Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervs- og Vækstministeriet

Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Telefon: 3392 3350 Website: www.evm.dk E-mail:

Erhvervs- og Vækstministeriet

Artikler

 • Nævnenes Hus bliver en selvstændig styrelse i Viborg
  14.06.16 Velfærd

  Det nye Nævnenes Hus i Viborg bliver etableret som en selvstændig styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet. Det sker for at udnytte de administrative synergier bedst muligt.

 • Lad offentlige indkøb skabe innovation
  10.06.13 Ledelse

  Den offentlige sektors indkøb rummer gode muligheder for at skabe mere innovation. Det fremgår af den første analyse fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde om ”Innovationsfremmende indkøb”, som netop er blevet offentliggjort.

 • Regeringen har fjernet administrative byrder for 370 mio. kr.
  28.02.13

  Regeringen er godt i gang med at gøre det mindre bureaukratisk at drive virksomhed i Danmark. Det viser en ny redegørelse fra erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen.

 • Regeringen lancerer vækstplan for kreative erhverv og design
  07.02.13

  Regeringen lancerer i dag vækstplanen for kreative erhverv og design. Vækstplanen skal bidrage til, at Danmarks styrker og potentialer på det kreative erhvervsområde udnyttes til at skabe vækst og beskæftigelse. Vækstplanen rummer i alt 27 konkrete initiativer, som bl.a. er målrettet virksomhederne i de kreative erhverv samt de virksomheder, der bruger design til at udvikle og differentiere deres produkter.

 • Hurtigere bredbånd og god mobildækning til danskerne
  17.12.12

  65 pct. af husstande og virksomheder i Danmark kan nu få en bredbåndsforbindelse på mindst 100 Mbit/s download. Samtidig har borgere i 477 ud af i alt 586 postnumre en udendørs mobiltaledækning på 99 pct. Det viser nye kortlægninger af mobil – og bredbåndsdækningen fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

 • Regeringen gør det mindre bureaukratisk at drive virksomhed
  14.12.12

  Den 4. oktober modtog regeringen 40 forslag til administrative lettelser fra Virksomhedsforum for Enklere Regler. Nu er forslagene behandlet - og hele 85 pct. gennemføres helt eller delvist. Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:

 • Kommissorium for Produktivitetskommissionen
  20.03.12

  Dansk økonomi står over for en stor vækstudfordring. Danmark har de senere år tabt terræn i forhold til de rigeste OECD-lande. Siden 1970 har Danmark i flere peri-oder været blandt de fem rigeste lande i OECD - senest i 1998. Men siden er de rige-ste lande trukket fra Danmark. Det skyldes blandt andet, at lande som USA, Sverige, Holland, Tyskland og Storbritannien har haft en stærkere vækst i produktiviteten end Danmark siden midten af 1990’erne.

Navne

 • Ny formand for Finanstilsynet
  29.09.16 Ledelse

  Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har udpeget en ny formand for Finanstilsynets bestyrelse

 • Så har Nævnenes Hus fået en direktør
  08.09.16 Ledelse

  Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har udpeget den første direktør for den nye styrelse, Nævnenes Hus, der etableres i Viborg.

 • Ny formand for Virksomhedsforum for enklere regler
  25.02.16 Politik

  Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har udpeget ny formand for Virksomhedsforum for enklere regler.

 • Ny direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  25.11.15 Ledelse

  Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har udpeget ny direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

 • Regeringen har udpeget en formand for Danmarks Grønne Investeringsfond
  26.02.15 Bæredygtighed

  Regeringen blev i juni 2014 enige med SF og Enhedslisten om etablering af Danmarks Grønne Investeringsfond som et led i aftalen om ”Et grønnere Danmark”. Lovgrundlaget for etablering af Danmarks Grønne Investeringsfond blev vedtaget af Folketinget den 4. december 2014.

 • Genudnævnt formand for Danmarks Vækstråd
  18.02.14 Ledelse

  Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen har genudnævnt Lars Nørby Johansen som formand for Danmarks Vækstråd for perioden 2014-2017. Lars Nørby Johansen har været formand for rådet siden 2006.

 • Ny bestyrelsesformand for DanPilot
  06.11.13 Ledelse

  Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen har i dag besluttet, at Tage Reinert bliver den kommende bestyrelsesformand for den nye selvstændige offentlige virksomhed DanPilot, der er en omdannelse af det statslige lodsvæsen.

 • Ny erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen
  09.08.13 Politik

  Henrik Sass Larsen (S) er i dag tiltrådt som erhvervs- og vækstminister efter Annette Vilhelmsen (SF).

 • Jesper Kongstad genvalgt som formand i Den Europæiske Patentorganisation
  21.03.13

  Den Europæiske Patentorganisations (EPO) administrationsråd har genvalgt Patent- og Varemærkestyrelsens direktør, Jesper Kongstad, som formand for EPO’s øverste organ, administrationsrådet. Erhvervs- og Vækstminister Annette Vilhelmsen:

 • Ny formand for VisitDenmark
  24.12.12

  Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen har udpeget Jens Wittrup Willumsen som formand for VisitDenmark fra 1. januar 2013.

 • Lise Kingo ny formand for Rådet for Samfundsansvar
  08.10.12

  Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn har udpeget Lise Kingo, koncerndirektør i Novo Nordisk til ny formand for Rådet for Samfundsansvar. Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors i Danmark, bliver ny næstformand. De øvrige 15 medlemmer udnævnes blandt erhvervs-, forbruger- og finansielle organisationer, forskere og NGO’ere.

 • Henrik Øe fortsætter som Forbrugerombudsmand
  07.06.12

  Erhvervs- og vækstminister, Ole Sohn, har udpeget cand. jur. Henrik Saugmandsgaard Øe som Forbrugerombudsmand for en ny 3-årig periode. Henrik Saugmandsgaard Øe har været Forbruger-ombudsmand siden 1. november 2006, hvor han kom fra en stilling som kontorchef i Justitsministeriets Lovafdeling. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

 • Erhvervsfondsudvalget udpeget af ministeren
  11.05.12

  Erhvervsfondsudvalget har nu holdt sit første møde, og dermed er der taget fat på arbejdet med at give erhvervsfondslovgivningen et serviceeftersyn. Udvalget skal komme med forslag til en modernisering af lovgivningen inden udgangen af i år. Se medlemmerne her.

Pressemeddelelser

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner