Hvad er meningen? Digitaliseringen har erstattet forstanden

Hvordan kompenserer vi for den ensidige og tiltagende teknokratisering af menneskesamfundet?

Det ser ud, som om digitaliseringen er blevet vort eneste svar på statens og erhvervslivets strategiske udfordringer, det gælder både på Christiansborg og i de toneangivende erhvervsorganisationer. Overalt ser man den fjerde industrielle revolution som Danmarks bedste chance for at klare sig i den globale konkurrence. Dette syn på samfundets udvikling overskygger alle andre hensyn. For nylig satte en seriøs tænketank sine økonomer til at regne på, hvor mange nye ingeniører man kunne producere, hvis man flyttede ressourcerne fra de humanistiske uddannelser over på de tekniske uddannelser. Uddannelser, som erhvervslivet efter deres opfattelse havde mere brug for. Denne rabiate tanke blev tilsyneladende ikke modsagt af de politiske aktører, der normalt bakker kunst, kultur og humanistiske værdier op på tinge.

Få SiS direkte i indbakken

Tilmeld dig Samfundslederskab i Skandinaviens nyhedsbrev

- og følg med i Skandinaviens førende samfunds- og ledelsesforskning. 

Det kan undre, at digitaliseringen har opnået en så enorm opbakning overalt i vort samfund. Selv i kunstner- og kulturkredse ser man ikke de skjulte risici ved en så ensidig og altomfattende ensretning af samfundets kulturelle, sociale og menneskelige relationer, især når der er tale om en så alvorlig fare for samfundets demokrati og sammenhængskraft. Tværtimod opfatter man den digitale revolution som en social og produktionsmæssig nødvendighed, der ikke burde give anledning til kritiske faresignaler. Denne eftergivenhed og stiltiende accept af teknokratiets magt må skyldes, at vi her til lands almindeligvis er positive over for teknologiske fremskridt, især når de følges op af åben information, passende uddannelsesaktiviteter, forventelige jobforbedringer, oplagte kompetenceudviklingsmuligheder etc. De store forventede vækst- og konkurrencefordele kender ingen grænser. De ukendte risici og uforudsigelige sociale konsekvenser bringes ikke til offentlighedens kendskab og debat.

Med de nye radikale videndannelsesformer og indførelsen af grænseoverskridende virtuelle samspilsformer, der grundlæggende ændrer menneskers eksistens, frihed og sociale og politiske relationer, burde der være behov for en langt mere åben og dybdegående debat om og analyse af de styringsmæssige, etiske og menneskelige konsekvenser af fremtidens digitale medierevolution, der jo er langt mere vidtgående end det, vi hidtil har kendt til. Således vil nye teknologier som kunstig intelligens, big data, fake news, følelsesintensive medier, manipulerende sprog, politisk spind etc. radikalt gribe ind i alle samfundets og menneskers sociale relationer og forestillingsverdener. Der bliver tale om en altomfattende kulturel forandring, der vil få langt større rækkevidde end de sidste 40 års politiske og administrative reformer, jvf. for eksempel New Public Management.

Data, information og viden får på denne måde nye sociale og politiske betydninger og konsekvenser for menneskers livsudfoldelse. Dette vil i høj grad ændre meningsværdien for, hvad ledelsesviden og ledelsesadfærd er i samfundet. Vores demokrati vil blive reduceret til en ydre officiel og tom skal uden reel betydning for borgernes indflydelse, identitet og interaktion. Statens magt over det enkelte individ vil blive altomfattende takket være de digitale systemers kontrol af det enkelte menneskes adfærd, gener, behov, tankesæt og reaktioner.

Vi vil i SIS invitere til en åben og kritisk debat, hvortil vi vil involvere såvel fortalere som kritikere af den digitale revolution. I denne udgave præsenterer vi to kritiske, aktuelle og informative essays skrevet af kompetente samfundskritikere. SIS vil fremover bringe flere artikler til støtte for og forståelse af digitaliseringsdebatten. Det er vigtigt, at vi som borgere forstår de grundlæggende tendenser i det samfund, som er ved at blive til virkelighed rundt omkring os.

Emneord: 130418, Samfundslederskab i Skandinavien, Preben Melander, SIS2, Tidsskriftet SIS
Samfundslederskab i Skandinavien på DenOffentlige.dk Tidsskriftet Samfundslederskab i Skandinavien er et online tidsskrift med forskningsartikler....
Aktivitet: Artikler: 13 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 13.04.18 Steen Ehlers
  Ad digitalisering mm.

