Foto: Thomas Tolstrup

It-rådgivningsgruppens råd og ideer til en digital folkeskole

Med folkeskoleaftalen skal der mere it ind i folkeskolen fra skoleåret 2014. It-rådgivningsgruppen lancerer nu sine samlede råd og ideer til, hvordan it kan spille en større rolle i dagligdagen i skoler og dagtilbud.

Alle kommuner bør udforme en strategi for arbejdet med it for børn fra 0 til 18 år både i dagtilbud og folkeskoler. It bør fra 3. klasse være en integreret og nødvendig del af undervisningen, og it bør indgå i de nationale test. Sådan lyder nogle af anbefalingerne fra it-rådgivningsgruppen, som i dag offentliggøres. Ideerne skal indgå i arbejdet med at få it og digitale læremidler ind i undervisningen. Og flere af anbefalingerne er allerede i fuld gang med at blive virkeliggjort.

”Jeg er glad for at modtage de samlede råd og ideer fra it-rådgivningsgruppen. It kan løfte eleverne fagligt og gøre undervisningen mere spændende for alle. Vi har netop udvalgt 21 folkeskoler fordelt over hele landet som demonstrationsskoler. De skal afprøve digitale læringsforløb og sprede de gode erfaringer til resten af landet. Derudover vil de nye læringskonsulenter for eksempel kunne hjælpe med it ude på skolerne”, siger undervisningsminister Christine Antorini.

Flere af forslagene fra it-rådgivningsgruppen indgår i folkeskoleaftalen. For eksempel at it skal ind i afgangsprøverne, og at der skal ske en digitalisering af de skriftlige prøver. Undervisningsminister Christine Antorini har i snart to år holdt en række møder med sin it-rådgivningsgruppe. Den består af 19 personligt udpegede medlemmer og har haft til formål at rådgive ministeren om udfordringer og perspektiver for primært den digitale folkeskole.

”Vi har i it-rådgivningsgruppen set eksempler på, hvordan børn og unge kan blive endnu dygtigere ved hjælp af fremragende brug af it. Mange flere børn og unge kunne blive endnu dygtigere, hvis sådanne gode eksempler var hverdag overalt. Der er ingen snuptagsløsning på, hvordan it bedst bidrager til, at alle børn og unge bliver så dygtige, de kan. Derfor fremlægger it-rådgivningsgruppen en hel række råd og ideer, som vi mener samlet set trækker i den ønskede retning”, udtaler it-rådgivningsgruppens formand Mads Tofte.

Hovedvægten i it-rådgivningsgruppens råd og ideer er på folkeskoleområdet, men i starten af året drøftede gruppen dagtilbudsområdet, hvilket også har affødt en række råd og ideer, som er med i offentliggørelsen.

Regeringen og KL har afsat 500 millioner kroner til forskellige tiltag, der skal øge anvendelsen af it i folkeskolen. I den nye folkeskoleaftale er partierne enige om, at it skal anvendes langt mere i fremtidens folkeskole for at løfte alle elever fagligt og gøre undervisningen mere vedkommende og interessant for eleverne.

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet på DenOffentlige.dk Undervisningsministeriet
Aktivitet: Artikler: 89 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 15.06.21 Politik
  Regeringen sender 45 mio. kr. til det nordlige Syrien

  Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien.

 • 15.06.21 Politik
  Nyt fra Veganerpartiet: Vælger ny ledelse

  I weekenden afholdte Veganerpartiet landsmøde i Nyborg. Her blev den nye landsledelse valgt, og processen om at finde ny frontfigur for partiet sat i gang.

 • 11.06.21 Politik
  Skatteministerium lader svindelsager forælde

  Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virksomhed bevidst angiver skat og moms forkert.