Direktør for Børn, Skole, Familier og Kultur

Kategori: Velfærd
Jobniveau: Topchef

Hillerød Kommune skal have ny direktør for børn, skole, familier og kultur. Vi leder derfor efter en direktør der gennem et samarbejdsorienteret, dialogbaseret og tydeligt lederskab kan løfte Hillerød Kommunes gode resultater på børne, skole, familie og kulturområdet yderligere. Direktøren skal skabe grobund for at et engageret og samarbejdende lokaldemokrati kan realisere sine visioner.

Hillerød Kommune

Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland med ca. 51.000 indbyggere. Kommunen er en udviklingskommune, der gennem betydelige byudviklingsprojekter forventer en kraftig befolkningstilvækst i de kommende år.

Ikke blot befolkningstilvæksten, men også vores konstante ambitioner om et højt kvalitetsniveau på alle områder betyder, at den måde vi løse vores opgaver på konstant er i udvikling. Det forventes, at den ny direktør kan være med til at sætte rammerne for denne udvikling både i forhold til det primære direktørområde, men også som en del af det samlede arbejde i kommunens direktion.

Vi har et stærk fokus på at skabe de bedste muligheder for borgerinvolvering, fortsætte vores digitale udvikling og styrke samarbejdet på tværs af organisationen.

Direktør for børn, skole, familier og kultur

Direktøren har det øverste ledelsesmæssige ansvar for det samlede børne- og ungeområde i Hillerød Kommune, og den direkte ledelse af 3 afdelingschefer for henholdsvis dagtilbudsområdet, skoleområdet og det specialiserede børneområde.

Direktøren får samtidig det faglige ansvar for kultur- og idrætsområderne og det bliver direktørens opgave at videreudvikle begge dele.

Direktøren betjener 3 politiske udvalg; Børne og familieudvalget, Kultur og fritidsudvalget samt Idræts- og sundhedsudvalget.

Personen
Vi forventer, at den nye direktør er en kompetent og engageret leder med en tydelig indsigt i og erfaring med alle områder under børn, skole, familier og kultur. Direktøren har blik for at bringe områdets mange medarbejdere, borgere, brugere, interessenter og samarbejdspartnere til at arbejde sammen til gavn for Hillerød Kommunes borgere.

Vi har et stolt mantra at alle ansatte ”arbejder for fællesskabet med det som fællesskabets folkevalgte har besluttet at vi skal have tilfælles” og det er direktørens ansvar at søge dette gjort til virkelighed.

Derudover forventer vi at den nye direktør:

  • Er troværdig og præget af ordentlighed i sin ledelse og agerer aktivt på en tillidsfuld, interesseret, og omsorgsgivende måde
  • Har betydelig indsigt i alle områder under direktørområdet
  • Har indgående viden om kommunaløkonomiske forhold, særlig på direktørområdet
  • Har veldokumenterede resultater som leder i en politisk ledet organisation
  • Har en relevant uddannelse og erfaring med ledelse af ledere
  • Er udadvendt, dialogskabende og er i stand til at etablere og udvikle værdifulde relationer.
  • Har et vedvarende fokus på at skabe høj trivsel blandt medarbejderne.

Yderligere oplysninger

Der er udarbejdet en uddybende stillingsprofil som du finder her. Har du spørgsmål til stillingen kan du endvidere kontakte kommunaldirektør Erik Nygreen på tlf. 72 32 00 02.

Hillerød Kommune samarbejder med et eksternt konsulentfirma i forbindelse med rekrutteringen af den nye direktør.

Ansættelse

Direktøren kontraktansættes med en årsløn på ca. 1,2 mio. kr. eks. pension. Arbejdsstedet er Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

Ansøgning

Din ansøgning sender du senest den 18. januar 2019.

Hillerød Kommune er en dynamisk og udviklingsorienteret kommune centralt placeret i det skønne Nordsjælland. Vi er en stor arbejdsplads med mere end 5.000 ansatte, og vi servicerer ca. 50.000 borgere. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen på DenOffentlige.dk

Gå til joboversigt Ansøg

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Job inden for samme niveau

5 seneste artikler inden for samme kategori