  Problemet er temmelig omfattende. Fagforeningerne vil formentlig umiddelbart støtte op omkring Preben Melanders synspunkt, når det er ministerier og virksomheder, der agerer på denne måde, men fusionen mellem FTF og LO viser jo, at fagforeningerne - når det kommer til deres egen ageren - opfører sig nøjagtig på samme måde.
  Og fornylig udtrykte en DJØF´er, at det var helt forkert at rette kritikken mod DJØF´erne, da det er politikerne, er træffer beslutningerne. Det sidste er jo rigtigt, men den pågældende DJØF´er glemmer jo, at poltikernes beslutninger begrundes i de teorisæt, som Djøfernes tankegang er styret af. Teorisæt som på trods af, at Alan Greenspan i forbindelse med finanskrisen erklærede, at ingen af hans modeller beskrev virkeligheden korrekt og på trods af at både hjerneforskere og psykologer nu i snart 20 år konkret har påvist, hvor den menneskeopfattelse økonomernes teori bygger på fejler, så nægter DJØF jo at starte en dybtgående revision af den nationaløkonomiske teori - jeg har som tidligere medlem forsøgt at rejse debatten i DJØF, men det falder fuldstændig på klippegrund. Hver eneste gang DJØF bliver kritiseret, så er det aldrig de bagvedliggende teorier, der er fejlagtige, men udelukkende foreningens måde at kommunikere på. Men New Public Management og den nationaløkonomiske teori, som den bygger på er på lange stræk i strid med den måde som mennesker rent faktisk tænker og fungerer på og det er simpelthen utroligt, at der ikke er økonomer der tager udfordringen op og udvikler nye nationaløkonomiske modeller, der bygger på de sidste 20 års nye viden om hvordan mennesket rent faktisk agerer, når de træffer økonomiske beslutninger

 • 13.04.18 Kim Wittenburg Kolbe
  Teknokratiets Magt

  Denne opfattelse af, at øget digitalisering kan løse alle problemerne i offentlige sammenhænge, er en ønsketænkning uden hold i virkeligheden, men et ukritisk ønske fra både administratorer og politikere.
  Den øgede brug af AI og digitalisering, brug af algoritmer i forbindelse med samkøring af alle mulige databaser, vil tage magten fra de folkevalgte og indskrænke de forskellige faggruppers muligheder for styring af udviklingen.
  Digitalisering for digitaliseringens skyld sker i et naivt race på opnåelse af bedst mulige effektivitet, på systemernernes premisser, ikke udfra opgavens optimale løsning.

 • 13.04.18 Anne-Marie Krogsbøll
  Klogt og foruroligende debatindlæg..

  ... Tak for det.

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Læs også

 • 12.06.19 Ledelse
  Stress-forskernes ni anbefalinger til ledere om bedre arbejdsliv

  Otte stress-forskere har samlet ni gode råd til ledere, som gerne vil styrke produktivitet og trivsel for medarbejdere og hjælpe dem til et arbejdsliv i balance. Anbefalingerne er et supplement til arbejdet i regeringens Stresspanel, siger forskerne.

 • 21.05.19 Ledelse
  Kommunernes sygefravær stiger svagt

  Nye tal viser, at sygefraværet i kommunerne steg i 2018 efter flere års fald. Særlig sosu'er er mere syge, mens pædagoger ligger stabilt. Regioner har haft samme tal for sygefravær i årevis.

 • 12.04.18 Infrastruktur
  Assens bliver en hovedby på forkant

  Assens Kommune har netop fået tilsagn om, at Assens er med i Realdanias ”Hovedbyer på forkant”. Med godt 2 millioner til projektet ”Fremtidens Assens” skal der laves en udviklings- og helhedsplan for hele byen og skabes nyt liv i Assens’ bymidte gennem strategisk planlægning og nye tværgående samarbejder.

 • 23.01.18 Ledelse
  Nu kommer læserne tættere på forskerne

  Samfundslederskab bliver nyt tema på DenOffentlige, hvor et 32 år gammelt forskningstidsskrift nu relanceres og bliver en del af indholdet. Alle får dermed adgang til forskernes artikler. (opdateret sommer 2018 efter Preben Melander har trukket sig)

 • 06.06.12 Ledelse
  Ny bog om ledelse: "Lederskabsreformationen" af Preben Melander

  Vi befinder os midt i en vedvarende global finansiel, kulturel og eksistentiel krise, som har dybe politiske rødder og store sociale og menneskelige konsekvenser. Krisen har sin baggrund i stærke globale politiske og markedsskabte strukturer, som vi har svært ved at påvirke, men hvortil vi må prøve at finde mere intelligente modspil for at overleve.