Miljøministeriet

Miljøministeriet

Børsgade 4, 1215 København K

Telefon: 7254 6000 Website: www.mim.dk E-mail:

Miljøministeriet

Artikler

 • Robotterne tager skraldet i Holstebro
  20.03.17 Bæredygtighed

  Danmarks første affaldssorteringsanlæg bemandet af robotter åbner i Holstebro i dag..

 • Ny planlovspakke skal løfte hele landet
  07.05.15 Politik

  Regeringen er klar med nyt udspil, der skal give kommunerne bedre muligheder for at fremme væksten.

 • Bred politisk aftale om vores fælles vand
  30.04.15 Politik

  Miljøminister Kirsten Brosbøl og et bredt flertal i Folketinget er i dag blevet enige om en reform af vandsektoren, der skaber flere grønne job og sikrer rent vand til en god pris.

 • Danmarks første nationale friluftspolitik er klar
  23.04.15 Politik

  Miljøminister Kirsten Brosbøl lancerer i dag Danmarks første nationale friluftspolitik. Danskernes friluftsliv er en milliardindustri, der skaber tusindvis af arbejdspladser.

 • Danmarks eksport af ren luft-teknologi eksploderer
  06.07.14 Bæredygtighed

  Den store luftforurening i mange lande har ført til et sandt eksporteventyr for danske virksomheder specialiseret i renere luft. En ny rapport viser, at eksporten steg fra knap fem mia. kroner i 2009 til knap ni mia. kroner 2013. Med pakken 'Ren luft til danskerne' vil regeringen puste endnu mere til eksporten.

 • Auken: Vandråd giver vandområdeplaner lokalt liv
  15.11.13 Bæredygtighed

  De kommende vandområdeplaner skal ikke laves bag lukkede døre. Derfor fremsætter miljøminister Ida Auken i dag ny lov om vandplanlægning, der blandt andet giver mulighed for at indføre lokale vandråd.

 • Miljøminister: Det nytter noget at følge miljøråd
  29.04.13

  Ny rapport viser, at det giver store gevinster, hvis forbrugerne lever op til enkle miljøråd.

 • Danmarks nye planlov er en realitet
  04.04.13

  Med bred opbakning fra Enhedslisten og de Konservative blev regeringens planlovsændring i dag vedtaget. Den nye planlov gør op med særregler og skal give nye muligheder i landdistrikterne.

 • Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger
  12.03.13

  Regeringen lancerer i dag vækstplanen for vand, bio & miljøløsninger. Med vækstplanen styrkes grundlaget for, at danske virksomheder får øget del i det voksende internationale marked for vand, bio og miljøløsninger, med henblik på at fasteholde og skabe danske arbejdspladser.

 • Ida Auken varsler "Idéstorm" for friluftslivet
  08.02.13

  Danmark skal have sin første nationale friluftspolitik, der skal skabe nye oplevelser i naturen, bedre sundhed og vækst i turismen. Gode idéer kan få op til 50.000 kroner til at blive ført ud i livet.

 • Genbrugsvand skal give grøn gevinst
  28.01.13

  Regeringen og Enhedslisten har afsat otte millioner kroner til at undersøge, hvordan sekundavand kan bruges mere til produktion og rengøring og dermed bidrage til vækst. Når en kloakmester spuler kloakrørene rene med store mængder vand, og når en bil triller igennem vaskehallen for at få vasket vinduer og undervogn, sker det i dag med rent drikkevand. Det er dyrt og måske slet ikke nødvendigt.

 • Naturpleje kan bidrage med vedvarende energi og eksportmillioner
  08.01.13

  En ny rapport konkluderer, at naturpleje både kan bidrage med vedvarende energi og eksportmillioner, hvis det bliver gjort rigtigt. Dermed kan flere problemer løses på en gang, når naturområder skal beskyttes mod tilgroning.

 • Øget kontrol med lukning af vandboringer
  18.12.12

  Miljøministeren opruster i kampen mod sprøjtemidler i drikkevandet og skaber overblik over, hvor mange vandboringer der lukker hvert år. Fremover skal samtlige af Danmarks cirka 2.500 almene vandforsyninger én gang om året indberette, hvor mange boringer de har lukket og af hvilken årsag.

