Opret event

Inspirations- og netværksmøde

  • Hvad: Workshop
  • Hvor: Job- og Kompetencehuset, Sjællandsvej 2, 5500 Middelfart
  • Startdato: 04.11.13 10:00
Tilmeld
Inspirations- og netværksmøde for kommunalt ansatte der beskæftiger sig med frivillige mentorkorps for unge
 
Er der andre rundt i landet, som har interesse for at skærpe det kommunale arbejde omkring frivillige mentorkorps for unge? Og er der andre, som gerne vil mødes og lade sig inspirere af hinanden?
 
Disse spørgsmål har vi stillet hinanden mange gange og nu er det endelig lykkes os at tage initiativ til at invitere jer for at finde svaret på vores spørgsmål.
 
Som I nok kan tænke, har vi selv en stor interesse i at mødes med jer og afklare om vi på forskellig vis kan profitere af at kende hinanden og eventuelt indgå i et netværk.
 
Ideen med dette møde er altså at samle alle, der beskæftiger sig med konceptet frivillige mentorkorps for unge i kommunerne for at dele viden og erfaringer for at skærpe indsatsen og for at afklare behovet for at etablere et fagligt netværk.
 
Vi håber, at så mange af jer som muligt har lyst og interesse i at deltage.
 
Tilmelding senest 28. 10. 13 til Amanda Richter på [email protected]
 
Program
9.30 – 1 0.00 Morgenkaffe og rundstykker
1 0.00 – 1 0.30 Velkomst og præsentation
1 0.30 – 1 1.00 Beskrivelse af konceptets historik og metodik - herunder beskrivelse fra de enkelte deltagere
1 1 .30 – 1 2.00 Diskussion af konceptets fremtid og udviklings-muligheder
1 2.00 – 1 3.00 Frokost
1 3.00 – 1 3.4 5 Workshops om behov og formål for et netværk - herunder udformningen af dette
1 3.4 5 – 1 4.30 Opsamling og afrunding
 
Arrangører: Ulla Sørensen, Middelfart Kommune og Jette Vestergaard, Lyngby-Taarbæk Kommune
Deltagere: Kommunalt ansatte som beskæftiger sig med frivillige mentorkorps for unge.
 
Der er 2 km fra stationen og gode P-forhold bag bygningen - arrangementet er gratis og med forplejning.