Kaffe med mælk og medborgerskab

Caféerne på Aarhus Kommunes 36 lokalcentre kan blive kraftcentre for fællesskabet i lokalområderne.

Et forslag fra rådmand Dorthe Laustsen (SF), Sundhed og Omsorg, om at udvide det tværkommunale samarbejde på en lang række områder, med afsæt i caféerne, har fået en meget positiv modtagelse i såvel de øvrige magistratsafdelinger som i Ældrerådet og de øvrige råd, der vil blive medspillere i et kommende samarbejde.

Fælles mødesteder

Rådmand Dorthe Laustsen ser forslaget om at skabe nye fælles løsninger omkring lokalcentrene som en Aladdinshule af muligheder: ”I dag bruges caféerne mest af pensionister og efterlønnere. Vi vil gerne gøre dem til fælles mødesteder i lokalområderne, hvor folk kan komme og deltage i aktiviteter. I vores fortravlede tid mangler vi fælles steder, hvor lokalsamfundet kan mødes og gøre noget sammen. Vi skal arbejde meget mere med at udvikle de mange lokalsamfund, der er i Aarhus, så vi også lærer vores naboer at kende personligt og ikke bare som navne på en postkasse. På den måde kan vi være med til at bygge bro mellem generationerne og bidrage til sammenhold, inklusion og medborgerskab – begreber, der står højt på dagsordenen i Aarhus Kommune i disse år. Samtidig får vi en bedre udnyttelse af kommunens faciliteter. Hvis der fx er behov for, at caféerne også er åbne om aftenen og i weekenderne, så skal det kunne lade sig gøre.”

Særlige jobs

Caféerne vil også kunne blive et godt supplement til de særlige beskæftigelsestilbud, fx seniorjobs, praktiksteder og andre alternative jobtilbud.

”Vi vil gerne afprøve forskellige muligheder af for driften af caféerne, fx i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre, der vil være med til at udvikle og understøtte det rummelige arbejdsmarked,” siger Dorthe Laustsen.

Planen er over de næste fire år at sætte et antal pilotprojekter i gang i områder, hvor der er interesse for at være med, og afprøve forskellige former for samarbejde og partnerskaber på kryds og tværs mellem offentlige og private aktører.

Suppeaftener på Bjørnshøj

”Uden nytænkning risikerer vi, at caféer må lukke, og det ville være slemt for de ældre i lokalområdet, da caféerne er naturlige mødesteder for dem og dermed er med til at forebygge ensomhed og skabe netværk. Et aktuelt eksempel er Lokalcenter Bjørnshøj i Trige, hvor man inviterer på ’suppeaftener’ for hele lokalsamfundet, med fokus på samvær og sundhedsfremme. 100 mennesker deltog første gang, og folk står i kø for at være med næste gang, den 10. september. Det siger noget om behovet for mødesteder og fælles aktiviteter, så lad os åbne lokalcentrenes døre for lokalsamfundet og give grobund for noget medborgerskab i praksis,” opfordrer Dorthe Laustsen.

Emneord: Medborgerskab, Café, Mødested, Lokalcentre, Aarhus Kommune, Dorthe Laustsen
Aarhus Kommune på DenOffentlige.dk Aarhus Kommune
Aktivitet: Artikler: 176 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Læs også

 • 15.03.19 Social
  Mere helhed for borgerne: Social og beskæftigelse i en forvaltning

  Rådmand Kristian Würtz foreslår at forenkle organiseringen ved at lægge de to forvaltninger – Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen – sammen til én forvaltning under en fælles ledelse og med seks nye driftsområder, der sammenkobler de sociale og jobrettede indsatser til borgerne.

 • 20.06.18 Infrastruktur
  Politisk aftale på plads: Aarhus klar til at forny udsatte boligområder

  En by i social balance. Det er målet for den politiske aftale, der netop er indgået af et bredt flertal i Aarhus Byråd. Aftalen fastlægger den politiske ramme for drøftelsen med boligforeningerne om udviklingen for byens udsatte boligområder frem mod 2030 samt byggeri af nye almene boliger. Hent aftalen her.

 • 12.06.17 Politik
  Tolv danske kommuner i Global Parliament of Mayors

  12 østjyske borgmestre i Business Region Aarhus indtræder som de første danske borgmestre i Global Parliament of Mayors - en international interesseorganisation, som består af borgmestre verden over.

 • 08.05.17 Velfærd
  Aarhus største plejehjemsfirma går konkurs

  Aarhus Kommune gør alt for at hjælpe berørte borgere, efter at hjemmehjælpsfirmaet Hjemmehjælpen A/S er gået konkurs. Rådmand vil have speedet op på ældreministerens initiativer, som skal skabe større tryghed for de ældre.

 • 27.06.17 Politik
  Her er de 44 frikommuner - i otte netværk

  Regeringen har udpeget otte frikommunenetværk, der består af i alt 44 forskellige kommuner. De får i de næste fire år frihed til at afprøve nye ideer og løsninger i praksis.