Det går langsomt fremad med ligelønnen

Lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark blevet mindre siden de sene 1990’ere, viser SFI’s forskning. Det hænger bl.a. sammen med, at kvinder er blevet bedre uddannede. Men det går stadig langsomt med at udligne lønforskellene.

Du får stadig alt andet lige mindre i lønposen, hvis du hedder Eva, end hvis du hedder Adam. SFI har fulgt udviklingen i lønforskellen mellem mænd og kvinder siden 1997. En ny rapport bringer tallene på området op til 2011, og trækker de store linjer op for hele perioden.

Mindre lønforskelle i det offentlige
Undersøgelsen viser, at lønforskellene mellem mænd og kvinder er blevet mindre i de 15 år, der er gået. Faldet er mest udtalt i den offentlige sektor, mens det er ret beskedent på arbejdsmarkedet som helhed.

Der er dog stadig relativt store forskelle på, hvad mænd og kvinder får i betaling for deres arbejde. Den gennemsnitlige lønforskel mellem kønnene på hele arbejdsmarkedet ligger på mellem 13 og 17 pct. Tager man højde for, at mænd og kvinder typisk tager forskellige uddannelser, varetager forskellige job og ofte også vælger at arbejde i forskellige sektorer, er lønforskellen på mellem 4 og 7 pct.

Kvinder bliver bedre uddannet
Udviklingen hænger bl.a. sammen med, at kvinder er blevet bedre uddannet. Men tallene viser, at kvinderne slet ikke har fået det fulde udbytte af den udvikling, fortæller seniorforsker Mona Larsen:

”Mange har haft en forestilling om, at når kvinder blev lige så højt uddannede som mænd, så ville lønforskellen også blive væsentligt mindre. Men selv om kvinderne for flere år siden har overhalet mændene, hvad angår gennemsnitlig uddannelseslængde, så er forskellen mellem de to køns lønniveau fortsat stor. Det bliver spændende at se i de kommende år, om faldet i lønforskellene fortsætter”, siger Mona Larsen.

Rapporten er bestilt af Beskæftigelsesministeriet og bygger på registerdata om ansatte på det meste af arbejdsmarkedet i alderen 25-59 år.


Yderligere oplysninger: Seniorforsker Mona Larsen, tlf. 33 48 08 75, eller kommunikationschef Ulla Haahr, tlf. 25 37 36 51
Udgivelse: Mona Larsen, Helle Sophie Bøje Houlberg: Lønforskelle mellem mænd og kvinder 2007-2011. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 13:24
Udgivelsesdato: 18. september 2013
Omfang/pris: 180 sider / 180,00 kr. inkl. moms.
 

Læs resumé »
Læs mere, bestil/download rapport »   
 

SFI på DenOffentlige.dk SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. SFI er et uafhængigt nationalt forskningscenter under Socialministeriet....
Aktivitet: Artikler: 36 | Events: 5 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 08.06.20 Politik
  Lønkompensationsordningen skal udfases

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

 • 02.06.20 Politik
  Så meget har regeringen sparet på konsulenter

  Regeringen, KL og Danske Regioner er som en del af økonomiaftalerne for 2021 blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter i kommuner og regioner er for højt og skal nedbringes. Dermed er der nu under et år efter regeringens tiltrædelse aftalt eksterne konsulentbesparelser i den offentlige sektor på i alt 2 mia. kr. årligt. To tredjedele af regeringens ambition om årlige konsulentbesparelser på 3 mia. kr. er således nået.

 • 29.05.20 Politik
  Beskæftigelsesministeren: Vi må forvente, at flere vil miste jobbet, når hjælpepakkerne udløber

  De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, vi så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april.

 • 26.05.20 Politik
  Danmark sender 150 millioner kroner ekstra i klimabistand til verdens fattigste

  Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at give 150 mio. kr. ekstra klimabistand til verdens fattigste. Pengene stammer fra finansloven 2020, hvor aftalepartierne blev enige om at afsætte 150 mio. kr. i tillæg til den generelle udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI.

 • 13.05.20 Politik
  COVID-19: Så mange selvstændige har fået hjælp

  Nye tal viser, at der er sendt cirka 45.000 udbetalinger afsted under ordningen til selvstændige og freelancere. I alt er over 3 mia. kr. udbetalt under ordningen.