Institutionsleder

Kategori: Uddannelse
Jobniveau: Daglig leder

Har du hjerte for de unge, som ikke tager den lige vej til uddannelse og job? Motiveres du af at skabe det pædagogiske og driftsmæssige fundament, der skal sikre, at de unge i Helsingør, Fredensborg og Hørsholm får kvalifikationer og mod på næste skridt? Så er du måske den kommende leder til den nystartede FGU-institution i Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner.

Institutionslederens helt centrale opgave bliver at lykkes med implementeringen af den nye FGU-reform for, at institutionen kan lykkes med de unge.

Institutionslederen har som overordnet opgave at skabe fundamentet for den kommende organisationen. Det omfatter en proces med bestyrelsen i forhold til strategi, vision og værdier, men også arbejdet med at samle de overdragede medarbejdere om en ny fælles kultur og med en ny fælles opgave. Derudover omfatter det at klargøre det administrative og driftsmæssige grundlag, så institutionen kan gå i drift til august 2019.

Udover det rent opstartsmæssige fundament har lederen som meget væsentlig opgave at få skabt det pædagogiske fundament med fokus på, hvordan de unge får motivationen og kompetencerne til at blive klar til at tage det næste skridt i enten uddannelse eller job, så de kan lykkes. Dermed har lederen ansvar for at udvikle og sikre sammenhæng mellem strategi og lokale indsatser, herunder styring og prioritering af institutionens økonomi og øvrige ressourceområde (herunder bygningsstyring og kapacitetstilpasning).

En af de første opgaver, der derfor lander på lederens bord i foråret 2019, bliver at sikre en gennemarbejdet overdragelsesplan og proces i samarbejde med den afgivende VUC-skole, Ungdomsskole og produktionsskole, så FGU-institutionen starter på bedst tænkeligt fundament.

Om institutionen
Der er i kommunerne stort fokus på at øge antallet af unge, der kommer videre fra grundskole til ungdomsuddannelse og på at skabe de bedste muligheder for alle unge sikres trivsel og mulighed for at skabe deres egen tilværelse. FGU-institutionen i Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner skal derfor ses som et væsentligt bidrag til dette fokus. Det er i den kontekst, at institutionen skal lykkes.

Den kommende FGU-institution vil opstå på baggrund af den nuværende produktionsskole, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), Erhvervsgrunduddannelse(EGU) samt en andel af HF & VUC Nordsjællands aktiviteter. De øvrige uddannelsesinstitutioner og tilbud i kommunerne vil sammen med det lokale erhvervsliv være væsentlige samarbejdspartnere for den kommende institution.

Det forventes, at hovedparten af institutionens elever vil være bosiddende i Helsingør Kommune, hvorfor institutionen som udgangspunkt vil være placeret her. Institutionslederen vil varetage den daglige lokale ledelse og skal sikre, at alle de tre fastlagte uddannelsesspor udbydes på skolen. De tre fastlagte uddannelsesspor er henholdsvis almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse samt erhvervsgrunduddannelse.

Institutionen vil efter de nuværende forventede tal samlet bestå af ca. 291 årselever, heraf 28 i Hørsholm, 81 i Fredensborg og 182 i Helsingør. Som noget af det første skal den kommende leder være en del af arbejdet med at kvalificere disse tal, så institutionens drift kan målrettes dette.
Der vil være en medarbejderstab på ca. 25-30 medarbejdere samlet i organisationen – alle med en baggrund fra de overdragende uddannelser typisk som underviser eller administrativt personale.

Ledelsesopgaver
Som kommende FGU-leder får du som opgave at:

- Sikre at der skabes en ny fælles kultur, så de overdragede medarbejdere forenes i en fælles, ligeværdig forståelse for opgaven.
- Udvikling af den pædagogiske praksis og de tre uddannelsesspor med fokus på ligeværdighed imellem det praktiske og almene indhold.
- Sikre, at kerneydelsen – uddannelse af elever – altid kommer i første række, og at institutionen lykkes med at tiltrække, fastholde og færdiggøre de optagne elever.
- Personaleledelse af medarbejderne gennem fokus på relationer, samarbejde og fælles trivsel.
- Varetage den overordnede ledelse af institutionen – herunder sikre balance i økonomi, bygningsdrift og ressourceforbrug, så det modsvarer elevgrundlaget.

Faglige kvalifikationer
Det er væsentligt, at du som kommende institutionsleder har:

- Erfaring med ledelse af ungdomsuddannelsesinstitutioner eller fra de forberedende tilbud og sektorkendskab.
- Erfaring med den anvendelsesorienterede pædagogiske tilgang til læring og udvikling af unge, som bliver bærende i den kommende institution.
- Erfaring med netværksskabelse og samarbejde med andre institutioner og med de politiske niveauer.
- Erfaring med ressourcestyring, økonomi og budget.
- Pædagogisk baggrund/ erfaring og gerne lederuddannelse.
- Det vil være en yderligere fordel, hvis du har erfaring med sammenlægningsprocesser.

Personlige kompetencer
Du har helhedsforståelse, organisationsperspektiv og kan omsætte dette til strategiske initiativer og indsatser. Derudover:

- Motiveres du af uddannelsessektoren og af at skabe værdi for de unge, ligesom du motiveres af at skabe rammer, der understøtter de unge - både når det går godt, og når det går mindre godt.
- Er du en empatisk, tydelig og retningssættende leder, der opnår resultater i tillidsfulde samarbejdsrelationer, og som selv kan bidrage til disse.
- Motiveres du både af den strategiske del af ledelsesopgaven, den direkte personaleledelse og nærheden til skolens elever.
- Er du rummelig og har både forståelse, interesse og hjerte for den særlige målgruppe, der kendetegner FGU-institutionens elever.
- Har du stærke formidlings- og kommunikationskompetencer og formår at skabe følgeskab over for din retning.
Læs mere om stillingen i den uddybende job – og kravprofil her: https://www.mercuriurval.com/da-dk/opportunity/?jobadid=56232&refno=DK-0...

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer deres interesse i stillingen, er velkomne til at kontakte Mercuri Urval ved konsulenterne Mie Heinfelt på telefon 2179 6509 eller Hirse Tikjøb på telefon 2072 6213.

Ansøgning og CV uploades via Mercuri Urval (referencenummer DK-05738) senest den 27. november 2018 kl. 10.00. Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2019.

Der afholdes samtaler den 4. og 10. december 2018. Mellem samtalerne gennemføres test, interview og referencetagning af Mercuri Urval.

Vedrørende løn- og ansættelsesvilkår henvises til job- og kravprofilen: https://www.mercuriurval.com/da-dk/opportunity/?jobadid=56232&refno=DK-0...

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen på DenOffentlige.dk

Gå til joboversigt Ansøg

TILMELD NYHEDSBREV

Job inden for samme niveau

5 seneste artikler inden for samme kategori