinget i dag har vedtaget.

 • Bredt politisk flertal har vedtaget reform af førtidspension og fleksjob
  19.12.12

  Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget en grundlæggende reform af hele førtidspensions- og fleksjobområdet. Fra 1. januar 2013 får de mest udsatte borgere en helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet. Rehabiliteringsteam i kommunerne og ressourceforløb målrettet den enkelte borger bliver kernen i den nye indsats.

 • Banebrydende undersøgelse anviser vejen for lavere sygefravær
  29.11.12

  En af verdens største undersøgelser af, hvordan vi får sygemeldte tilbage til arbejde, viser, at en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats kan nedbringe sygefraværet med knap ni procent, eller hvad der svarer til 2,6 uger. Samfundsøkonomisk giver det en besparelse på omkring 8.700 kroner pr. sygedagpengesag.

 • Finanslovsaftale: Øget indsats mod social dumping
  08.11.12

  Der skrues nu yderligere op for kampen mod social dumping på det danske arbejdsmarked. Det er resultatet af en aftale, som regeringen har indgået med Enhedslisten. Aftalen indeholder en række initiativer til i alt 100 millioner kroner over de næste fire år.

 • Aftale om satspulje
  30.10.12

  Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative har indgået en aftale om satspuljen 2013 på beskæftigelsesområdet.

 • Regeringen opruster i kampen mod social dumping
  29.10.12

  Siden sin tiltrædelse har bekæmpelse af social dumping haft høj prioritet for regeringen. Sidste efterår blev regeringen og Enhedslisten enige om at nedsætte et udvalg om social dumping, som netop har afsluttet sit arbejde. Udvalget peger på en række nye tiltag, der kan bekæmpe social dumping.

 • Aftale om akutjob
  24.10.12

  Regeringen og både private og offentlige arbejdsgivere har i dag givet hinanden hånden på, at de vil arbejde for at oprette flere tusinde akutjob frem til næste sommer. Jobbene er målrettet mennesker, der frem til juli 2013 har tre måneder eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode eller har opbrugt deres ret til dagpenge.

 • Akutpakke til 332 millioner kroner skal hjælpe mennesker på dagpenge i job
  31.08.12

  Regeringen og de centrale aktører på det danske arbejdsmarked er blevet enige om at sætte akut og massivt ind for at hjælpe de mange mennesker, der frem til næste sommer risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, hvis de ikke finder et arbejde. Regeringen har aftalt en række konkrete initiativer til i alt 332 millioner kroner med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke.

 • En milliard kroner til bedre forebyggelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet
  27.08.12

  Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. Derfor spiller regeringen nu ud med 10 initiativer til i alt en milliard kroner, der skal sikre en bedre forebyggelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Med udspillet ønsker regeringen at målrette ca. en milliard kroner fra Forebyggelsesfonden.

 • Regeringen er klar med ungepakke
  21.08.12

  Den økonomiske krise har været hård for mange mennesker. Men for unge har den været ekstra hård, fordi deres fremtid er stærk afhængig af, at de får en god start på arbejdslivet. Lige nu er næsten 100.000 unge på offentlig forsørgelse – og mange af dem har ikke en uddannelse.

 • Nu skal det psykiske arbejdsmiljø sikres
  13.08.12

  Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen vil sikre et væsentligt bedre psykisk arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Dobbelt så mange danskere oplever trusler om vold på arbejdspladsen, og nu skal konkrete lovændringer og målrettet tilsynsindsats derfor nu være med til at styrke indsatsen mod vold, trusler, og andre psykiske arbejdsmiljøproblemer.

 • Bredt forlig om førtidspension og fleksjob: Flere skal være en del af arbejdsfællesskabet
  01.07.12

  Regeringen har indgået en bred politisk aftale med Venstre, Konservative og Liberal Alliance om at lave en reform af førtidspension og fleksjobordningen. Aftalen betyder, at unge som udgangspunkt ikke skal på førtidspension, men i stedet skal have en individuel og helhedsorienteret indsats i ressourceforløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder og behov. Samtidig målrettes fleksjobordningen til dem, der har størst behov.

