Uddannelsesleder, forandringsledelse, Horsens

Kategori: Uddannelse
Jobniveau: Daglig leder

Uddannelsesleder med stærke kompetencer inden for forandringsledelse til VIAs ingeniøruddannelser, Bygningsingeniør og Adgangskursus, VIA University College, Horsens

VIA Engineering søger en stærk og visionær uddannelsesleder til at stå i spidsen for VIAs ingeniøruddannelser til Bygningsingeniør / Civil Engineering og Adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

For at fastholde VIAs stærke position på ingeniørområdet har VIAs bestyrelse godkendt en 5-årig vækststrategi, der gennem målrettede indsatser skal styrke og synliggøre VIAs ingeniøruddannelser yderligere.

Som uddannelsesleder bliver du en del af dette vigtige strategiske arbejde, og vi forventer derfor, at du brænder for at sætte VIAs ingeniøruddannelser på dagsordenen i lokalt, regionalt og internationalt perspektiv.

Vi tilbyder
En spændende stilling med stort udviklingspotentiale og gode muligheder for at sætte sit aftryk på egne ansvarsområder. Du kommer til at indgå i et ledelsesteam med tre andre uddannelsesledere og får reference til dekanen for området. Som uddannelsesleder varetager du den daglige ledelse af det pågældende område, mens udvikling og implementering af overordnede strategier og fælles tiltag sker i tæt samarbejde med den øvrige ledelse.

Der er tale om et område med et meget stort vækst- og udviklingspotentiale, og med vækststrategien for VIAs ingeniøruddannelser har vi fokus på de studerendes rejse lige fra deres første møde med VIA og til de står med deres første job på hånden.

Uddannelseslederen får ansvaret for følgende uddannelser:

• Bygningsingeniør, Civil Engineering
• Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

Ingeniøruddannelserne tager 3,5 år, og i løbet af Bygningsingeniøruddannelsen / Civil Engineering specialiserer de studerende sig i konstruktion, geo- vej-, og anlægsteknik eller energi. Adgangskursus giver de nødvendige teoretiske forudsætninger for at begynde på en diplomingeniøruddannelse, hvis den kommende studerende mangler en adgangsgivende eksamen eller det rette niveau.
Uddannelserne er placeret i Horsens og har ca. 25 medarbejdere samt et antal tilknyttede timelærere.

Uddannelserne er nærmere beskrevet på http://www.via.dk/.

Dine primære ansvarsområder:
• Sikre sammenhængskraft på tværs af uddannelserne i VIA Engineering og i VIA generelt
• Udvikle samarbejdsrelationer og teamorganisering på tværs af Engineering
• Personaleledelse og personaleansvar for ca. 25 dygtige og engagerede medarbejdere
• Sikre den fortsatte udvikling af uddannelsernes faglige identitet og profil i samarbejde med uddannelsens koordinatorer
• Sætte retning for udvikling af teams og medarbejdere i samarbejde med koordinatorer
• Etablering af ledelsesteam mellem uddannelsesleder og teamkoordinatorer
• Fokus på forandringsledelse og grænsekrydsende ledelse
• Ansvar for budget, opgavefordeling og relaterede aktiviteter
• Sikre Engineering uddannelsernes tilknytning og samarbejde med områdets forsknings- og udviklingsmiljø
• Håndtere forandringsprocesser og samtidig sikre den fornødne medarbejderinddragelse i samarbejde med koordinatorer
• Skabe rammerne for et motiverende arbejdsmiljø med nærværende kommunikation med uddannelsernes medarbejdere
• Omsætte vækststrategi og visioner til konkrete handlinger
• Tæt samarbejde og dialog med vores aftagere

Dine kvalifikationer
Vi lægger vægt på, at du kan agere i en foranderlig verden og fortsat holde fokus på ledelse og drift. Du er bevidst om, at en sikker stabil drift er en nødvendig forudsætning for at iværksætte udviklingsprojekter og –aktiviteter. Samtidigt skal du være i stand til at videreudvikle uddannelserne, organisationskultur og medarbejderne, så de er tilpasset de kompetencer, som vores aftagere efterspørger hos vores studerende.

Du har forståelse for de administrative processer, og du kan begå dig på alle niveauer i en organisation. Du får en bred kontaktflade til ledere, undervisere, semester- og fagteams samt andre afdelinger i VIA, og vi forventer derfor, at du har gode samarbejdsevner.

Du har fokus på ledelse på tværs, hvad enten det er fagligt, tværfagligt, tværprofessionelt eller på tværs af afdelinger. Du har forståelse for kulturen på arbejdspladsen og evner samtidigt at sætte kursen mod nye mål. Du er i stand til at opbygge tillidsfulde relationer, og du er bevidst om, at du ikke skal detailstyre, men derimod sætte rammerne for opgaverne.

Du har en relevant videregående uddannelse, kendskab til uddannelsesområdet og dokumenteret erfaring med forandringsledelse. Du har fokus på personaleledelse og personalepleje og kan motivere medarbejdere i et stærkt fagligt og udviklingsorienteret uddannelsesmiljø.

Om os
VIA Engineering omfatter 6 danske og 5 engelske ingeniøruddannelser, 1 erhvervsakademiuddannelse samt adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Vi beskæftiger ca. 110 fastansatte medarbejdere og en række timelærere. Der er ca. 1200 fuldtidsstuderende fordelt i Horsens, Aarhus, Herning, Viborg og Holstebro. Derudover er der tilknyttet et forsknings- og udviklingscenter inden for byggeri, energi og miljø.

Vi er kendetegnet ved at være praksisnære, projektorienterede og omverdens fokuserede. Det betyder, at vi går i aktiv dialog med vores aftagere og samarbejdspartnere med henblik på at videreudvikle vores uddannelser, så vores dimittender til stadighed besidder de kompetencer, som vores aftagere efterspørger.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold vil ske med afsæt i gældende aftaler og overenskomst for området.

Tjenestestedet vil være VIA Campus Horsens. Dog må der påregnes opgaver og tjenestedage på VIAs andre lokaliteter samt ved besøg hos eksterne samarbejdsparter, hvorfor det vil være en fordel med adgang til egen bil.
Stillingen er uden højeste arbejdstid.

Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Uddannelses- og forskningschef Lotte Thøgersen lot@via.dk.
Søg stillingen via vores online rekrutteringssystem.

Ansøgningerne vil blive behandlet løbende, men vi skal have din ansøgning senest den 29. november 2018.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 12. december og 2. runde den 17. december 2018. Der vil afholdes test imellem 1. og 2. samtale den 14. december.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, dog senest pr. 1. februar 2019.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen på DenOffentlige.dk

Gå til joboversigt Ansøg

TILMELD NYHEDSBREV

Job inden for samme niveau

5 seneste artikler inden for samme kategori