 • Aftale om ændring af planloven
  15.11.12

  Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti)Konservative Folkeparti og Enhedslisten vedr. lov om ændring af planloven – nye muligheder ilanddistrikterne, som planlægges fremsat Feb I.

 • Erhvervspanel: Sådan får Danmark bæredygtig vækst
  08.10.12

  Verden bruger for mange ressourcer og får for lidt ud af dem. Derfor overrakte Erhvervspanelet for Grøn Omstilling fredag ni konkrete anbefalinger til miljøministeren om, hvordan vi offensivt udnytter ressourcekrisen til at skabe ny vækst i Danmark.

Navne

Cases

Pressemeddelelser

 • Staten har købt Krølle Bølles barndomshjem
  22.09.20 Bæredygtighed

  Naturstyrelsen har overtaget den østlige del af klippeknuden Langebjerg ved Sandvig på Bornholm – også kendt som trolden Krølle Bølles barndomshjem. Overtagelsen betyder, at naturen bliver bundet bedre sammen til glæde for vilde dyr og planter, og snart kan du også nyde hele det smukke område fra en sammenhængende vandresti.

 • Stor skov på vej til fynboerne
  22.09.20 Infrastruktur

  En ny skov, der er over tre gange større end Sprogø, skal ligge nordøst for Svendborg og er nu kommet ét spadestik nærmere. Skoven bliver et grønt og rekreativt åndehul for naturglade fynboere og beskytter samtidig det lokale drikkevand.

 • 23 millioner kroner til klimavenlig plantekost
  19.09.20 Sundhed

  Virksomheder og forskere samarbejder i tre nye, store projekter om at skabe plantebaserede proteinprodukter af danske råvarer til fremtidens klimavenlige kost. Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP, støtter med sammenlagt 23 millioner kroner.

 • Naturen kan lindre og give psykisk sårbare ro
  16.09.20 Sundhed

  Flere psykisk sårbare skal hjælpes ud og få glæde af naturen, mener regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. Det skal ske gennem et nyt partnerskab mellem Miljøstyrelsen og Landsforeningen SIND, som lanceres i dag.

 • Kommuner skal ensarte affaldssortering
  03.09.20 Kommunalt

  I dag er der stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner sorterer og indsamler affald. Alt for meget affald i Danmark går op i røg og udleder CO2 i stedet for at blive genanvendt. Miljøminister Lea Wermelin sender nu en ny affaldsbekendtgørelse i høring. Den sætter rammerne for, hvordan kommunerne skal sortere affaldet på samme måde, uanset om man er i Fredericia eller Fredensborg.

 • Miljøministeren: Staten bør overtage miljøtilsynet med havbrug
  08.06.20 Lovgivning

  Miljøminister Lea Wermelin lægger op til, at miljøtilsynet med havbrug alene skal varetages af Miljøstyrelsen. Samtidig vil miljøministeren have ryddet op på området med en samlet handleplan.

 • Miljøminister: Virksomheder må sikre, at deres emballage kan genanvendes
  04.06.20 Erhvervsliv

  Alt for meget plastikaffald og emballage ender i dag i forbrændingen. I dag 3. behandler Folketinget et lovforslag fra miljøminister Lea Wermelin, der skal gøre producenterne ansvarlige for en mere bæredygtig affaldshåndtering af emballage.

 • Naturen er stadig åben: Nu bliver det nemmere at finde lokale naturoplevelser
  02.04.20 Social

  Mens COVID19 holder Danmark lukket, finder mange danskere ud i naturen. Miljøminister Lea Wermelin lancerer 2. april en opdateret guide til landets naturoplevelser. På udinaturen.dk kan du få inspiration til ture nær dig og i hele Danmark. Og der er god plads til at holde afstand i naturen.

 • Ny aftale fordobler midler til at beskytte Danmarks mest udsatte kyster
  13.03.20 Infrastruktur

  Staten og en række vestjyske kommuner investerer massivt i at beskytte særligt udsatte kyststrækninger. Over de næste fem år er der afsat godt en milliard kroner.

