Direktør

Kategori: Ledelse
Jobniveau: Topchef

Vil du stå i spidsen for, at velfærdsprofessionelle sammen udvikler en styrket praksis, der tager afsæt i og udvikler et forskningsbaseret grundlag?

Kan du organisere en moderne og professionel medlemsorganisation, der kan fremme foreningens interesser hos myndigheder og institutioner?

Og kan du rekruttere og organisere medlemmer, enkeltpersoner, institutioner og virksomheder?

Selskabet
Selskabets formål er at fremme en evidensbaseret praksis hvad angår det pædagogiske/sociale relations-baserede arbejde med børn, unge og voksne. Dette betyder konkret, at flere borgere skal modtage bedre aktiviteter/ydelser, eftersom den velfærdsprofessionelle praksis, som resultat af Selskabets arbejde, bliver mere evidensbaseret. Selskabet har således de fagprofessionelle i velfærdsprofessionerne som genstandsfelt.

Selskabet mission er;

at kvalificere praksis og vidensproduktionen ved at gennemføre aktiviteter, som styrker den enkelte praktikers og organisations kapacitet til at arbejde evidensbaseret.
fremme samarbejde mellem nøgleaktører – forstået som praksis, uddannelse, organisationer, forskning, og ministerier – ved at skabe mødesteder for udveksling af viden og erfaringer, der fremmer en evidensbaseret praksis.
at arbejde med interessevaretagelse for at fremme, at politisk udvikling tager afsæt i og skaber mulighed for en styrkelse af en evidensbaseret praksis.

Selskabets definition af evidensbaseret praksis er bred og søger med denne at skabe rammen om, at interessenter fra stat, kommuner, regioner, civilsamfund, forskning og uddannelse sammen udvikler en styrket praksis, der tager afsæt i og udvikler et forskningsbaseret grundlag.

Læs mere om Dansk Selskab for Evidensbaseret Praksis i Velfærdsprofessionerne her www.sebp.dk

Dine opgaver
Du skal etablere sekretariatet og være en del af overleveringen fra den eksisterende funktion. Du bliver leder for et mindre antal studenter (1-3) samt ad hoc-ressourcer som kommunikations- og andre kompetencer. Sekretariatet er fysisk placeret i København i tilknytning til www.vive.dk

Du må påregne en del rejsetid, men også fleksibilitet, i forbindelse med arrangementer, medlemsmøder mv. Du skal hverve medlemmer og gennemføre aktiviteter, herunder konferencer, gå-hjem-møder, udvikle kommunikationsstrategi og webbaserede ressourcer. Og ikke mindst forberede bestyrelsesmøder på et kvalificeret grundlag.

Du skal udvikle forretningsplan for en bæredygtig økonomi. Og så skal du være selskabets ”ansigt” i forhold til interessenter.

Dine kompetencer
Du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau, erfaring med betjening af bestyrelse og viden om og forståelse for den kommunale virkelighed. Du har erfaringer og stor faglig viden bredt på velfærdsområdet, erfaring med arbejdet med evidensbaseret praksis, og du kan kritisk læse og formidle forskningslitteratur på området. Du har forståelse for rammer og vilkår for velfærdsprofessionernes virkelighed og praksis.

Du har stærke kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt. Du er stærkt engageret i evidensdagsordenen.

Vi forventer, at du er selvstændig og også med høj grad af selvstændighed kan håndtere lavpraktiske opgaver som mødeplanlægning, planlægning af konferencer mv. Og ikke mindst skal du være dygtig til at servicere en bestyrelse med erfarne, højt kvalificerede og engagerede ledere.

Vi forventer også, at du har et solidt netværk på velfærdsområdet og bruger det. Du har ”politisk tæft”, er opsøgende og har blik for at placere selskabet i aktuelle dagsordener.

Det er vigtigt, at du kan udøve god ledelse, men mange års ledelseserfaring er ikke nødvendig.

Læs mere om jobbet og kravene her: https://www.mercuriurval.com/da-dk/opportunity/?jobadid=56617&refno=DK-0...

Der er talte om en fuldtidsstilling med løn efter kvalifikationer og overenskomst.

Kontaktoplysninger og ansøgning
Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte John Reynolds, Mercuri Urval på telefon 5076 1222 eller e-mail john.reynolds@mercuriurval.com. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og foreningen vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV (referencenummer: DK-05883).

Ansøgningsfristen udløber den 25. januar 2019 kl. 10.00.

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen på DenOffentlige.dk

Gå til joboversigt Ansøg

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Job inden for samme niveau

5 seneste artikler inden for samme kategori