Ankestyrelsen søger en vicedirektør

Kategori: Ledelse
Jobniveau: Topchef

Vil du stå i spidsen for at indfri Ankestyrelsens ambition om sikre rigtige og hurtige afgørelser til borgerne inden for social og beskæftigelsesområdet? Og kan du skabe markante resultater i en stærk juridisk faglig organisation?

 

Om opgaven

I Ankestyrelsen har vi klare mål, og vi har travlt, men vi gør os umage, for det er vores opgave at sikre retssikkerheden for borgerne på centrale velfærdsområder.

Som vicedirektør får du det samlede ansvar for Ankestyrelsens aktiviteter og opgaver på social-, beskæftigelses- og tilsynsområderne – en afdeling der aktuelt består af ni kontorer med ca. 220 medarbejdere. Din portefølje vil være bred og din hverdag varieret med opgaver i direktionen, som chef for afdelingen og ankecheferne samt som samarbejdspartner for styrelsens interessenter.

Du vil referere til Ankestyrelsens direktør og indgå i den samlede direktion, der også inkluderer vicedirektøren for Fællesfunktionerne og vicedirektøren for Arbejdsskade ogBørn og Familie. Som del af direktionen vil du være med til at fastlægge styrelsens strategi, mål og overordnede prioriteringer.

I afdelingen får du ansvar for den samlede resultatskabelse og drift. Du får også det overordnede ansvar for at drive afdelingens arbejde med kvalitet i afgørelserne og den løbende udvikling og effektivisering. Udviklingen af tilsynsområdet er desuden et særligt strategisk fokusområde i de kommende år. Som vicedirektør skal du prioritere afdelingens ressourcer i forhold til drift- og udviklingsarbejdet og skabe motiverende rammer for både chefer og medarbejdere.

Du bliver personaleleder for afdelingens ni fagligt stærke og engagerede ankechefer og vil fungere som deres daglige sparringspartner – både i faglige og ledelsesmæssige spørgsmål. Desuden skal du skabe rammerne for et velfungerende samarbejde og fremme videndeling og dialog blandt cheferne samt understøtte deres løbende kompetenceudvikling.

Endelig skal dit fokus som vicedirektør være rettet mod at styrke samarbejdet og dialogen med styrelsens samarbejdspartnere og interessenter. Du skal skabe gode relationer til kommuner og andre førsteinstanser, og navigere sikkert i krydsfeltet mellem det statslige og kommunale system.

 

Om dig

Ved besættelse af den ledige stilling lægger vi særlig vægt på, at du:

·        har en juridisk, statsvidenskabelig eller økonomisk eksamen eller anden dermed ligestillet eksamen

·        har omfattende ledelseserfaring, herunder som leder af ledere – gerne fra centraladministrationen eller en anden politisk ledet organisation

·        har betydelig erfaring med driftsledelse og kan dokumentere gode resultater - herunder med effektivisering og udvikling af drift

·        er en inspirerende og motiverende leder med en inddragende ledelsesstil - du giver tydelig feedback og har fokus på at skabe en effektiv og attraktiv arbejdsplads

·        tænker og handler visionært og strategisk, og kan kommunikere mål og den strategiske retning klart og meningsfuldt til chefer og medarbejdere

·        har erfaring med samarbejde med kommuner

·        er optaget af faglig kvalitet og af det fortsatte arbejde med at løfte kvaliteten i Ankestyrelsens opgaveløsning

·        har helhedssyn og skaber gode rammer for tværgående samarbejde og videndeling

·        har blik for omverdenens forventninger, og prioriterer netværk og relationsskabelse til styrelsens samarbejdspartnere højt

·        har stærke kommunikative evner, personlig gennemslagskraft og høj integritet.

 

Vil du vide mere?

På vores hjemmeside, www.ast.dk, kan du læse mere om vores opgaver, strategi og organisation. Den fulde stillingsprofil kan du finde via dette link. Har du andre spørgsmål, kan du kontakte direktør Ingeborg Gade, 6189 7578, eller chef for HR Ulla Salling, på 61 89 72 22 eller uspe@ast.dk.

 

Det praktiske

Der er ansøgningsfrist den 6januar 2019 klokken 23.59 med forventet tiltrædelse den 1. marts 2019. Søg stillingen via linket her på siden.

Stillingen er klassificeret i løngruppe 2 (lønramme 38), og ansættelsen sker på åremål. Ansættelsesområdet er Ankestyrelsen.

Tjenestestedet er København, men du må forvente rejseaktivitet til vores lokationer i Aalborg og Ringsted.

Vi opfatter mangfoldighed i medarbejdergruppen som en styrke. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingerne.

 

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen på DenOffentlige.dk

Gå til joboversigt Ansøg

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Job inden for samme niveau

5 seneste artikler inden for samme kategori