Hovedstadsregionen får Nordeuropas største og mest moderne diabetescenter

Diabetescenter vil fra 2020 behandle 11-13.000 patienter årligt og skal samtidig bidrage til at løfte kvaliteten af hele regionens samlede behandlingstilbud til den enkelte borger med diabetes - uanset hvor personen modtager sin behandling.

Regionsrådet i Region Hovedstaden har nu godkendt planerne for etableringen af et helt nyt og topmoderne specialiseret center til behandling af det stigende antal personer med diabetes i regionen. Planerne muliggøres af den største enkeltstående fondsbevilling i Danmarks historie på næsten tre milliarder kroner fra Novo Nordisk Fonden.

Regionsrådsformand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), er glad for den historisk store donation, der gør det muligt at tilbyde et mere individualiseret og forbedret forløb for den enkelte person med diabetes.


- At blive diagnosticeret og leve et liv med diabetes er et chok for mange mennesker, der forandrer ens liv markant både for en selv og familien. Med det nye center bliver det muligt at tilbyde den bedste behandling, ligesom vores fokus på forebyggelse og forskning i nye og mere skånsomme behandlingsmetoder forbedres. Det gælder uanset hvilken type diabetessygdom eller følgesygdomme man lever med, siger Sophie Hæstorp Andersen (S).

LÆS OGSÅ: København opretter Center for Diabetes

Det nye diabetescenter, vil blive placeret i en ny bygning ved siden af Herlev Hospital og tilbyde en sammenhængende behandling og forebyggelse af alle typer diabetes og dens komplikationer, som vil være førende i en international målestok. Mens bygningen skal stå klar i slutningen af 2020, påbegyndes aktiviteterne i SDCC allerede i begyndelsen af 2017. Centeret kommer blandt andet til at bygge på det kendte Steno Diabetes Center, som i forbindelse med aftalen overdrages fra Novo Nordisk A/S til Region Hovedstaden og herefter integreres i det offentlige sundhedsvæsen.

Et tæt samarbejde 
Det nye center vil behandle personer med type 1-diabetes, børn og unge fra hele hovedstadsregionen, samt alle personer med type 2-diabetes med komplikationer fra kommunerne omkring Herlev og Gentofte Hospital. Dette vil ske i et tæt samarbejde med regionens hospitaler, kommuner og almen praksis, som også vil samarbejde om at udvikle og styrke forebyggelsesindsatsen i hovedstadsregionen.

-Tankerne bag det nye diabetes center markerer en ny måde for Hovedstadsregionen at se på behandlingen og forebyggelse af kroniske sygdomme", siger Svend Hartling, koncerndirektør i Hovedstadsregionen. "Ved at samle enheder og kompetencer i et kraftcenter for diabetes, som skal samarbejde bredt, vil vi bedre kunne tilbyde differentierede behandlings-, uddannelses- og forebyggelsestilbud til den enkelte patient. Samtidig vil vi kunne skabe et forskningsmiljø i en international klasse, der vil komme behandlingen af alle diabetespatienter til gode i hele landet.

-Novo Nordisk Fonden glæder sig over at kunne støtte et så ambitiøst og nytænkende initiativ, der både vil være til gavn for behandlingen af et meget stort antal diabetespatienter og samtidig være en drivkraft for udvikling af nye behandlings- og forebyggelsesmetoder, siger Birgitte Nauntofte, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden.

Fondsbevillingen har virkning fra 2017 og løber i første omgang frem til udgangen af 2029, med mulighed for forlængelse. Novo Nordisk Fonden vil finansiere de omkostninger, der dækker den supplerende behandling af diabetespatienterne, klinisk forskning, sundhedsfremme og uddannelse. Herudover vil fonden også finansiere opførelsen og indretningen af den nye bygning.

 

FAKTA

Hvorfor etableres Steno Diabetes Center Copenhagen?
Diabetes er en voksende udfordring regionalt, nationalt og globalt. Diabetesområdet i Region H er veludviklet med lokale spidskompetencer, men med udviklingspotentiale.
 
