Betingelser for brug

POV DenOffentlige.dk bifalder videndeling, men vi bliver skuffede, når man tager viden uden kildeangivelse. Derfor: Du må gerne citere og linke til os uden at spørge om lov, men når du gør det, så husk at angive, hvor du citerer fra.

Det er i øvrigt en god regel at kreditere ophavsperson og kilde, når du citerer, og et citat er IKKE halvdelen eller næsten en hel tekst.

Omtaler du bestemt indhold på POV DenOffentlige.dk på din hjemmeside/blog, i en blog eller i en e-mail ser vi meget gerne, at du linker til den oprindelige artikel.

Vi betragter det som brud på ophavsretsloven, såfremt der linkes til os på en sådan måde, at POV DenOffentlige.dk eller dele af mediet fremtræder i et andet websites frame.

Det er ikke tilladt uden skriftligt samtykke, systematisk at kopiere eller henvise til websitet med det sigte at sælge indholdet til tredjepart.

Overtrædelser medfører krav om erstatning, vederlag og godtgørelse.

Artikler, fotografier, grafik og andet indhold stilles til rådighed for vores læsere og brugere. Det er tilladt at tage kopier på papir (print) til privat brug. Du må dog ikke uden skriftligt samtykke kopiere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet - herunder tekst, billeder, lyd eller video - til kommercielle eller offentlige formål.

Vilkår for kommentarer og udgivelse af indhold i øvrigt
Dette er særligt vigtigt for udgivere og brugere, der deltager i debatten med kommentarer.

Enhver afsender af indhold på POV DenOffentlige.dk er ansvarlig for, at det respektive indhold er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder at det ikke krænker tredjemands rettigheder, eksempelvis ophavsret til tekst og billeder.

I tilfælde, hvor indhold er udgivet af redaktionen på POV DenOffentlige.dk, men i en udgivers navn, er det alene pågældende udgivers eget indhold, der udgives - eksempelvis pressemeddelelser - som de er modtaget.

Kommerciel udgiver

En aktiv udgiver har selv ansvaret for alle handlinger på sitet, som foretages i denne udgivers brugernavn. Udgiver er ligeledes ansvarlig for indhold i form af tekster, kommentarer, billeder eller andet indhold.

POV DenOffentlige forbeholder sig ret til at stoppe brugeradgang på ethvert tidspunkt og med enhver begrundelse. Vi henviser i øvrigt til kodeks for udgivere og kommentarer.

Ingen censur eller redigering
POV DenOffentlige er ansvarlig for at prioritere og præsentere indhold på sitet, men er alene ansvarlig for indhold, der er direkte produceret af redaktionen.

Indhold fra alle andre udgivere bliver kontrolleret af brugerne, udgiverne og redaktionen, som altid kan anmode redaktionen om at vurdere konkret indhold.

KONTAKT OS HER I TVIVLSSPØRGSMÅL.

Overdragelse af rettigheder
Ved at uploade indhold indestår bruger selv for at

  • besidde alle nødvendige rettigheder til det udgivne materiale,
  • have retten til at bruge det udgivne som beskrevet i disse betingelser,
  • alle informationer er sande, nøjagtige, aktuelle og fyldestgørende og ikke overtræder de her beskrevne betingelser eller lovgivningen i øvrigt
  • offentliggørelsen af indholdet ikke vil være til skade for nogen person eller gruppe

Vær i øvrigt opmærksom på, at ophavsretsloven kun tillader at citere en offentliggjort tekst eller lignende, hvis det sker ”i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet”.

Det er derfor brud på ophavsretten, hvis du kopierer andres materiale i dit eget navn uden tilladelse.

Ophavsretlig beskyttelse

I udgangspunktet er alt, hvad du ser eller læser beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet. Enhver uberettiget brug af billeder og tekst kan krænke ophavsretslovgivning.

Ingen garanti for indholdet
POV DenOffentlige kan ikke garantere, at indhold er korrekt, og kan således heller ikke påtage sig noget erstatningsansvar for fejl, mangler, overdrivelser eller udeladelser i indholdet på DenOffentlige.dk og underliggende sider.

Eneret til logoer og varemærker
Alle varemærker og logoer tilhører eller administreres for udgivere af POV DenOffentlige.

Links til eksterne adresser
POV DenOffentlige kan ikke gøres ansvarlig for indholdet på til-linkede hjemmesider eller andre sites linket til DenOffentlige.dk. Besøg til sites via link fra DenOffentlige.dk sker på eget ansvar. Det gælder også for annoncer.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer