Skift pædagoerne ud med kaffeautomater

31/5/11 7:42

Administrator

Hvad kan fremtidens daginstitutioner lære af indretningen af vidensarbejdspladser og servicedesign? Ganske meget – hvis man begynder at opfatte vuggestuer og børnehaver som et servicetilbud til forældre (de betalende brugere) – frem for udelukkende et pædagogisk pasningstilbud til børn. Og hvad kan der komme ud af det? Effektivisering og mere aktive og tilfredse brugere. Blik for brugernes behov

I dag er institutioner primært indrettet med blik for det pædagogiske arbejde. Og ikke med blik for de forældre, som hver dag kommer i institutionen. Og derved heller ikke med blik for, hvordan man kan gøre forældre til aktive medproducenter frem for passive modtagere af servicen. Noget der bliver et større behov for i fremtiden, hvor vi bliver nødt til at nytænke den service, som vi leverer til borgerne. Og noget der allerede efterspørges, når forældre indkaldes til havedage, rengøring, oprydning etc.

Et eksempel er garderoberne, som er indrettet ud fra det funktionelle (tøjopbevaring) og ikke ud fra oplevelsen hos brugerne og det potentielle mødested, som det kunne blive. Vi forældre sveder og stresser i disse små garderober, da det ikke er designet som et sted for dialog. Ærgerligt, da dialog skaber ejerskab og tilhørsforhold, hvilket er forudsætningen for loyale og engagerede brugere.

Udbydere af offentlige services har brug for loyale og engagerede brugere (på linje med private virksomheder), da de både vil og skal være medspillere i forhold til at skabe rammer og indhold for fremtidens offentlige tilbud.

”Det ta’r kun 5 minutter”…..
at handle i Fakta. Men de vil gerne have, at vi bliver lidt længere. Det tager kun 2 x 10 min. for forældre at hente og bringe deres børn. Hvad skulle få os til at blive lidt længere?

Jeg gennemførte et udviklingsforløb for Vallensbæk Kommune om fremtidens daginstitution. En af brugerindsigterne var, at forældres tilfredshed med servicen nøje afhang af, hvordan barnet har det i disse 2×10 min:

”Hvis min dreng er glad, når jeg afleverer og igen når jeg henter, så føler jeg, at alt der i mellem er godt”

Hvis man som Vallensbæk Kommune er en snedig planlægger og designer af offentlige services er det en central indsigt, som man skal tage dybt alvorligt. Måske kan det endda betale sig at spare lidt (mere) på turene, maden, legetøj etc., hvis man ønsker højere tilfredshed blandt brugerne (forældrene) af servicen. Og i stedet designe kaffeøer (med kvalitetskaffe), hvor voksne kan mødes naturligt og uforpligtende.

Vi ved fra indretningen af arbejdspladser, at det er vigtigt at skabe fysiske rammer, der understøtter de arbejdsformer, som medarbejdere trives med. Det vil bl.a. sige fællesområder med lounges og kaffebarer, der gør det lettere at komme i kontakt med hinanden og samarbejde på tværs. Hvorfor ikke overføre nogle af disse ideer til fremtidens daginstitution, der netop kalder på nye arbejdsformer, hvor brugerne (forældrene) får en mere aktiv rolle.

Det kunne få mig til at blive lidt længere…..

Offentliggjort af Line Groes på www.isitabird.dk den 23. maj 2011, hvor du også kan finde kommentarer til dette indlæg.