Markant fald i Helsingør Kommunes CO2-udledning

Det går rigtig godt med at reducere CO2-udledningen fra Helsingør Kommunes virksomhed. Den totale udledning er nu reduceret med 21 pct. i forhold til 2007.

Alene det seneste år, fra 2011 til 2012, er CO2 udledningen reduceret med 14 %. Det viser den årlige rapport over kommunens CO2 udledning fra bygninger og transport. Analysen, der er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden ALECTIA, udføres en gang om året. Den er et led i kommunes klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere CO2-udledningen med 2 pct. om året frem til 2025. Aftalen blev indgået med Danmarks Naturfredningsforening i 2008.

Og det går i øjeblikket over al forventning, fortæller kommunens klimakonsulent Karen Marie Pagh Nielsen: ”Vi har reduceret CO2 mere fra 2011 til 2012, end de foregående fire år tilsammen”, lyder det.

”Det er virkelig et flot resultat, som vi godt kan være stolte af,” siger borgmester Johannes Hecht-Nielsen.

Hovedresultaterne peger på, at Helsingør Kommune de seneste 5 år har reduceret CO2 udledningen med mere end det dobbelte af det, som kommunen har forpligtet sig til i flg. klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening. Energiforbruget i forbindelse med kommunens aktiviteter er faldet, og det skyldes ikke mindst et markant fald i fjernvarmeforbruget i de kommunale bygninger. Elforbruget er også faldet, og det slår stærkt igennem på CO2 udledningen, da elektricitet har en emissionsfaktor, der er tre gange så høj som for fjernvarme. Endelig viser opgørelsen, at benzin og dieselforbruget er faldet.

Energirenovering af kommunale bygninger har givet resultat

De gode resultater skyldes ikke mindst den omfattende energirenovering af kommunale bygninger, der blev igangsat med ESCO-projektet i 2011-12. Syv af kommunens ejendomme, svarende til 20 % af den kommunale bygningsmasse, er blevet renoveret. Energirenoveringen er gennemført i et samarbejde mellem Helsingør Kommune og en privat ESCO (energitjenestevirksomhed). I forbindelse med ESCO-udbuddet, fik kommunen garanti for, at elforbruget gennemsnitligt vil blive reduceret med 47 pct. og varmeforbruget med 23 pct. i de pågældende 7 bygninger.

Jørgen Lysemose, der er formand for Ejendoms- og Miljøudvalget siger: ”Det er godt at se, at ESCO-projektet og de andre klimainitiativer, der er sat i gang i kommunen, har givet resultat”.

Helsingør Kommunes energiforbrug udgjorde i 2012 i alt 59.700 MWh, mens CO2 udledningen samme år udgjorde 12.900 tons. Udviklingen i CO2-udledning siden 2007 fremgår af figuren nedenfor.

Rapporten med Helsingør Kommunes CO2 opgørelse samt Helsingør Kommunes Klimaplan kan læses på www.helsingorkommune.dk/klima.  

Emneord: Co2, Klima, Energirenovering, Forurening, Elforbrug
Helsingør Kommune på DenOffentlige.dk Helsingør Kommune
Aktivitet: Artikler: 26 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Læs også

 • 25.02.20 Infrastruktur
  Regeringen: Danmark skal klimasikres bedre

  Danmark er alt for sårbar overfor massivt regnfald. Der skal gang i klimatilpasningen rundt om i landet. Derfor foreslår regeringen en gennemgribende ændring af reglerne, der skal gøre det lettere og billigere at lave tiltag, der kan håndtere de stigende vandmængder og beskytte danskerne mod oversvømmelser ved massiv regn.

 • 25.11.14 Bæredygtighed
  Aftale om oprensning i Esbjerg Havn

  Der er indgået aftale mellem staten, Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn om at fjerne forurenet sand i Esbjerg Havn til gavn for både miljøet og havnen. Arbejdet går i gang allerede i 2015.

 • 27.10.14 Politik
  Helveg om ny klimafremskrivning: ”Nu ved vi, at politiske mål virker”

  Små biler og kæmpe vindmøller bidrager til, at Danmark er på vej til at opfylde et af verdens mest ambitiøse klimamål. Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen glæder sig over, at de politiske målsætninger har haft deres effekt. Samtidig understreger ministeren, at der stadig er et stykke vej til fuld uafhængighed af fossile brændsler i 2050.

 • 27.10.14 Bæredygtighed
  Basisfremskrivning 2014: Der er fart på omstillingen til et grønt energisystem

  Forbruget af kul mere end halveres frem mod 2020, mens vedvarende energi vil dække en stadig større del af energiforbruget. Samtidig falder udledningen af drivhusgasser kraftigt og Danmarks EU-mål i 2020 opfyldes med god margin.

 • 27.10.14 Bæredygtighed
  Verden venter på klimarapport fra København

  I denne uge samles 600 internationale klimaforskere og delegerede i Danmark. De skal sætte de sidste punktummer i den femte rapport fra FN’s klimapanel IPCC om klimaets tilstand. En rapport, som ifølge klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen bliver afgørende for forhandlingerne om en global klimaaftale i Paris i 2015