Rektor

Kategori: Ledelse
Jobniveau: Topchef

Er du brændende optaget af uddannelse, og har du på den baggrund også en stor interesse for at udvikle og sætte en spændende retning for uddannelse af unge og unge voksne. I så fald er du måske den kommende rektor til HF & VUC Nordsjælland.

HF & VUC Nordsjællands nuværende rektor har bestridt positionen siden 2015, men har fået andet job. Den nuværende rektor har skabt gode resultater og har udviklet skolen til den nuværende position. Derfor søger skolen en rektor til at fortsætte den solide udvikling og tegne skolens retning fremover pr. 1. august 2018.

HF & VUC Nordsjælland er et ungdoms- og voksenuddannelsescenter, der udbyder:

• AVU (Almen Voksenuddannelse, dvs. 9. og 10. klasse for voksne),
• FVU (Forberedende Voksen Undervisning),
• OBU (Ordblinde Undervisning for voksne)
• HF IN (uddannelse for unge med særlige behov)
• HF i to tilrettelæggelser: HF enkeltfag og toårig HF.
• Desuden spiller HF-undervisning tilrettelagt som e-learning en stigende rolle.

HF & VUC Nordsjælland ser det som sin opgave at tilbyde almendannende og kompetencegivende uddannelse på et højt fagligt og pædagogisk niveau til unge og voksne i Nordsjælland. Det er skolens vision at bidrage til at hæve uddannelsesniveauet i Nordsjælland, og skolen ønsker at blive oplevet som det mest professionelle uddannelsessted af kursisterne, af virksomhederne og af medarbejderne.

Skolen er beliggende med 4 undervisningssteder i Hillerød, Helsingør, Frederikssund og Frederiksværk. Heraf er Hillerød den største afdeling.

Som rektor refererer du direkte til bestyrelsen. Du vil skulle stå i spidsen for HF & VUC Nordsjælland og dermed være overordnet ansvarlig for den pædagogiske, faglige, administrative og økonomiske drift. Du skal være drivkraften og garanten for, at skolens visioner og værdier implementeres og videreudvikles.

I et tæt samarbejde med den øvrige ledelse skal du sikre, at skolen har det rigtige uddannelsestilbud leveret på bedste vis til målgruppen i de 11 kommuner, der er skolens dækningsområde i Nordsjælland. På den baggrund skal du sørge for, at skolen fortsat er veldrevet og velansøgt. Du er således også ansvarlig for, at skolens omdømme og tiltrækningskraft til stadighed er optimal og i positiv udvikling.

Faglige kvalifikationer:

Det er væsentligt, at du som kommende rektor, besidder følgende kompetencer:

• Opnået gode resultater med at udvikle og vedligeholde netværk; både kommunalt og til erhvervslivet.
• Viden om og kendskab til uddannelsessektoren og HF & VUC Nordsjællands elev- og kursistmålgruppe.
• Flere års erfaring med ledelse af ledere på tværs af lokationer samt erfaring med institutionsledelse med fagprofessionelle.
• Virksomhedsforståelse samt erfaring med den kommunale forvaltning og viden om de politiske kommunale processer.
• Indsigt og interesse for en selvejede institutions økonomiske styringsvilkår og prioriteringer.
• Relevant videregående uddannelse på kandidatniveau samt lederuddannelse.
• Erfaring med forandringsledelse, kommunikation og strategiarbejde.
• Erfaring med udvikling af uddannelse institutioner eller andre institutioner.
• Erfaring med synliggørelse / branding og ekstern kommunikation (også digital).
• Erfaring og lyst til samvær med målgrupperne.

Personlige kompetencer og egenskaber:

Den nye rektor er brændende optaget af skolens kerneopgave: uddannelse til unge og voksne mennesker, og har på den baggrund også en stor interesse for skolens faglige og pædagogiske miljø. Rektor interesserer sig således for pædagogisk og faglig udvikling, og er optaget af samspillet mellem kursister og lærer samt mellem lærerne indbyrdes i deres kollegiale samarbejde.

Derudover besidder du følgende personlige kompetencer og egenskaber:

• Er innovativ, kreativ og nytænkende.
• Er et menneske med et stort hjerte, humor og let at omgås.
• Netværksskabende – kan vedligeholde og skabe frugtbare relationer, som sikrer skolens succesfulde vækstresultater.
• Er tydelig, kan argumentere for beslutninger og skabe følgeskab i organisationen.
• Er inddragende og lyttende, god til at kvalificere sine beslutninger og handlekraftig, når beslutninger skal føres ud i livet.
• Har politisk tæft og er engageret i den uddannelsespolitiske dagsorden; både på nationalt, regionalt og lokalt niveau
• Kan begå sig og navigere i et krydsfelt af mange interessenter.
• Formår at formulere sig klart og tydeligt; både internt på skolen, men også eksternt overfor medier, politikere, erhvervsliv og øvrige eksterne partnere.
• Har økonomisk- og ressourcemæssig forståelse.

Læs mere om HF & VUC Nordsjælland på www.vucns.dk og mere om stillingen i den uddybende job- og kravprofil her.

Alle med interesse for stillingen er velkomne til at kontakte Mercuri Urval ved konsulenterne Mie Heinfelt på telefon 2179 6509 eller Mia Hvilshøj Dal på telefon 2245 1576.

Ansøgning og CV uploades på www.mercuriurval.dk (referencenummer DK-05122) senest den 11. juni 2018 kl. 10.00. Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2018.

Der afholdes samtaler den 20. og 25. juni 2018. Mellem samtalerne gennemføres test, interview og referencetagning af Mercuri Urval.

Vedrørende løn- og ansættelsesvilkår henvises til job- og kravprofilen.

FAKTABOKS:
HF & VUC Nordsjælland er et ungdoms- og voksenuddannelsescenter. Skolen har 4 undervisningssteder i Hillerød, Helsingør, Frederikssund og Frederiksværk. Skolen havde i kursusåret ’16/17 1234 årselever og havde i 2016 en omsætning på 113 mio. kr. Der er 170 ansatte på skolen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen på DenOffentlige.dk

Gå til joboversigt Ansøg

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Job inden for samme niveau

5 seneste artikler inden for samme kategori