 • Nye oversvømmelseskort skal hjælpe udsatte kommuner
  06.03.20

  Ny kortlægning viser, hvor risikoen i forbindelse med oversvømmelse er størst. Udsatte kommuner kan bruge redskabet i fremtidens byplanlægning.

 • Miljøministeren: Klimaramte kommuners forslag skal på bordet
  02.03.20

  Lea Wermelin opfordrer Kommunernes Landsforening og borgmestre, som er ramt af de aktuelle oversvømmelser til at komme med forslag til regeringens plan for klimatilpasning.

 • Forbruget af antibiotika i svinestaldene falder fortsat
  26.02.20 Bæredygtighed

  De danske svineproducenter reducerede i 2019 forbruget med knap tre procent i forhold til året før, og kampen mod resistensproblemet fortsætter, siger fødevareminister Mogens Jensen.

 • Nye kostråd og madtips sætter klima på menuen
  24.02.20 Sundhed

  Fødevareministeren og klimaministeren vil gøre det nemmere at vælge klimavenlig mad. Blandt initiativerne er både nye klimavenlige kostråd og en kampagne med klimatips til hverdagsmad. De nye initiativer skal give danskerne mulighed for at bidrage til løsningen på nogle af tidens helt store udfordringer – klimaet og folkesundheden.

 • Mere lys og vand skal sikre større biodiversitet i Danmarks skove
  21.02.20 Infrastruktur

  Et nyt EU-projekt til 50 mio. kroner skal skabe en mere mangfoldig natur i 25 statslige og private skove over det meste af landet.

 • Slut med to farlige sprøjtemidler i frugt og grønt
  19.02.20 Sundhed

  Efter pres fra bl.a. Danmark bliver forbrugerne i hele EU fremover beskyttet mod importeret frisk frugt og grønt med restindhold af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl.

 • 134 millioner kroner til grønne projekter
  05.02.20 Bæredygtighed

  Har du en ny grøn løsning, der kan indfri regeringens ambitiøse målsætninger for miljø, klima og natur, så er årets MUDP-pulje netop åbnet for ansøgninger.

 • Affald får nemmere ved at rejse i Europa
  30.03.17 Bæredygtighed

  En række byrdelettelser gør det nu nemmere for danske virksomheder at flytte affald på tværs af landegrænser. Det fremmer cirkulær økonomi til gavn for både virksomheder og miljøet.

 • Danmarks nye nationalpark kan blive mere sammenhængende
  02.11.16 Infrastruktur

  Fem borgmestre får nu mulighed for at få flere lodsejere til frivilligt at gå med i den nye nationalpark i Nordsjælland. Det kan skabe en mere sammenhængende park.

 • Danmarks badevand er bedre end nogensinde
  20.05.15 Bæredygtighed

  EU's årlige badevandsrapport er klar, og badevandskvaliteten ved de danske søer og strande fortsætter med at stige.

 • Nyt projekt skal gøre affaldssortering i etageejendomme lettere
  18.05.15 Bæredygtighed

  Miljøministeriet uddeler nu 7,6 millioner kroner til nye kommunale projekter, der skal få danskerne til at sortere mere affald.

 • Danmark skal lede EU-Kina-samarbejde om vand
  12.05.15 Politik

  Danmark har været den drivende kraft i EU's vandsamarbejde med Kina. Efter ønske fra Kina og de øvrige europæiske lande skal Danmark også de næste tre år lede arbejdet.

 • Multinationale selskaber kæmper for grøn omstilling i København
  29.04.15 Bæredygtighed

  Miljøminister Kirsten Brosbøl har i dag åbnet Ellen MacArthur Fondens konference, der samler 100 internationale virksomheder, som sammen arbejder for at mindske verdens overforbrug af ressourcer.

 • Madspild på skoleskemaet
  24.04.15 Bæredygtighed

  Kampen mod madspild rykker nu ind i undervisningen på landets skoler. Miljøministeriet har støttet et nyt undervisningsmateriale, der skal lære eleverne, hvordan de kan undgå madspild.

 • Naturen får utilpassede unge tilbage på sporet
  25.03.15 Velfærd

  Københavnske drenge med tilpasningsproblemer får styrket selvtilliden og lærer at tage personligt ansvar i nyt projekt på den gamle Flyvestation Værløse. Det er et godt eksempel på, at naturen kan bruges som social løftestang, og miljøministeren er klar med fem millioner kroner til lignende projekter.

 • Danmark udvalgt til opgør med 'brug og smid væk'-kulturen
  25.03.15 Bæredygtighed

  Danmark er som eneste land blevet udvalgt til et pilotprojekt, der skal vise, hvordan regioner og lande verden over kan omstille sig til en mere cirkulær økonomi. Det ligger perfekt i forlængelse af regeringens Strategi for affaldsforebyggelse, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

 • Eksport af vandteknologi skal fordobles senest i 2025
  23.03.15 Politik

  En samlet vandbranche og miljøminister Kirsten Brosbøl er blevet enige om ny vision for eksport af vandteknologi: Den skal være fordoblet senest i 2025. Potentielt vil det kunne skabe 3-4.000 danske arbejdspladser.

 • Det offentlige kan nu nemt vælge miljømærkede varer
  18.03.15 Politik

  Offentlige indkøbere får fremover langt nemmere ved at vælge miljømærkerede varer, når de køber alt fra rengøringsmidler til møbler og papir. Et forslag til en ny udbudslov giver dem nu muligheden.

 • Det offentlige bruger 90 procent færre sprøjtemidler
  10.03.15 Bæredygtighed

  Der bruges stadig færre sprøjtemidler på de offentlige arealer. Brugen er på 20 år faldet med mere end 90 procent, viser ny statistik.

 • Nybagte forældre kan spare tusindvis af kroner ved at låne babytøj
  04.02.15 Bæredygtighed

  Dele- eller lejeordninger kan gavne både miljøet og danskernes økonomi. Nye tal viser for eksempel, at nybagte forældre alene det første år kan spare op mod 20.000 kroner på at låne babytøj i stedet for at købe nyt. Miljøminister Kirsten Brosbøl vil nu gøre det nemmere for danskerne at dele.

 • Kvinder savner enkle råd om kemi under graviditet
  28.01.15 Politik

  En ny undersøgelse viser, at gravide savner råd om, hvordan de kan undgå problematisk kemi. Miljøminister Kirsten Brosbøl lancerer derfor kampagnen 'Gravid? Kend Kemien', der med syv konkrete råd skal guide gravide uden om problematisk kemi.

 • Miljøminister: Vi skal bruge vores tøj i længere tid
  28.01.15 Politik

  Vores tøj ender alt for ofte i skraldespanden uden egentligt at være slidt op, og derfor går mange ressourcer unødigt tabt. Miljøminister Kirsten Brosbøl vil med nyt initiativ have mode- og tekstilbranchen til at finde løsninger, der kan forlænge tøjs levetid.

 • EU-Kommissionen trækkes i retten for kemi-nøl
  26.01.15 Politik

  EU-Kommissionen er blevet trukket i retten for at sylte lovgivning for hormonforstyrrede stoffer. Danmark går nu ind i sagen, og miljøminister Kirsten Brosbøl vil presse på for, at EU vedtager fælles regler.

 • Regeringen vil beskytte havbunden i Kattegat
  16.01.15 Bæredygtighed

  Miljøminister Kirsten Brosbøl og fødevareminister Dan Jørgensen udpeger 650 kvadratkilometer af Kattegat som beskyttet område. Det vil forbedre vilkårene for en række af havets arter.

 • Landmænd sprøjter mindre
  22.12.14 Politik

  Ny statistik viser, at der i 2013 blev købt og brugt færre sprøjtemidler end året før. Miljøminister Kirsten Brosbøl vil have forbruget endnu længere ned. Målet er at sænke belastningen fra sprøjtemidler med 40 procent i 2015 sammenlignet med 2011.

 • Unge ved ikke nok om barnløshed
  17.12.14 Velfærd

  En ny undersøgelse viser, at unge i Danmark ikke ved nok om, hvorfor de i fremtiden kan få svært ved at få børn. Miljøministeren og sundhedsministeren sætter nu en bred indsats i gang, der skal give unge mere viden om årsager til nedsat fertilitet.

 • Ny aftale giver over 80 millioner kroner til renere luft i hovedstaden
  15.12.14 Bæredygtighed

  København og Frederiksberg Kommune er gået med i Miljøministeriets indsats om at bekæmpe luftforurening i hovedstaden med over 10 mio. kroner. I alt bliver der givet mere end 80 mio. kroner til udstyr på busser, der gør luften renere.

 • Miljøministeren skrotter planlagt P-afgift i naturen
  12.12.14 Politik

  Naturstyrelsen har varslet, at 19 strande og naturområder skulle have parkeringsafgift fra foråret. Men Kirsten Brosbøl sløjfer nu planerne.

 • Nyt kemi-samarbejde skal bane vej for nye miljøvenlige løsninger i danske virksomheder
  09.12.14 Velfærd

  Miljøminister Kirsten Brosbøl lancerer i dag et nyt partnerskab, hvor virksomheder, forskere og eksperter samarbejder om at udskifte problematiske stoffer i virksomhedernes produkter til gavn for vækst og beskæftigelse.

 • Nyt partnerskab skal bane vej for mindre madspild
  28.11.14 Bæredygtighed

  Miljøminister Kirsten Brosbøl lancerer nu et partnerskab med landbruget, industrien, detailhandlen, storkøkkener og forbrugerorganisationer for at fjerne barrierer i kampen mod madspild.

 • Spildevandsslam kan skabe vækst og arbejdspladser
  26.11.14 Bæredygtighed

  Et nyt forsøg skal hente fosfor ud af spildevandsslam. Dermed kan danske virksomheder i fremtiden måske slippe for at importere næringsstoffet, der globalt bliver en mangelvare. Miljøminister Kirsten Brosbøl ser stort potentiale i forsøget.

 • Aftale om oprensning i Esbjerg Havn
  25.11.14 Bæredygtighed

  Der er indgået aftale mellem staten, Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn om at fjerne forurenet sand i Esbjerg Havn til gavn for både miljøet og havnen. Arbejdet går i gang allerede i 2015.

 • Hormonforstyrrende stoffer koster EU milliarder hvert år
  18.11.14 Bæredygtighed

  Ny rapport viser, at landene i EU kan spare enorme beløb hvert år, hvis anvendelsen af hormonforstyrrende stoffer bliver reduceret. De nordiske miljøministre kræver i fællesskab handling i EU.

 • Brosbøl udvider skov ved Skanderborg
  17.11.14 Politik

  En helt ny skov i Skanderborg skal være bindeled mellem eksisterende natur. I anledning af Naturplan Danmark plantede miljøminister Kirsten Brosbøl i dag de første træer.

 • Finanslov sikrer tusindvis af billigere boliger
  13.11.14 Velfærd

  Tusindvis af nye, billigere boliger i de store danske byer, som er til at betale for helt almindelige lønmodtagere. Det er resultatet af regeringens nye finanslovsaftale med SF og Enhedslisten.

 • Danmark har gyldige vandplaner
  06.11.14 Bæredygtighed

  I sidste uge blev vandplaner for perioden 2009-2015 vedtaget, offentliggjort og rapporteret til EU-Kommissionen. Dagens dom fra EU-domstolen om manglende vandplaner får derfor ingen konsekvenser.

 • Naturen skal være løftestang for socialt udsatte
  02.11.14 Velfærd

  Regeringen afsætter 15 millioner kroner til projekter, der kan give blandt andre utilpassede unge og de svageste grupper i samfundet bedre mulighed for at komme ud i naturen.

 • Danmark har fået sine første vandplaner
  30.10.14 Politik

  Ny plan for vandmiljøet vil give renere vand i åer, søer og langs kysterne med et rigere dyre- og planteliv.

 • EU arbejder: Lossepladser skal begraves
  29.10.14

  Alle EU-lande mister i dag en masse værdier, fordi affald ligger på lossepladser eller brændes af. Det vil Kommissionen gøre op med i et nyt affalds-forslag, som EU´s miljøministre behandler.

 • Regeringen moderniserer krav til virksomheders miljørapportering
  28.10.14 Politik

  I dag lancerer erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen og miljøminister Kirsten Brosbøl sammen en række nye initiativer, der moderniserer og forenkler virksomheders miljørapportering - og samtidig hjælper miljøvenlige virksomheder til at blive endnu grønnere.

 • Danmarks natur får en 2020-plan
  27.10.14 Bæredygtighed

  For første gang nogensinde har en dansk regering præsenteret en samlet, langsigtet og strategisk plan for Danmarks natur. Planen skal sikre ny og bedre natur til danskerne, og udstikker retningen for dansk naturpolitik frem mod 2020.

 • Ekstreme oversvømmelser vil ske langt oftere i fremtiden
  27.10.14 Infrastruktur

  Flere, større og hyppigere oversvømmelser og nogle af Europas højeste skadesomkostninger. Ny rapport giver for første gang overblik for konsekvenserne for Danmark ved et ændret klima.

 • Miljøminister kæmper for naturen
  15.10.14 Politik

  Miljøminister Kirsten Brosbøl sidder med i de afgørende forhandlinger ved FN's Biodiversitetskonference i Sydkorea. Her mødes miljøministre fra hele verden for at få realiseret en aftale om at standse tilbagegangen for naturen.

 • Butikkers madspild fylder dagligt over 3.000 indkøbsvogne
  09.10.14

  Danske butikker smider over 150.000 ton mad ud hvert år, viser den første undersøgelse af madspildet i servicesektoren. Miljøminister Kirsten Brosbøl opfordrer butikkerne til for alvor at komme i gang med at forebygge madspild.

 • Brosbøl forbyder sprøjtegift i dyrebar natur
  06.10.14 Bæredygtighed

  Miljøminister Kirsten Brosbøl vil gøre det forbudt at sprøjte og gøde Danmarks mest sårbare naturområder. Det skal give bedre vilkår for en del af landets mest værdifulde natur og sjældne dyr og planter.

 • Indvinding af råstoffer må ikke skade Øresund
  03.10.14 Politik

  Miljøminister Kirsten Brosbøl vil ændre råstofloven, så det bliver muligt at stoppe for indvinding af råstoffer i Øresund, hvis det viser sig, at indvindingen ikke kan ske på en bæredygtig måde.

 • Kirsten Brosbøl overtager ansvar for efterforskning af skifergas
  29.09.14 Bæredygtighed

  Miljøministeren kommer Frederikshavns Kommune til undsætning. Spørgsmålet om efterforskning efter skifergas skal ikke længere løftes og afgøres af kommunen, men af Miljøministeriet.

 • Danskerne får ny natur for 875 mio. kroner
  22.09.14 Politik

  Regeringen, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond er nu enige om, hvordan aftalen om Den Danske Naturfond føres ud i livet. Fonden bliver politisk uafhængig og selvejende med egen ny lov, der sendes i høring i dag.

 • Brosbøl: Kystkommmuner skal tænke stort
  18.09.14 Infrastruktur

  Miljøminister Kirsten Brosbøl inviterer nu alle kystkommuner i Danmark til at indsende visionære og ambitiøse projektansøgninger, der kan være med til at tiltrække flere turister.

 • Miljøminister skærper kontrol med luftforurening fra skibe
  10.09.14 Bæredygtighed

  Regeringen bruger nu syv mio. kroner til at skærpe kontrollen med skibes udledning af svovlpartikler. Kontrollen skal sikre fair konkurrence for rederierne og renere luft til danskerne.

 • Kinas vandmilliarder skal skabe danske jobs
  09.09.14 Politik

  Kina vil investere én mia. kroner i vandteknologi dagligt. Det skal kunne mærkes i ordrebogen hos danske virksomheder. Miljøminister Kirsten Brosbøl vil udbrede danske løsninger og møder i denne uge Kinas minister for vandressourcer for at aftale samarbejde om nye, konkrete projekter.

 • Glem myterne - sortér dit affald
  08.09.14 Bæredygtighed

  To ud af tre danskere frygter, at affaldet bliver blandet sammen, når skraldebilen henter det. Miljøminister Kirsten Brosbøl vil aflive myterne om affaldssortering.

 • Danmarkspremiere: Kaffekapsler får returbillet
  02.09.14 Bæredygtighed

  I dag starter den første ordning i Danmark, hvor en virksomhed modtager og genanvender sine egne brugte produkter med dokumenteret gevinst for miljøet. Det kan blive til mange flere, mener miljøminister Kirsten Brosbøl.

 • Første nationalpark på Sjælland er ét skridt nærmere
  22.08.14 Politik

  Miljøminister Kirsten Brosbøl er sammen med forligskredsen bag nationalparkloven enige om at sende forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land i høring.

 • Vadehavet rykker op i verdens natur-superliga
  04.07.14 Bæredygtighed

  UNESCO har udpeget den danske del af Vadehavet som en del af verdensarven. Det eftertragtede kvalitetsstempel kan gøre Vadehavet til en grøn turistmagnet for hele verden.

 • Danmark holder skarpt øje med nanoprodukter
  17.06.14 Infrastruktur

  Vi skal vide, hvor mange af vores forbrugerprodukter, der indeholder nanomaterialer. Derfor er miljøministeren klar med et register over nanoprodukter.

 • Luften over Danmark bliver mere ren
  11.06.14 Bæredygtighed

  Miljøminister Kirsten Brosbøl lancerer i dag en luftpakke, der med 149 mio. kroner giver danskerne mere ren luft. Brændeovne og busser skal forurene mindre.

 • Butikker bør sælge mad i mindre pakker
  10.06.14 Bæredygtighed

  Der bor flere enlige og ældre i lejligheder, og det er medvirkende til, at madspildet fra lejligheder er 40 procent større per person end fra parcelhuse, viser ny rapport. Miljøminister Kirsten Brosbøl opfordrer derfor detailhandlen til at sælge mad i mindre pakker.

 • Danmark og Singapore underskriver miljøaftale
  03.06.14 Politik

  Danmarks miljøminister Kirsten Brosbøl og Singapores miljøminister Dr. Vivian Balakrishnan er enige om at styrke samarbejdet. En ny aftale skal føre til flere projekter mellem virksomheder, universiteter og myndigheder om miljø og grøn teknologi.

 • Unge får hele Danmark i 3D
  25.04.14 Infrastruktur

  Skoleelever kan fremover gå på opdagelse i den danske natur fra computeren. Miljøministeriet har lagt hele Danmark ind i det populære computerspil Minecraft.

 • Miljøministeren vil frede Himmelbjerget og Dyrehaven
  27.03.14 Bæredygtighed

  Statens største naturattraktioner skal i højere grad sikres gennem fredninger. Derfor vil miljøminister Kirsten Brosbøl frede Himmelbjerget ved Ry og Dyrehaven i København.

 • Danmarks fjerde nationalpark rykker et skridt nærmere
  21.03.14 Bæredygtighed

  Miljøminister Kirsten Brosbøl har modtaget Roskilde, Lejre og Frederiksunds forslag til Nationalpark Skjoldungernes land.

 • Vandsektorloven får kritik i ny evaluering
  21.03.14 Bæredygtighed

  En gennemgang af vandsektorloven viser, at den er for tung og bureaukratisk. Samtidig kan der spares penge ved at stille ambitiøse krav, gøre lovgivningen mere fleksibel og sammenlægge vandselskaber.

 • 70 mio. kroner til renere vand og mere genanvendelse
  18.03.14 Bæredygtighed

  Miljøminister Kirsten Brosbøl er klar med 70 mio. kroner til ny grøn teknologi, der både gavner miljøet og den danske eksport.

 • Vismændene rammer uden for skiven
  26.02.14 Bæredygtighed

  Det Miljøøkonomiske Råd når igen i år frem til, at klima- og energipolitikken er for dyr for det danske samfund. Men rådet undervurderer klimaudfordringen og udelader de mange positive effekter ved en ambitiøs klima- og energipolitik, mener klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

 • Nye regler kan sænke sagsbehandlingstid med over 90 %
  16.12.13 Bæredygtighed

  Biogasanlæg og foderstofvirksomheder kan se frem til langt mindre arbejde med miljøgodkendelser. To nye branchebekendtgørelser skal være med til at sænke sagsbehandlingstiden til en måned.

