Ressourcechef

Kategori: Uddannelse
Jobniveau: Afdelingschef

Vil du være med til at udvikle vores uddannelsesinstitution, så vi også i fremtiden kan tilbyde Danmarks mest relevante maritime og tekniske professionsbacheloruddannelse? Og trives du i feltet mellem sikker drift og effektiv udvikling af ressourceområdet? I så fald er du måske den kommende ressourcechef til Maskinmesterskolen København.

Maskinmesterskolen København søger en ressourcechef, der kan stå i spidsen for skolens drifts- og ressourcemæssige samt administrative funktioner og derigennem fremtidssikre skolen. Ressourcechefen skal lede skolens Økonomi, Regnskab, Budget, Studieservice, HR, IT-service og Teknisk Service. Ressourcechefen indgår i det strategiske samarbejde i skolens ledergruppe.

Den nye ressourcechef skal bidrage til at styrke skolens ressourcestyring med fokus på at identificere centrale tal, styre økonomien og sikre tæt budgetopfølgning. Opgaven omkring Studieservice består i at optimere de studieadministrative funktioner med de studerende i centrum.

På HR-området skal ressourcechefen drive og udvikle de administrative procedurer. På det administrative område indgår skolen i et administrationsfællesskab, hvor bogholderi og løn varetages.

IT-funktionen er outsourcet, og her skal ressourcechefen styre den med afsæt i kontrakten samtidig med at have den daglige kontakt med IT-support, som er placeret på skolen. Opgaven omkring Teknisk Service består i at sikre drift og vedligehold af bygningen.

Studieservice og Teknisk Service samles som noget nyt under ressourcechefens opgaveportefølje, som består af fire administrative medarbejdere og en teknisk serviceleder samt to tekniske medarbejdere.

Om Maskinmesterskolen København
Maskinmesterskolen København er Danmarks ældste maskinmesterskole og har uddannet maskinmestre siden 1906. Skolen er en lige så relevant uddannelsesinstitution i dag, som da man for mere end 100 år siden åbnede dørene til Danmarks første maskinmesterskole. Dengang som nu uddannede skolen velkvalificerede medarbejdere til den store danske maritime sektor. Med tiden har flere og flere maskinmestre fundet job i industrien, endda i en så høj grad, at MSK trods sin maritime arv og tradition i dag i stor stil leverer veluddannede og dygtige maskinmestre bredt til den danske industrisektor.

Det er skolens ambition fortsat at spille en vigtig og relevant rolle i uddannelsen af dygtig arbejdskraft til det danske erhvervsliv.

Maskinmesteruddannelsen er i Danmark akkrediteret som en professionsbacheloruddannelse og har oplevet en konstant vækst i antallet af studerende siden 2008. Antallet af maskinmesterstuderende er gået fra 178 i 2008 til ca. 800 studerende i dag.

Maskinmesterskolen København beskæftiger 62 årsværk og havde i 2017 en omsætning på 71 mio. kr. Maskinmesterskolen København er en statslig selvejende institution.

Om dig
Som person er du arbejdsom og vedholdende, og du er en god rollemodel for samarbejde på tværs af organisationen. Du er god til at analysere de processer, sammenhænge og helheder, du indgår i, og til at definere ønskede forandringer og mål for dem. Din ledelsesstil er synlig, anerkendende og tillidsfuld, så du skaber gode og konstruktive relationer omkring dig. Men du er heller ikke bange for at skære igennem, når der skal træffes en beslutning.

Faglige kvalifikationer

Dokumenteret erfaring med ledelse både på operationelt og strategisk niveau.
Stærk talforståelse og dokumenteret erfaring med økonomi- og ressourcestyring, HR samt administration.
Stort kendskab til uddannelsessektoren og dens rammevilkår.
Erfaring med kontraktstyring.
Viden om IT-systemer og IT-projekter.
Viden om bygningsdrift.
Uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende.

Personlige kompetencer

Er en dygtig leder, der både kan samarbejde og arbejde selvstændigt.
Er udviklingsorienteret og har samtidig fokus på at komme i mål med opgaverne.
Har gode relationelle evner.
Har stærke formidlingskompetencer.
Kan lytte til organisationen og finde den rigtige løsning ud fra krav, behov, økonomi og jura.
Har blik for helheden og god organisatorisk forståelse.

Læs mere om Maskinmesterskolen København på www.msk.dk og mere om stillingen i den uddybende job – og kravprofil her: https://www.mercuriurval.com/da-dk/opportunity/?jobadid=55856&refno=DK-0...

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer deres interesse i stillingen, er velkomne til at kontakte Mercuri Urval ved konsulent Hirse Tikjøb på telefon 2072 6213. Fra Maskinmesterskolen København kan rektor Erik Andreassen ligeledes kontaktes på telefon 2944 9931.

Ansøgning og CV uploades via Mercuri Urval (referencenummer: DK-05590) senest den 1. november 2018. Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2019.

Der afholdes samtaler den 8. og 21. november 2018. Mellem samtalerne gennemføres test, interview og referencetagning af Mercuri Urval.

Vedrørende løn- og ansættelsesvilkår henvises til job – og kravprofilen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen på DenOffentlige.dk

Gå til joboversigt Ansøg

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Job inden for samme niveau

5 seneste artikler inden for samme kategori