 • Nettotilgangen til ledighed har siden 2010 været tæt på nul
  12.03.12

  I 4. kvartal 2011 var nettotilgangen til ledighed negativ. Nettotilgangen til ledighed dækker over forskellen mellem antallet af påbegyndte og afsluttede ledighedsforløb. Der var altså flere afsluttede end påbegyndte ledighedsforløb i 4. kvartal 2011. Kun i 2 kvartaler siden finanskrisens begyndelse i 2. halvår af 2008 har nettotilgangen til ledighed været negativ.

 • Nu starter kampen mod social dumping for alvor
  07.03.12

  I dag gennemfører Arbejdstilsynet, SKAT og politiet den første landsækkende aktion mod social dumping. Formålet er at kontrollere, at udenlandske virksomheder og udenlandsk arbejdskraft arbejder efter reglerne.

 • Beskæftigelsesministeriet får ny organisation og udmønter 'Effektiv administration'
  15.02.12

  Beskæftigelsesministeriet foretager nu en række ændringer i organisationen. Det sker som følge af de ændringer i ministeriets samlede opgaveportefølje, der fulgte med regeringsdannelsen i begyndelsen af oktober 2011. Den 8. februar 2012 opretter ministeriet to nye styrelser:

 • 12 initiativer skal hjælpe unge arbejdsløse med at få job
  07.07.11

  Beskæftigelsesminister Inger Støjberg har i dag indgået en bred politisk aftale, som sikrer en styrket indsats mod ungdomsarbejdsløshed. Det er et flertal bestående af Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Fol-keparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne, der er blevet enige om at bruge i alt godt 100 millioner kroner på 12 initiativer i en tredje unge-pakke.

 • Arbejdsløse får nu bedre aktivering
  06.07.11

  Flere arbejdsløse får virksomhedsrettet aktivering. I maj var godt halvdelen af alle aktiveringstilbud virksomhedsrettede. Et halvt år tidligere var det kun godt fire ud af ti. Dermed får godt 8.700 flere arbejdsløse et virksomhedsrettet aktiveringstilbud end i november.

 • Mere i erstatning for psykiske mén gavner veteraner
  25.06.11

  Regeringen indfører nu en ny og højere ménprocent for psykiske skader. På den måde hjælper regeringens veteranpolitik soldater, som vender tilbage fra krigsområder med svære psykiske skader.

 • Ny undersøgelse om kvinders vej til topposter
  22.06.11

  Ny undersøgelse viser de ”snublesnore” i virksomheder, der kan spænde ben for kvindelige talenter på deres vej til lederposten. Beskæftigelsesministeriet har fået lavet undersøgelsen i samarbejde med virksomheden Protocol, og den har til formål at afdække, hvad virksomhederne kan gøre for at få flere kvinder til tops. Undersøgelsen sætter fokus på kulturer og traditioner i danske virksomheder, der kan være barrierer for kvinders vej til topposter.

 • Indsatsen mod socialt bedrageri skærpes 1. juli
  01.06.11 Social

  Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, som skærper kontrollen med udbetalinger af offentlige ydelser. Med de nye regler er staten bedre rustet i kampen mod, at offentlige forsørgelsesydelser bliver udbetalt til borgere, der ikke har ret til ydelserne.

 • Støjberg: Nej til ID-kort på byggepladserne
  25.05.11

  På et samråd i dag afviste beskæftigelsesminister Inger Støjberg at indføre obligatoriske ID-kort på alle byggepladser. Baggrunden for samrådet var, at byggeriets parter er kommet med et konkret forslag til en ID-kort-ordning. Forslaget betyder, at alle, der arbejder på en byggeplads, skal have et ID-kort – også udenlandske håndværkere. På samrådet forklarede ministeren, hvorfor hun har afvist det konkrete forslag fra byggeriets parter.

 • Bred politisk aftale fjerner bureaukrati i beskæftigelsesindsatsen
  04.05.11

  Regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har indgået en aftale med 44 initiativer, der skal fjerne bureaukrati i beskæftigelsesindsatsen. Aftalen rydder op i overflødige regler og bureaukrati, så mennesker uden job kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

 • Kampagne skal hjælpe flere personer med handicap i job
  03.05.11

  Beskæftigelsesminister Inger Støjberg, formand for Danske Handicaporganisationer (DH) Stig Langvad og formand for Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA)Maarten van Engeland tager i dag hul på en stor fælles indsats for at få flere med handicap i job.

 • Liste med diagnoser fritager alvorligt syge for samtaler og aktivering
  02.05.11

  Mennesker med alvorlige og livstruende sygdomme skal ikke i aktivering eller møde op til samtaler i jobcentret. Det besluttede partierne bag sygefraværsaftalen ”Nye rammer for sygefraværsindsatsen” i efteråret.

 • Arbejdsløse har gode muligheder for uddannelse trods prisloft
  27.04.11

  Hvis en arbejdsløs havnearbejder har brug for et AMU-kursus for at få et job, har jobcenteret mulighed for – gennem den almindelige beskæftigelsesindsats – at give ham eller hende kurset. Det gælder uanset, om prisen ligger under eller over det prisloft, der er indført på seks ugers selvvalgt uddannelse, slog beskæftigelsesminister Inger Støjberg fast på dagens samråd i Folketinget.

 • Ny pakke hjælper unge i uddannelse og job
  05.04.11

  Unge skal have lettere ved at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Derfor afsætter regeringen nu yderligere 178 mio. kr. til indsatsen mod ungdomsarbejdsløshed. Det sker i et fælles udspil fra Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet. Læs også: Oppositionen dumper ungepakke

 • De mest syge og mindst syge bliver fritaget for aktivering
  30.03.11

  Alvorligt syge bliver fritaget for kontakt med jobcentret, og sygemeldte, som er meget tæt på en raskmelding, skal heller ikke have aktive tilbud eller kontaktes unødvendigt. Det fremgår af et lovforslag, som samtlige partier i Folketinget i dag har vedtaget.

 • Politisk aftale om strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020
  22.03.11

  BESKÆFTIGELSESMINISTERIET: Regeringen (V og K), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har i dag indgået aftale om en ambitiøs strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020. Strategien indeholder en række mål og prioriteringer for arbejdsmiljøindsatsen, som understøttes af 19 konkrete initiativer.

 • Redegørelse om LM Wind Power bekræfter problemer
  08.03.11

  Beskæftigelsesminister Inger Støjberg har i dag modtaget en redegørelse fra Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen om arbejdet med opløsningsmidlet styren på LM Wind Power i perioden 2000-2010. Ministeren har sendt redegørelsen videre til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg.

 • Flere ledige kommer i virksomhedsrettet aktivering
  21.02.11

  I løbet af de seneste år har markant flere ledige modtaget et virksomhedsrettet tilbud i form af løntilskud eller virksomhedspraktik. I dag får godt 16 procent af alle ledige et virksomhedsrettet tilbud. For to år siden var det 8 procent. Det viser en ny analyse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, der er en del af beskæftigelsesministerens store aktiveringstjek.

 • Ikke muligt at fyre – og hyre med tilskud
  16.01.11

  Beskæftigelsesminister Inger Støjberg har lanceret en pakke med konkrete tiltag, der skal beskytte arbejdsløse mod dårlige aktive tilbud.

 • 46 initiativer skal fjerne bureaukrati
  12.01.11

  Ledige, virksomheder, selvstændige, kommuner og a-kasser, der til daglig bruger og har nytte af et velfungerende arbejdsmarked, kan se frem til en mindre bøvlet hverdag. Med 46 konkrete forslag vil beskæftigelsesminister Inger Støjberg fjerne bureaukrati i beskæftigelsesindsatsen.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner