Leder til VIAs enhed for internationalisering

Kategori: Uddannelse
Jobniveau: Teamleder

Er du en erfaren leder, der er vant til at arbejde internationalt, og har du lyst til at være den samlende kraft bag en ny enhed, der arbejder bredt med international uddannelse i VIA University College? Kan du udstikke den fælles strategiske kurs for VIAs internationale aktiviteter i tæt samspil med vores faglige miljøer, og er du drevet af resultater og kan skabe følgeskab? Så er du måske vores nye leder for Global Engagement.

VIA University College er midt i en større reorganisering og søger snarest muligt en leder til vores nye enhed for internationalisering, som er en del af fællesområdet Kommunikation, Studieliv & Internationalisering. Enheden skal blandt andet arbejde med mobilitet, udenlandske fuldtidsstuderende, internationale projekter og -partnerskaber, uddannelseseksport, administration og myndighedsbetjening.

Det internationale område er i dag præget af forskellige traditioner og arbejdsprocesser på tværs af hele VIA, og inden reorganiseringen blev hovedparten af de internationale opgaver varetaget i de tidligere hovedområder (fakulteter) i samarbejde med fællesfunktionen Global Engagement. Med den nye enhed skal alle opgaver af mere tværgående og administrativ karakter koncentreres hos specialister, der arbejder på tværs af hele organisationen, mens opgaver af mere professionsfaglig karakter fortsat skal håndteres af medarbejdere i de professionsfaglige miljøer. Som leder af den nye enhed bliver en af dine vigtigste opgaver derfor at sikre et tæt partnerskab mellem uddannelserne, forsknings- og udviklingscentrene og de øvrige fællesområder i VIA. Derudover skal enheden understøtte øget vidensdeling, et bedre datagrundlag og en mere smidig og effektiv organisering af de internationale opgaver, så ressourcerne udnyttes optimalt.

Som leder af enheden indgår du i afdelingens ledelse sammen med fire andre ledere og chefen for Kommunikation, Studieliv & Internationalisering. Det forventes, at den nye enhed kommer til at bestå af 20-25 medarbejdere.

Din profil

Du tænker strategisk og agerer videns- og datadrevet. Du er en stærk leder, der kan samle og motivere medarbejdere med forskelligartede baggrunde og arbejdsområder, og du kan få alle til at trække i samme retning. Du har gennemslagskraft og kan drive den igangværende forandringsproces. Ledelseserfaring er et krav, og erfaring med at arbejde internationalt inden for uddannelsesområdet er en stor fordel. Du skal være nysgerrig og drevet af gode relationer, og du skal kunne navigere i en stor politisk organisation med komplekse strukturer og modsatrettede krav og forventninger. Du har et godt netværk, og eksternt kan du nemt begå dig på tværs af danske og udenlandske samarbejdspartnere, virksomheder og myndigheder.

Mere om jobbet

Enheden etableres fra 1. januar 2019, men det endelige team vil først være helt på plads medio 2019. Medarbejderne i teamet er i dag ansat i forskellige afdelinger i VIA, og de varetager mange forskellige opgaver - fra administrative opgaver i forbindelse med ind- og udgående mobilitet til eksport af uddannelse, internationale projekter samt indgåelse af alliancer og partnerskaber med udenlandske uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Som leder vil du også få ansvaret for enkelte medarbejdere i Kina, Tanzania og Rumænien.

VIAs direktion har netop vedtaget et nyt strategisk rammepapir for internationalisering (vedlagt som bilag), og med den samtidige reorganisering er der gode muligheder for at skabe de bedst mulige rammer for internationalisering i VIA.

Udover den internationale enhed består afdelingen Kommunikation, studieliv og internationalisering af 4 andre enheder; Rekruttering & Branding, PR & Intern kommunikation, Digitale Kanaler og Studieliv, som du og teamet har et meget tæt samarbejde med.

Lidt om VIA

VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og er fordelt på otte campusser i syv campusbyer. Vi har mere end 40 professionsbachelor- og akademiuddannelser fordelt i hele den midtjyske region samt forskningsmiljøer, som kobler sig til uddannelsesområderne. VIA er desuden en af Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse både til offentlige organisationer og det private erhvervsliv. Omkring halvdelen af VIAs professionsbacheloruddannelser udbydes på engelsk i tillæg til en række udvekslingsprogrammer og sommerskoler. I alt har VIA ca. 3500 internationale studerende.

Alt det praktiske

Jobbet er på fuld tid og uden øvre arbejdstid. Dit hovedarbejdssted bliver Hedeager 2, 8200 Aarhus N. Da VIA har uddannelser i hele regionen, må du dog påregne også at skulle være synlig og til stede på andre adresser. Det er et krav, at du har kørekort og egen bil. Derudover indgår der 20-30 rejsedage pr. år.
Du vil blive ansat i henhold til gældende aftaler og overenskomster, inkl. pensionsbidrag. Ansættelse kan ske på åremål.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Chef for Kommunikation, Studieliv & Internationalisering Lisbeth Katborg Bjerre på likb@via.dk eller 8755 1421.

Er du interesseret?

Lav en kort, målrettet ansøgning med CV og læg den ind på vores online rekrutteringssystem på via.dk/job senest torsdag den 31. januar. Vi holder 1. samtale tirsdag den 5. februar og 2. samtale torsdag den 21. februar.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Læs mere om os på www.via.dk

Find information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger.

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen på DenOffentlige.dk

Gå til joboversigt Ansøg

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Job inden for samme niveau

5 seneste artikler inden for samme kategori