Uddannelsesleder til Administrationsbacheloruddannelsen, VIA University College

Kategori: Ledelse
Jobniveau: Daglig leder

Uddannelsesleder til Administrationsbacheloruddannelsen, VIA University College

Er du klar til nye udfordringer, og vil du være med til at sætte aftryk på Administrationsbacheloruddannelsen i Aarhus og Viborg? Kan du sætte den rette kurs gennem en klart kommunikerende, involverende og visionær ledelsesstil? Så er stillingen som uddannelsesleder sikkert noget for dig.

Administrationsbacheloruddannelsen, der uddanner til job primært i den offentlige sektor, udbydes i Aarhus og Viborg samt netbaseret. Uddannelsen er organisatorisk forankret i hovedområdet VIA Pædagogik & Samfund, hvor uddannelseslederen refererer til uddannelseschefen for uddannelsen.

Udfordringerne for den kommende uddannelsesleder er mangeartede. Du skal i tæt samarbejde med en gruppe engagerede medarbejdere, studerende og professionsfeltet videreføre den gode udvikling af Administrationsbacheloruddannelsen.

Du vil som uddannelsesleder få ansvar for den faglige, didaktiske, strategiske og økonomiske ledelse af uddannelsen i VIA, der som nævnt ud over de to uddannelsessteder også udbydes netbaseret. Du vil indgå i et ledelsesteam i VIA Pædagogik & Samfund, hvor du i samarbejde med en række erfarne kollegaer sætter retning for den overordnede udvikling af VIA Pædagogik og Samfund. Endvidere indgår uddannelseslederen i et landsdækkende samarbejde med de øvrige udbydere af uddannelsen.

ET STÆRKT FAGLIGT UDDANNELSESMILJØ

Administrationsbacheloruddannelsen hører fysisk til på VIAs Campus Aarhus C og Campus Viborg. Begge campus har stærke faglige uddannelsesmiljøer med en bred vifte af professionsbacheloruddannelser. Samarbejdet på tværs af uddannelserne vægtes højt, og de studerende har gode rammer for fagligt og socialt fællesskab.

Administrationsbacheloruddannelsen har et godt og veludbygget samarbejde med de offentlige virksomheder og arbejdspladser i Region Midt, hvilket giver de studerende gode praktikmuligheder og desuden gode muligheder for at indgå samarbejde om studierelevante projekter. Herudover samarbejder uddannelsen med private virksomheder, hvor viden om offentlig administration er efterspurgt i forbindelse med opgaveløsningen i den pågældende branche.

INTEGRERENDE LEDELSESSTIL

I VIA samarbejder vi om at skabe klogere beslutninger og smartere processer til gavn for vores studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere. Som leder skal du kunne integrere medarbejdernes viden, tanker og engagement i udviklingen af løsninger på såvel hverdagens problemstillinger som i mere vidtrækkende beslutninger.

Vi søger derfor en ny leder, der med en dialogbaseret og beslutningsdygtig ledelsesstil sammen med medarbejderne kan omsætte visioner og strategier til praktisk virkelighed i dagligdagen.

Du skal balancere mellem kravet om forandring og vigtigheden af at holde fokus på driften og kvaliteten af denne. Således bliver det et væsentligt succeskriterium for dig at sætte rammerne og gå forrest i forandringsprocesser samtidig med, at der holdes fokus på at bedrive god uddannelse.

Som uddannelsesleder får du ligeledes ansvar for kvalitetssikring af uddannelsen og for at fastholde udvikling og løbende justering af den lokale organisering samt udvikling af samarbejdsflader og uddannelsesinitiativer med andre uddannelser i VIA, på landsplan og i lokalområdet.

VORES KOMMENDE UDDANNELSESLEDER HAR:

• En relevant uddannelse på kandidat- eller masterniveau
• Ledelseserfaring – og gerne en formel lederuddannelse
• Erfaring med ledelse af udviklings- og forandringsprocesser
• Erfaring med personaleledelse
• Erfaring fra den offentlige sektor og offentlig administration i bred forstand
• Kendskab til professionshøjskolesektoren og uddannelsestænkningen i professionsuddannelserne – herunder professions- og udviklingsbasering
• Viden om evaluering og kvalitetssikring

SOM MOTIVERENDE DRIVKRAFT SKAL DU:

• Kunne understøtte udvikling af nye undervisnings- og læringsformer samt anvendelse af pædagogisk IT
• Kunne omsætte VIAs strategi til konkrete handlinger
• Kunne agere i og se muligheder i en stor kompleks organisation og samtidig sikre sammenhængskraft mellem forskellige niveauer i VIA Pædagogik & Samfund
• Være synlig, klart kommunikerende, tillidsskabende og visionær
• Være modig, lyttende, humoristisk og kreativ i din ledelsesstil
• Brænde for at sætte uddannelse på dagsordenen både i et lokalt, regionalt og internationalt perspektiv
• Kunne motivere en gruppe dygtige og selvstændige videnmedarbejdere

STORT RÅDERUM OG SPÆNDENDE ARBEJDSPLADS

Vi tilbyder dig et spændende og udviklingsorienteret uddannelses- og arbejdsmiljø med dygtige og samarbejdsorienterede kollegaer og medarbejdere. Det er en stilling med et stort råderum og plads til at agere selvstændigt.

LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst. Stillingen er uden højeste arbejdstid.
Ved ansættelse på overenskomst for akademikere i staten vil stillingen blive søgt klassificeret i LR36.

Hovedarbejdssted er Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C, og der må forventes en del rejseaktivitet primært i Region Midtjylland.

Tiltrædelse den 1. december 2018 eller efter aftale.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Hanne Sandahl på telefon +45 8755 3302 eller mail: hsan@via.dk.

ER DU INTERESSERET?

Søg stillingen gennem vores online rekrutteringssystem på nedenstående link.
Ansøgningsfristen er tirsdag den 25. september 2018.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag den 2. oktober og fredag den 5. oktober.
Der planlægges test i forbindelse med samtalerne.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Læs mere om VIA University College på www.via.dk

Læs mere om VIA Administrationsbacheloruddannelsen
https://www.via.dk/da/uddannelser/samfund-og-sociale-forhold/administrat...

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering her http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger

Fakta om Administrationsbacheloruddannelsen
• 20 medarbejdere
• 450 studerende og et optag på 150 studerende årligt
• Er placeret på VIA Campus Aarhus C og VIA Campus Viborg

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen på DenOffentlige.dk

Gå til joboversigt Ansøg

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Job inden for samme niveau

5 seneste artikler inden for samme kategori