Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Netto med stor ændring - bliver de første i verden til at gøre det

Forbrug

03/11/2022

Jens Asbjørn Bøgen

I alt 500 Netto-butikker bliver en del af platformen.

Kølediske, varmepumper, lys i mange timer af døgnet. Dagligvarebutikker kan ikke rigtig undgå at bruge rigtig meget strøm, for at stå til rådighed for danskernes indkøbslyst.

En ting er, at det er blevet dyrt for dagligvarebutikkerne med de vanvittige energipriser, vi er udsat for i 2022, men en anden ting er, at det ikke ligefrem kan betegnes som klimavenligt.

Det vil Salling Group imidlertid lave om på. Derfor indfører de nu et tiltag i 500 Netto-butikker, som de, efter eget udsagn, faktisk er de første i verden til at gøre.

Det skriver Salling Group i en pressemeddelelse.

Helt konkret bliver de flere hundrede butikker koblet til det, der hedder Flex Platformen. Det er et system, der balancerer energiforbruget i de elektriske anlæg med produktionen af grøn strøm.

I første omgang afgøre Salling Group selv, hvor, hvornår, hver meget og hvor længe, der kan skrues op og ned for el-forbruget i butikkerne, så det ikke kommer til at påvirke hverken kunder eller varer.

Og det hele styres af kunstig intelligens.

Erhvervsbygninger indeholder typisk elektriske anlæg som ventilation, varme, køl, frys etc. - der i alt står for 40 procent af det samlede energiforbrug. Omkring 30% af dette forbrug regnes for at være fleksibelt.

Da bygninger holder på varme og kulde et stykke tid, kan eksempelvis et ventilationsanlæg stoppes ellers startes i takt med, at vinden blæser – uden at påvirke funktionalitet eller være til gene for brugerne i bygningerne.

Dén fleksibilitet byder Salling Group nu ind med på Flex Platformen. Til gengæld modtager de betaling for at stå stand-by, som et kraftværk gør det i dag. Yderligere får de betaling, hvis deres fleksibilitet rent faktisk bliver aktiveret i takt med, at Danmark har brug for det.  

Konkret har pilotprojektet vist, at ventilationsanlægget uden problemer kan slukkes 15 minutter ad gangen op til fire gange dagligt, og Salling Group har set så stort et potentiale i energibesparelsen, at koncernen har valgt at stille samtlige danske Netto-butikker til rådighed for indsatsen.

"Gennem Flex Platformen hjælper vi vores kunder med at bidrage til Danmarks klimamål og spare på energiforbruget. Da vi hverken skal bygge nyt eller etablere dyre installationer, er der samtidig kort tilbagebetalingstid for investeringen."

"Nu håber vi, at nyheden her kan inspirere andre store bygningsejere, for jo flere bygninger, vi kobler på Platformen, des mere el-fleksibilitet kan vi tilbyde i markedet og jo hurtigere når Danmark klimamålene,” udtaler Christian Ahn Albertsen, associeret partner for bæredygtige løsninger i IBM Consulting, Danmark.

Københavns Kommune er allerede i gang med at koble henved 100 bygninger på Flex Platformen. Ligeledes har ATP og Københavns Lufthavne testet og godkendt løsningen.

Flex Platformen er en innovativ grøn, dansk løsning - skabt i et partnerskab mellem IBM Danmark og energiselskabet Andel Energi. Løsningen baserer sig på kendte teknologier som AI, IoT og Blockchain.

Den fungerer som et åbent økosystem med flere andre leverandører. Platformen kan tilpasse bygningers samlede elforbrug til den fluktuerende produktion fra vedvarende energikilder. Det sker ved at lagre energi i bygninger.

Jo flere store elforbrugere, der kobler sig på Flex Platformen, jo mere samlet fleksibilitet kan der tilbydes til elmarkedet, og jo hurtigere kan Danmark udfase de fossile kraftværker, der lige nu udgør en reserve i energisystemet, og som er med til at opretholde vores høje forsyningssikkerhed.

Dermed bidrager deltagerne til ambitionen om at udfase 40 procent af Danmarks fossile kraftværker, og samtidig reducerer de deres omkostninger til elektricitet. Flex Platformen skaber nemlig samtidig et nyt finansielt økosystem på energimarkedet ved at give deltagerne betaling for at stille deres fleksibilitet til rådighed.

Mest Læste

Annonce