Historisk set, har Steno Diabetes Center været grobund for en stor del af udviklingen af diabetesbehandling og-forskning i regionen, ejet af Novo Nordisk A/S. Der er opstået en unik mulighed for at blive et regionalt, nationalt og internationalt kraftcenter på diabetesområdet gennem en fuld integration i Region H. Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) etableres derfor som ét samlet kraftcenter ved Herlev Hospital. Centret skal på sigt behandle op til 11-13.000 patienter ved ibrugtagning af den nye bygning i 2020.
 
Hvordan er SDCC blevet til?
Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden besluttede i foråret 2015 at samarbejde om at udvikle en ny vision for patientcentreret diabetesbehandling i verdensklasse. Dette skal udmøntes i Steno Diabetes Center Copenhagen, SDCC.
 
Hvad er SDCC’s ambition?
SDCC skal positionere Region Hovedstaden og Greater Copenhagen som internationalt ledende inden for personcentreret diabetesbehandling og forebyggelse. Ambitionen for
 
SDCC’s rolle omfatter tre målsætninger:
 • At udbyde et af de bedste behandlingstilbud globalt til personer med diabetes i et sammenhængende sundhedssystem.
 • At skabe et af verdens førende miljøer for klinisk diabetesforskning og sundhedsfremmeforskning.
 • At gøre Region Hovedstaden og Greater Copenhagen til et globalt fyrtårn inden for innovativ diabetesuddannelse.
 
Hvad bliver SDCC’s kerneaktiviteter?
SDCC kommer til at have fire kerneaktiviteter, der i tæt integreret samarbejde skal være med til at løfte behandlingsniveauet for diabetespatienter i Region Hovedstaden og forbedre forebyggelse af sygdommen generelt.
 
Behandlingen på SDCC skal være på højde med, og helst bedre end på de bedste diabetesbehandlingscentre i verden. SDCC vil udbyde både standardbehandling, som man kender fra i dag, og supplerende, udviklingsorienteret behandling, som eksempelvis støtte til sårbare grupper og mobile behandlingsteams.
 
Klinisk forskning skal føre til bedre forebyggelse gennem tidlig opsporing af personer med særlig høj risiko for at få diabetes, samt til udvikling af nye evidensbaserede behandlingsmetoder.
 
Sundhedsfremme- og forebyggelsesaktiviteter skal, igennem forskning, udvikling og implementering af redskaber og metoder i samarbejde med især kommuner og almen praksis, forebygge diabetes og gøre livet lettere for eksisterende patienter.
 
Uddannelsestilbud til sundhedspersonale, patienter og pårørende skal løfte det generelle vidensniveau inden for diabetes, så sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer og faglighed kan levere den bedst mulige behandling og forebyggelsesindsats, og samtidig øge kvaliteten af patienters og pårørendes egenomsorg. Derudover skal SDCC fungere som et globalt førende videnscenter, der formidler diabetesrelateret viden.
 
Hvordan vil SDCC have den enkelte person i fokus?
Personcentrering er grundprincippet for SDCC. Princippet indebærer, at personer med diabetes og deres pårørende er det naturlige omdrejningspunkt for centrets aktiviteter og fysiske rammer. Dette omfatter eksempelvis et specielt fokus på sårbare grupper og børn.
 
Hvordan vil SDCC samarbejde om diabetesindsatsen i Region H?
Et center i verdensklasse forudsætter, at SDCC er en integreret del af sundhedsindsatsen i Region H. Det vil især sige samarbejde med regionens hospitaler, kommuner og almen praksis samt andre offentlige og private aktører inden for forskning og uddannelse.
 
Hvem skal komme på SDCC?
Når SDCC flytter ind på det nye center ved Herlev Hospital, vil centret behandle 11.- 13.000 patienter. Følgende patientgrupper skal høre til det nye center:
 • Alle diabetespatienter fra Herlev og Gentofte Hospital fra slut 2020.
 • Type 1 patienter med insulinpumpe fra hele Region Hovedstaden flyttes successivt frem til ibrugtagning af bygningen i 2020.
 • Nydiagnosticeret type 1 patienter fra hele Region Hovedstaden fra 2017.
 • Børn med diabetes fra hele Region Hovedstaden fra ibrugtagning af bygningen i 2020.
 • Gravide patienter med præ-gestationel diabetes fra hele Region Hovedstaden skal behandles på SDCC, men have deres graviditetskontroller på Rigshospitalet, Blegdamsvej, fra ibrugtagningen af bygningen i 2020.
 • Gravide patienter med gestationel diabetes skal enten tilgå SDCC eller Rigshospitalet afhængig af lokalt behandlingssted, med opfølgning på SDCC efter endt graviditet, fra ibrugtagningen af bygningen i 2020.
SDCC vil desuden som i dag tilbyde behandling til patienter på højt specialiseret niveau, herunder patienter med særlige diabetestyper. Herudover har alle læger i og uden for
 
Region Hovedstaden og Region Sjælland mulighed for at henvise patienter til centret. I forbindelse med akut indlæggelseskrævende sygdom indlægges patienten som udgangspunkt altid på akuthospitalet i sit planområde.
 
