Coronaforsinkede studerende skal have et halvt års ekstra SU

DI foreslår nu, at de cirka 30.000 studerende, der står over for at skulle afslutte deres videregående uddannelser i disse kommende uger, kan få forlænget deres SU med et halvt år på grund af coronakrisen.

"Mange studerende har knoklet for at få afsluttet deres uddannelse, men coronakrisen har sat en kæp i hjulet, fordi de studerende ikke har haft adgang til laboratorier og samme muligheder for vejledning og undervisning som før coronakrisen. De skal have en chance for at afslutte uddannelsen på en ordentlig måde," siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

For at give de studerende mulighed for at få afsluttet deres studie, og sikret dem den bedste mulige vej ud på arbejdsmarkedet, foreslår DI, at de videregående uddannelser helt ekstraordinært forlænges med op til et halvt år for de studerende, der skulle dimittere i sommeren 2020.

DI foreslår i samme ombæring, at muligheden for at få SU og SU-lån helt ekstraordinært forlænges med op til et halvt år for de studerende, der skulle have været færdige med deres uddannelse denne sommer.

Den ekstra SU vil give de studerende mulighed for at færdiggøre deres uddannelser, uden at de skal sættes i gæld. Det vil samtidig betyde, at flere tusinde dimittender ikke ender i ledighedskøen lige før sommeren.

"Det vil give de studerende mulighed for at færdiggøre deres uddannelser med et godt resultat, og dermed give dem det bedste afsæt for at træde ind på arbejdsmarkedet. Det vil også betyde, at flere tusinde dimittender ikke kommer ud her til sommer på et usikkert og presset jobmarked, og de får muligheden for netop at forberede sig til de kommende job," siger Lars Sandahl Sørensen.

DI har beregnet, at forslaget vil koste 0,6 mia. kr. hvis alle 30.000 studerende skal have SU i et halvt år mere. Udgifter til SU-lån er udgiftsneutralt for staten, da flere af de studerende trods coronakrisen vil have haft mulighed for at færdiggøre deres uddannelse og finde job, vil det reelle tal være markant lavere. Derfor vil forslaget ifølge DI koste maksimalt 0,6 mia. kr.

"Det skal være et tilbud til de studerende, som måtte være forsinkede som følge af coronakrisen. De studerende fortjener ikke at skulle aflevere halvfærdige specialer og hovedopgaver - de er ligeså ufrivilligt ramt som alle andre, og derfor bør vi udnytte muligheden her for at holde hånden under dem og bane vejen for, at de får den bedst mulige vej ud til et job i virksomhederne," siger Lars Sandahl

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 29.07.20 Uddannelse
  Kvinderne mangler på STEM-studierne

  Trods et øget fokus på at få flere kvinder til at vælge en STEM-uddannelse, ser vi i år kun en meget lille stigning i andelen af kvindelige studerende på STEM-uddannelserne. Det ærgrer Ledernes uddannelseschef, Thomas Christensen.

 • 28.07.20 Uddannelse
  Karakterkravene til de videregående uddannelser falder

  Karaktergennemsnittet for at komme ind på de fleste videregående uddannelser falder markant i 2020-optaget. Det sker hovedsageligt, fordi bonussen for hurtig studiestart fra 2020 er afskaffet.

 • 06.07.20 Uddannelse
  Så mange har søgt ind på en videregående uddannelse

  94.604 har søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse. Det er 5.850 flere end sidste år, svarende til en stigning på 7 procent. Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, der især er glad for, at hver femte ansøger har søgt ind på en af de fem store velfærdsuddannelser.

 • 06.07.20 Uddannelse
  Der er brug for at uddanne endnu flere pædagoger

  Det er positivt, at faldet i kvote 1-ansøgere til pædagoguddannelsen er stoppet efter flere års nedgang. Men det er stadig nødvendigt at tiltrække og uddanne endnu flere pædagoger for at følge med det stigende børnetal og minimumsnormeringer. Det kræver, at politikerne tager ansvar for at løfte pædagoguddannelsen og forbedre vilkårene for det pædagogiske arbejde, fastslår BUPL.

 • 24.06.20 Uddannelse
  Ny karakterskala skal understøtte en positiv læringskultur

  Akademikerne har fremsendt den akademiske fagbevægelses overvejelser om en ny karakterskala til Ekspertgruppen til ændring af karakterskalaen. Ekspertgruppen blev nedsat at undervisningsministeren og uddannelsesministeren i april og arbejdet forventes afsluttet ultimo september i år.