Ressourcedirektør

Kategori: Ledelse
Jobniveau: Topchef

Motiveres du af at skabe bedre uddannelse til flere, og brænder du for at skabe helheder, der giver mening for eleven i centrum? I så fald er du måske den kommende ressourcedirektør på NEXT.

NEXT søger en ressourcedirektør, som kan stå i spidsen for en fremtidssikring af hele NEXT’ administrative og driftsmæssige organisation. Ressourcedirektøren skal lede skolens stabs- og støttefunktioner (pt. driftsudvikling, studieadministration, økonomi, regnskab, budget og HR) og sikre, at de lykkes i hverdagen.

NEXT er Københavns absolut største udbyder af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. NEXT er placeret på 13 lokaliteter i Storkøbenhavn og spænder over en lang række erhvervsuddannelser inklusive EUX- uddannelser og praktikpladscenter samt efter- og videreuddannelse.

På det gymnasiale område udbyder NEXT samtlige 4 gymnasiale uddannelser HHX, STX, HTX samt HF fordelt over 6 gymnasier og udbyder i samarbejde med en række kommuner 10. klasse. Derudover er NEXT en aktiv partner i strategiske samarbejder med virksomheder, kommuner, andre offentlige institutioner samt politiske netværk.

NEXT beskæftiger 900 ansatte og varetager årligt uddannelse af 35.000 elever og kursister svarende til 7.000 årselever. NEXT har en omsætning på 700 mio. kr. årligt og en bygningsmasse på 170.000 kvadratmeter.

Med afsæt i skolens strategiske grundlag skal ressourcedirektøren udvikle og drive en professionaliseret og enhedsorienteret stab og administration, der frigør ressourcer til udvikling og sikre skærpet fokus på det pædagogiske og uddannelsesorienterede arbejde på de enkelte uddannelsesområder. Ressourcedirektøren skal derfor også i høj grad være med til at fremtidssikre organisationen i forhold til en digital omstilling og i forhold til en omfattende bygningsmasse, hvor fortætning og nye byggeprojekter er på dagsordenen.

Faglige kvalifikationer
Det er væsentligt, at den kommende ressourcedirektør har:

Dokumenteret erfaring ift. ledelsesmæssige og strategiske resultater i nuværende eller tidligere lederjob.
Ledelseserfaring på strategisk niveau (direktions- og/eller chefgruppeerfaring) i en større organisation, gerne en koncern. Gerne erfaring med ledelse af støttefunktioner og meget gerne i en offentlig eller semi-offentlig organisation.
Erfaring med myndighedsforvaltning og stærk på compliance-området samt har erfaring med offentlige organisationers styringsparametre.
Markant stærke strategiske evner og udsyn i forhold til organisation, uddannelser og marked.

Personlige kompetencer
Du har helhedsforståelse, organisationsperspektiv og kan omsætte dette til strategiske initiativer og indsatser. Derudover er du:

En tydelig leder, der ved, at langtidsholdbare resultater opnås i samspil og i tillidsfulde samarbejdsrelationer – og som selv kan bidrage til sådanne.
Du er professionelt eksekverende, når situationen kræver det og sikrer dig det rette handlegrundlag gennem en analytisk tilgang.
Du er en udpræget holdspiller, som kan spille både din direktør og ikke mindst skolens chefer gode, så de fungerer og oplever dem selv som et konstruktivt samarbejdende team.
Du er en visionær, tilgængelig og serviceorienteret direktør for velfungerende stabs- og støttefunktioner, som ikke tænker siloer, men helheder.
Du har solid erfaring med ledelse af ledere.
Du motiveres af uddannelsessektoren og af at skabe offentlig værdi gennem denne.

Læs mere om NEXT på www.nextkbh.dk og mere om stillingen i den uddybende job – og kravprofil her: https://www.mercuriurval.com/da-dk/opportunity/?jobadid=54751&refno=DK-0...

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer deres interesse i stillingen, er velkomne til at kontakte Mercuri Urval ved konsulent Mie Heinfelt på telefon 2179 6509. Desuden kan direktør på NEXT Ole Heinager kontaktes på telefon 2172 9588 efter d. 6. august 2018.

Ansøgning og CV uploades via Mercuri Urval (referencenummer DK-05370) senest den 16. august 2018 kl. 10.00. Stillingen ønskes besat snarest eller senest pr. 1. oktober 2018.

Der afholdes samtaler den 20. og 28. august 2018. Mellem samtalerne gennemføres test, interview og referencetagning af Mercuri Urval samt test hos NEXT’ tilknyttede konsulent.

Vedrørende løn- og ansættelsesvilkår henvises til job – og kravprofilen (https://www.mercuriurval.com/da-dk/opportunity/?jobadid=54751&refno=DK-0...)

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen på DenOffentlige.dk

Gå til joboversigt Ansøg

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Job inden for samme niveau

5 seneste artikler inden for samme kategori