Hvordan vil det nye center komme til at se ud?
SDCC opføres som en ny bygning ved Herlev Hospital. De fysiske rammer skal være indbydende for både patienter og pårørende – uanset alder og sygdomstilstand. Der skal blandt andet være særlige rammer for børn; foruden børneambulatoriet, eksempelvis også områder, der ansporer til læring, leg og trivsel. SDCC indrettes med nem adgang til Herlev Hospital og placeres godt i forhold til privat og offentlig transport. Udearealerne udformes, så patienter og pårørende kan slappe af i fredfyldte omgivelser. Centret forventes at blive ca. 18.000 m² stort.
 
Indvielse af det nye SDCC
I januar 2017 bliver det nuværende Steno Diabetes Center overdraget til Region Hovedstaden fra Novo Nordisk A/S. Fra 2017 til 2020 vil visionen gradvist udmøntes på SDCC under nyt ejerskab, indtil den nye bygning indvies og tages i brug i slutningen af 2020.
 
Emneord: Center for Diabetes, Diabetes, Diabetespatienter, Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen, Novo Nordisk Fonden, Sundhedsområdet
Region Hovedstaden på DenOffentlige.dk Region Hovedstaden står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor Region Hovedstaden har særlige opgaver ...
Aktivitet: Artikler: 176 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 17.02.17 emil bier
  Region h dræber diabetespatienter  Region H fremmer diabetes  af emil bier  Læger må ikke tage imod kuglepenne eller andre gaver fra medicinalfirmaer. Grunden er, at Lægemiddelindustriforeningen i 2014 ville komme potentielle habilitetsproblemer til livs og besluttede, at der skal være totalt vandtætte skodder mellem læger og industri. At kuglepenne eller andre gaver skulle kunne rokke ved en læges integritet, ville få nok tro på. Men som talsmanden for foreningen Læger uden Sponsor Thorsten Schumann udtalte til Politiken i 2014 er medicinalindustrien ikke dum, "den ved, at gaverne virker – ellers havde den jo ikke som hidtil brugt penge på det". Det er en af de lægeetiske regler, at lægen skal være uafhængig af bindinger til industrien, hvorfor selv gaver af kuglepennestørrelse måtte komme til livs.


  I 2016 gav Novo Nordisk Fonden en gave til Region H på næsten tre milliarder kroner. Pengene skal bruges til at bygge et nyt diabeteshospital nær Herlev Hospital, og formålet med hospitalet er at tilbyde diabetesbehandling i verdensklasse samt at danne grobund for ny forskning. Mere end 300.000 danskere har diabetes og det er et voksende problem. Et verdensklasse-center for forskning og behandling er derfor et betydeligt supplement til det danske hospitalsvæsen. Ikke desto mindre må spørgsmålet stilles: er der nogen inhabilitetsproblemer med et sådant hospital?


  Novo Nordisk’ hovedforretning er salg af insulin til behandling af diabetes. Det er således i deres interesse, at danske hospitaler giver insulinbehandlinger til diabetespatienter. At Novo Nordisk Fonden, der bl.a. har til formål at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, bygger et offentligt drevet diabeteshospital er således en klar interessekonflikt. Men hvis hospitalet er en fuldstændig uforpligtende gave til Region H, er eventuelle interessekonfliktmæssige problemer nok at tillade. Udover opførsel af hospitalet, kommer med gaven en bevilling til drift. Men bevillingen til Region H kommer ikke uden forbehold. Således fremgår det, at bevillingstilsagnet kan bortfalde, hvis ikke Region H følger de af Novo fremsatte vilkår. Sammensætning af bestyrelsen for hospitalet sår ligeledes tvivl om hospitalets uafhængighed. Et af vilkårene er nemlig, at et de seks medlemmer i bestyrelse udpeges af Novo Nordisk Fonden. En sådan konstellation på et offentligt hospital virker langt mere seriøst end eventuelle kuglepensgaver, men ikke desto mindre er det det sidstnævnte, der er blevet sat fokus på.


   

  Vilkårene indeholder også et krav om standardbehandling. Det betyder, at hospitalet skal følge nationale retningslinjer for, hvordan diabetes behandles. Umiddelbart et udtryk for industriel uafhængighed, indtil man slår op, hvem der har udformet disse retningslinjer. Både medlemmer af Novo Nordisk Advisory Board og ansatte på Novos privatejet hospital fremgår nemlig i denne sammenhæng. Det er uheldigt, da de råd man fra denne side fremkommer med (DSAM vejledning diabetes 2) er forkerte. Her ligestilles sukker, kulhydrater og fibre. Og intet er mere forkert. Alle diabetikere ved at sukker giver voldsom blodsukkerstigning og fibre giver den laveste. Så man kan undre sig over at DSAMs læger (Novo bl.a) giver falske oplysninger men de vil vel sammen med region h fremme diabetes. - så der sælges mere insulin.
  Kontrakten mellem region h og Novofonden er utvivlsom ulovlig. Den stavnsbinder lægen til DSAMs standardbehandling der er diabeteskabende og det er i strid med et antal love, , herunder sundhedsloven, lægeloven og retsplejeloven mm.
  Fibre som skulle være lige så gode at indtage efter DSAMs diæt regler er det sundeste en diabetiker kan indtage idet USA lægen Anderson i 1983 påviste at de fleste diabetikere 2 patienter kan undvære insulin ved en vegetarisk højfiberdiæt (Se "the China Study"). Og da insulinbehandlede patienter har 7 x større dødelighed er DSAMs råd livsfarlige og i strid med straffeloven.
  Så Regions Hs underskrevne kontrakt er et ulovlig industriprodukt hvor Regionh skal spændes for Novos pengemaskine med 13.000 patienter , men aftalen er da også ulovlig som regionen selv skriver, idet der ikke må være fortjeneste i regiones hospitalsdrift - der er ikke andet.....
  Ord som habilitet, vandtætte skodder mellem medicinproduktion og behandling, etik, Genevedeklaration, Helsinkideklaration, interessekonflikt er fremmedord i denne kontrakt.
  Der er tale om et ægteskab hvor alle de foregående ord er arkiveret og erstattet af et milliardbeløb.
  Og kontrakten er livstruende for diabetikere i region h.

 • 10.02.17 emil bier
  Novo styrer behandlingen på et offentligt hospital, Region h øger dødeligheden

  Jeg har fået et brev fra region h. Her skriver projektdirektør Kristian Johnsen 19.12.16 at regionen alene er ansvarlig for driften og behandlingen af diabetespatienter. Men man har indgået en aftale hvor regionen garanterer en standardbehandling som Novo selv har været med til at lave i DSAM. Så lægerne må ikke udnytte den forskning som også skal finde sted. Her sker der en perfekt sammenblanding mellem produktionsinteresser og behandling noget som lægeverdenen normalt afskyr - inhabilitetproblematikken - som enhver lægeartikel ender med. Her har man ligestillet sukker, fibre og kulhydrater værre sludder kan man ikke finde, idet rådet er diabetesskabende noget som Regionen og Novo tilsyneladende har interesse i. Kan det være værre! Endvidere skriver direktøren at man ikke må samarbejde for at opnå fortjeneste. Men tjener Novo ikke på at standardbehandlingen af 13. 000 patienter vel ofte ender med insulinbehandling?

  Når diæt ved diabetes 2 kan erstatte insulin med 7 x lavere dødelighed, hvorledes kan DSAM da kun anbefale farmakologisk behandling og helt glemme at diæt er langt bedre.

 • 23.05.16 Anne-Marie Krogsbøll
  hvad med persondata?

  Får patienterne mulighed for at sige nej til, at deres private sundhedsdata bliver brugt i den tiltænkte forskning?

  Eller hvad får Novo til gengæld for denne "donation"?

  Hvilken indflydelse får NOVO på drift og dagligdag og forskning i dette center?

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også