National chef

Kategori: Ledelse
Jobniveau: Topchef

Er du strategisk stærk, en dygtig programudvikler og en erfaren og engageret personaleleder? Så er du måske vores nye nationale chef?
Vi søger en erfaren chef for vores nationale programarbejde, som kan udvikle og styrke afdelingens engagerede medarbejdere, skabe grobund for faglig og økonomisk udvikling af vores nationale programindsatser samt bidrage positivt og konstruktivt til Sex & Samfunds ledelse, sammenhængskraft og generelle udvikling. Er det dig, så læs mere her:

Stillingen som national chef
Som national chef skal du stå i spidsen for at samle, motivere og udvikle en fagligt engageret og kompetent afdeling i en stærkt værdibåren organisation. Vi har ambitioner om at hjælpe og påvirke endnu flere bedst muligt, og vil blandt andet gøre det gennem samspil med stærke partnere fra diverse sektorer samt professionel implementering af opgaver og udvikling af nye spor.

Afdelingen består pt. af 12 faste medarbejdere og fem studentermedhjælpere. Afdelingen er organiseret i teams med teamkoordinatorer med ansvar for daglig koordinering og opgaveløsning. Hertil kommer et korps på ca. 100 deltidsansatte undervisere, rådgivere og sundhedspersonale, som på forskellig vis har opgaver relateret til Sex & Samfunds rådgivning, undervisning og Præventions- og rådgivningsklinik .

Som national chef i Sex & Samfund har du ansvaret for at:

 • Sikre en nærværende, tillidsbaseret, resultatorienteret og delegerende personaleledelse
 • Udvikle og koordinere afdelingens porteføljer, så de bedst muligt understøtter Sex & Samfunds strategi og fokusområdeplaner, herunder indgå i den løbende udvikling og opfølgning af det samlede strategiarbejde
 • Udarbejde løbende 3-årige afdelingsbudgetter og være ansvarlig for, at afdelingsbudgettet holder inden for det godkendte budget samt lever op til donorers krav. Det nationale budget er p.t. på ca. 20 mio. kr.
 • Sikre indtægter til at løfte organisationens strategiske prioriteter samt til at sikre en god økonomistyring
 • Repræsentere de afdelingsspecifikke områder og opbygge netværk og samarbejdsrelationer eksternt, som er væsentlige for afdelingens drift og udvikling
 • Indgå i den samlede ledelse af Sex & Samfund og bidrage til, at Sex & Samfund lykkes med sine overordnede og samlede mål

Det er vigtigt, at du tænker i løsninger og helheder og er god til at skabe sammenhæng på tværs af forskellige opgaveområder og afdelinger.

Om dig
Du er visionær, retningssættende og udviklende, men er samtidig en tydelig, troværdig og balanceret leder, som skaber tillid og et inspirerende arbejdsklima. Du skal kunne navigere økonomi og drift lige så sikkert som strategiske udviklingsopgaver.

Faglige erfaringer og kvalifikationer

Kompetencer i og erfaringer med ledelse, udvikling og trivsel af vidensmedarbejdere
Solide erfaringer med planlægning, gennemførelse og styring, herunder økonomistyring, af programvirksomhed og partnerskaber – gerne fra både privat og offentligt regi
Succesfuld erfaring med fundraising og finansiering af programmer og partnerskaber
Et godt netværk inden for fonde og andre finansielle partnere
Indsigt i og gerne erfaring med forebyggelse og sundhedsfremme i Danmark, eksempelvis fra den kommunale og regionale virkelighed
Gerne et godt kendskab til felterne seksualitet, køn og krop
Gerne kendskab til uddannelses- og socialsektoren

Personlige kompetencer og egenskaber

 • Minimum 5 -7 års ledelseserfaring
 • Strategisk og visionær – formår at sætte retning uden at miste jordforbindelsen
 • Tillidsskabende, troværdig, reflekteret og balanceret i sit lederskab
 • Engageret og positiv
 • Kan inddrage, involvere og delegere, men stadig sikre målopfyldelse
 • En god kommunikator
 • Udadvendt og netværksorienteret

Løn og ansættelsesvilkår
Vi tilbyder en engageret og dynamisk arbejdsplads med stor mulighed for at være med til at præge organisationen som del af Sex & Samfunds ledelsesgruppe. Du refererer til vicegeneralsekretæren.

Sex & Samfund følger som udgangspunkt Finansministeriets lønsatser. Stillingen som national chef er indplaceret i lønramme 37.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Mercuri Urval ved konsulent Henriette von Essen-Leise, telefon 2943 5048 eller vicegeneralsekretær hos Sex & Samfund, Tania Dethlefsen på telefon 5090 9109

Ansøgning og CV uploades via Mercuri Urval (referencenummer DK-05469) senest den 2. oktober 2018 kl. 10.00. Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2018.

Der afholdes samtaler den 12. og 26. oktober 2018. Mellem samtalerne gennemføres test, interview og referencetagning af Mercuri Urval.

Om virksomheden

Sex & Samfund kæmper for alles ret til at være den, de er, elske hvem de vil og få de børn, de ønsker. Det har vi gjort i mere end 60 år. Men kampen fortsætter, fordi fordomme, diskrimination, sexsygdomme, uønskede graviditeter og mødredødelighed stadig ødelægger alt for mange liv både i Danmark og verden rundt.

Rettigheder relateret til køn, krop og seksualitet er en holdningsmæssig og politisk kampplads. Sex & Samfund står som del af en stærk global bevægelse forrest i kampen for disse rettigheder og for at skabe opbakning i Danmark og i verden.

Vi er midt i en rivende udvikling med flere og flere aktiviteter og programindsatser, samtidig med at den folkelige støtte og interesse for køn, krop og seksuelle rettigheder er i bevægelse.

I Danmark arbejder vi tæt sammen med kommuner, fonde, myndigheder, skole- og uddannelsesinstitutioner, fagfolk samt frivillige om kurser, kampagner, materialer og undervisningsforløb. Vi arbejder med oplysning og sundhedsfremme omkring krop, køn og seksuelle rettigheder. Der er travlt i vores to rådgivningstilbud – Sexlinien.dk og Privatsnak.dk samt på vores klinik i København, hvor vi tilbyder gratis, anonym rådgivning om graviditet, abort og sexsygdomme. Vores årlige Uge Sex-kampagne benyttes af ½ mio. unge, og vores mange frivillige over hele landet arbejder bl.a. med oplysningskampagner og arrangementer, digitale netværk, hvor vi er i dialog med unge og oplyser om seksuelle og reproduktive rettigheder ved outreach-aktiviteter.

I Sex & Samfund er vi ca. 50 fuldtidsmedarbejdere og studenter/praktikanter. Herudover er vi mere end 160 frivillige fordelt på hele landet, med hovedvægt på aktiviteter i København, Odense og Aarhus.

Du kan læse mere om, hvad vi arbejder med på www.sexogsamfund.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen på DenOffentlige.dk

Gå til joboversigt Ansøg

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Job inden for samme niveau

5 seneste artikler inden for samme kategori