Opret event

IKA WEBINAR: SERVICELOVENS § 112 VS. UDBUDSREGLERNE

  • Hvad: Webinar
  • Hvor: Bag egen skærm
  • Startdato: 21.02.18 08:00

Retten i Roskilde afsagde den 1. december 2017 dom i den såkaldt ”Hardam-sag” og omgjorde derved Klagenævnet for Udbuds kendelse i samme sag. Men betyder det, at det er slut med prisindhentninger uden udbud?  Vi gennemgår de relevante regulatoriske rammer (serviceloven, hjælpemiddelbekendtgørelsen, udbudsloven), samt retspraksis og giver på den bagrund vores bud på konsekvenserne af dommen, herunder om prisindhentninger fortsat kan anvendes – uden udbud.

HUSK! Webinaret bliver optaget, så du kan se eller gense det, lige præcis når du har tid!