Institutionsleder

Kategori: Uddannelse
Jobniveau: Daglig leder

Motiveres du af at skabe det kommende fundament for, at unge i Nordvestsjælland får den chance, der skal til for at blive klar til uddannelse og beskæftigelse? Har du erfaring med at skabe ny fælles pædagogisk kultur og praksis? I så fald er du måske den kommende leder til den nystartende FGU Nordvestsjælland?

FGU Nordvestsjælland søger en institutionsleder til at starte den kommende FGU-institution op.
FGU Nordvestsjælland dækker unge bosiddende i Holbæk, Kalundborg og Odsherred. Nordvestsjælland er karakteriseret ved, at en stor andel af områdets unge efter endt ungdomsuddannelse fraflytter for at læse videre i de større byer, men også ved at der i varierende grad er en vis andel af familier med sociale udfordringer, hvorfra en del af de kommende FGU-elever forventes at komme. Der er i kommunerne et stort fokus på en tidlig indsats med henblik på, at så mange unge som muligt er uddannelsesparate direkte efter folkeskolen for at sikre, at en eventuel negativ social arv brydes så tidligt som muligt. Det er derfor som et væsentligt bidrag til denne indsats, at FGU Nordvestsjælland skal ses og i denne kontekst, at institutionen skal lykkes.

Den kommende FGU-institution skal opstå på baggrund af de nuværende produktionsskoler samt en andel af VUC Nordvestsjællands aktiviteter. For at sikre at der er et lokalt tilbud til områdets unge i de tre kommuner, vil institutionen være fordelt ud på lokaliteter i alle tre kommuner. Moderinstitutionen vil få sæde i Holbæk og der vil derudover være lokale skoler i Svebølle ved Kalundborg og i Fårevejle. De lokale skoler i Svebølle og Fårevejle vil være ledet af en lokal pædagogisk leder, som refererer til institutionslederen. Derudover vil institutionslederen varetage den daglige lokale ledelse af skolen i Holbæk.

Institutionslederen har opgaven med at løbe hele organisationen i gang. Det omfatter processen med strategi, vision og værdier sammen med bestyrelsen og arbejdet med at samle de involverede medarbejdere til en ny fælles kultur med en ny fælles opgave. Derudover omfatter det at klargøre det administrative og driftsmæssige grundlag.

Ligeledes ligger der en stor og vigtig opgave for lederen i at få skabt det pædagogiske fundament, der uanset uddannelsesspor har fokus på, hvordan de unge får motivationen og kompetencerne til at blive klar til at tage det næste skridt i enten uddannelse eller job, så de kan lykkes.

Lederen får som overordnet opgave at klargøre institutionen til opstart 1. august 2019 med de mange delopgaver der ligger herunder samt at skabe fundamentet for, at institutionen kan udvikles og driftes videre herfra blandt andet gennem udvikling af den fælles ledergruppe.

Faglige kvalifikationer
Det er væsentligt, at den kommende institutionsleder har:

- Erfaring med ledelse af ungdomsuddannelsesinstitutioner og sektorkendskab
- Erfaring med fusioner/ sammenlægninger
- Erfaring med den anvendelsesorienterede pædagogiske tilgang til læring og udvikling af unge, som bliver bærende i den kommende institution
- Erfaring med ledelse af ledere, også på tværs af lokationer

Personlige kompetencer
Du har helhedsforståelse, organisationsperspektiv og kan omsætte dette til strategiske initiativer og indsatser. Derudover er du:

- Du motiveres af uddannelsessektoren og af at skabe offentlig værdi gennem denne
- Du er en tydelig, retningssættende og robust leder, der ved, at langtidsholdbare resultater opnås i samspil og i tillidsfulde samarbejdsrelationer og som selv kan bidrage til sådanne
- Du kan positionere dig selv som en tillidsvækkende person, der kan etablere gode kontakter og relationer både internt på skolen og i relevante eksterne miljøer
- Du har stærke formidlings- og kommunikationskompetencer, som du anvender til at oversætte de strategiske intentioner til praksis og til at skabe lydhørhed overfor dine visioner og retning
- Du arbejder med høj grad af inddragelse, uddelegering og giver plads til de lokale lederes og medarbejderes perspektiver, hvor det er relevant

Læs mere om stillingen i den uddybende job – og kravprofil her: https://www.mercuriurval.com/da-dk/opportunity/?jobadid=56167&refno=DK-0...

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer deres interesse i stillingen, er velkomne til at kontakte Mercuri Urval ved konsulent Mie Heinfelt på telefon 2179 6509.

Ansøgning og CV uploades via Mercuri Urval (referencenummer DK-05708) senest den 22. november 2018 kl. 10.00. Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2019.

Der afholdes samtaler den 26. og 29. november 2018. Mellem samtalerne gennemføres test, interview og referencetagning af Mercuri Urval.

Vedrørende løn- og ansættelsesvilkår henvises til job – og kravprofilen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen på DenOffentlige.dk

Gå til joboversigt Ansøg

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Job inden for samme niveau

5 seneste artikler inden for samme kategori