Ressourcechef

Kategori: Uddannelse
Jobniveau: Sekretariatschef

Bredt forankret ressourcechef til HF & VUC Nordsjælland

Du skal excellere i økonomistyring og have evnerne og lysten til at brede din økonomiske viden og tilgang ud til også at indeholde analyser, prognosticeringer, fremtidsscenarier og bygningsmasse - som alt sammen gør, at du understøtter de ressourcemæssige prioriteringer på et betydningsfuldt ungdoms- og voksenuddannelsescenter.

HF & VUC Nordsjælland er et ungdoms- og voksenuddannelsescenter, der ser det som sin opgave at tilbyde almendannende og kompetencegivende uddannelse på et højt fagligt og pædagogisk niveau til unge og voksne i Nordsjælland. Det er skolens vision at bidrage til at hæve uddannelsesniveauet i Nordsjælland, og skolen ønsker at blive oplevet som et professionelt uddannelsessted af kursisterne, af virksomhederne og af medarbejderne. Skolen er beliggende med 4 undervisningssteder i Hillerød, Helsingør, Frederikssund og Frederiksværk. Heraf er Hillerød den største afdeling.

HF & VUC Nordsjælland har konsolideret sig som uddannelsesinstitution både økonomisk og elevmæssigt og har tradition for et positivt, økonomisk resultat. Dog betyder ændrede vilkår med de kommende FGU-institutioner, omprioriteringsbidraget samt en nedgang i antallet af enkeltfagskursister, at skolen står i en ny situation. Der kan ikke længere forventes samme økonomiske gunstige vilkår, og skolen skal finde en ny tilgang til stadig at være veldrevet og prioritere indsatser for at lykkes med formålet. HF & VUC Nordsjælland fik i august 2018 ny rektor. Den nye rektor er sammen med bestyrelsen optaget af, at skolen kan fortsætte med at levere kvalitet til elever og kursister i den kommende tid med ændrede vilkår og har derfor brug for en ressourcechef til at støtte sig og organisationen i økonomistyring og belysning af hele økonomiområdet.

Rektor og ledelsen har behov for en ressourcechef, der kan levere de relevante scenarier, analyser og økonomiske og ressourcemæssige betragtninger og rådgivning, som kan kvalificere ledelsens beslutninger på både kort og langt sigt.

Dine faglige erfaringer og personlige kompetencer indeholder:

- Dokumenteret erfaring med ledelse både på operationelt og strategisk niveau
- Stærk talforståelse og dokumenteret erfaring inden for økonomi- og ressourcestyring – gerne indenfor en taxameterstyret økonomi
- Erfaring med myndighedsforvaltning og stærk på compliance-området
- Erfaring med den offentlige sektors kompleksitet og styringsmekanismer
- Det er en fordel men ikke et krav at have kendskab til uddannelsessektoren og dens rammevilkår
- Er en dygtig leder, der både kan samarbejde og arbejde selvstændigt
Har gode relationelle evner
- Har stærke formidlingskompetencer
- Hviler i egen faglighed til at kunne gå mod strømmen, hvis dette er nødvendigt
Forstår vigtigheden og nødvendigheden af professionelle relationer for at kunne lede og samarbejde
- Kan lytte til organisationen og finde den rigtige løsning ud fra krav, behov, økonomi og jura
- Har blik for helheden og god organisatorisk forståelse.
- Positiv og humoristisk tone som bidrager til den i forvejen gode ånd og stemning på skolen.

Finder du stillingen interessant, kan du læse mere om HF & VUC Nordsjælland på www.vucns.dk og mere om stillingen i den uddybende job- og kravprofil her: https://www.mercuriurval.com/da-dk/opportunity/?jobadid=56332&refno=DK-0...

Alle med interesse for stillingen er velkomne til at kontakte Mercuri Urval ved konsulenterne Mie Heinfelt på telefon 2179 6509 eller Mia Hvilshøj Dal på telefon 2245 1576. Man kan også rette henvendelse til skolens rektor Tommy Sylvest på telefon 2334 6817.

Ansøgning og CV uploades via Mercuri Urval (referencenummer DK-05776) senest den 3.12 2018 kl. 10.00. Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2019.

Der afholdes samtaler den 11. og 19. december 2018. Mellem samtalerne gennemføres test, interview og referencetagning af Mercuri Urval.

Vedrørende løn- og ansættelsesvilkår henvises til job- og kravprofilen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen på DenOffentlige.dk

Gå til joboversigt Ansøg

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Job inden for samme niveau

5 seneste artikler inden for samme kategori