 • Auken rydder op i lovgivningen
  10.12.13 Bæredygtighed

  Med et historisk reformarbejde sætter Ida Auken kurs mod en moderne, enkel og gennemskuelig natur- og miljølovgivning.

 • Auken åbner affaldsmarkedet
  18.11.13 Bæredygtighed

  Det skal være muligt for private virksomheder at tage affald fra deres produkter tilbage. Miljøminister Ida Auken foreslår regler, der kan føre til mere genanvendelse, miljørigtige produkter og et større privat affaldsmarked. Nespresso er klar til at indsamle brugte kaffekapsler.

 • Børn skal lære mere af naturen
  11.09.13 Politik

  Når børn piller ved en bille, samler blade eller går på line på en væltet træstamme, styrker det deres fysik, skærper deres nysgerrighed og øger deres indlæring ifølge flere internationale undersøgelser. Det er helt i tråd med miljøminister Ida Aukens og undervisningsminister Christine Antorinis ønsker om, at naturen skal ind i skolen, og børnene skal ud i naturen.

 • Fremtidens renseanlæg er fundet
  10.09.13 Bæredygtighed

  Miljøminister Ida Auken og Vandsektorens Teknologiudviklingsfond giver 15 mio. kroner til at etablere nyt spildevandsanlæg i særklasse.

 • Ny fingerplan gør hovedstadsområdet grønnere
  30.08.13 Infrastruktur

  Hovedstadsområdet skal være grønnere, klimasikringen skal være bedre og der skal være flere cykler og mere offentlig transport. Det tager miljøminister Ida Auken højde for i Fingerplan 2013, der nu er klar.

 • København får en af verdens største storby-parker
  29.08.13 Bæredygtighed

  Miljøministeriet, By & Havn samt København, Tårnby og Dragør kommuner indgår aftale om udvikling af Naturpark Amager, der samler naturen på Amager.

 • Regeringen gør alvor af den grønne omstilling
  26.08.13 Bæredygtighed

  Med en pulje på 800 millioner kroner i nye midler til miljø-, klima- og naturindsatsen, lægger regeringen op til en grøn Finanslov 2014.

 • Sommertur skal skabe bedre miljøpolitik
  13.08.13 Bæredygtighed

  Miljøministeren har inviteret en lang række organisationer med om bord på bussen på en inspirationstur til Sjælland, Lolland-Falster, Langeland og Fyn fra den 12. til den 14. august.

 • Storm af projekter fra grønne ildsjæle
  13.08.13 Bæredygtighed

  Det vælter ind med ansøgninger til puljen for grønne ildsjæle. Allerede nu er der for mange kvalificerede ansøgere til puljens 16 millioner. Derfor udvider regeringen og Enhedslisten puljen med fire millioner ekstra.

 • Succesen med gratis klimatjek fortsætter
  30.05.13 Bæredygtighed

  Miljøministeriets klimatjek af danskernes boliger er så stor en succes, at ordningen fortsætter, selvom den var planlagt til at stoppe ved udgangen af juni. Det samme gør sig gældende for rabatten på forsikringspræmien.

 • Grøn vækst og 2.200 arbejdspladser til Vestjylland
  21.05.13

  I Vestjylland lover fremtidsudsigterne både vækst, nye job og grønt miljø, efter at Miljøstyrelsen har godkendt det banebrydende miljø- og energiprojekt Maabjerg Energy Concept (MEC) ved Holstebro. Projektet vil medføre milliardinvesteringer og kan ifølge MEC skabe godt 4.000 jobs under anlægsfasen og ca.

 • Danmarks nye vandtestcenter er valgt
  15.05.13

  Et spritnyt mobilt testanlæg og en samlet indgang til danske testfaciliteter skal fremover understøtte eksporten af dansk vandteknologi. Danmarks nationale testcenter for vandteknologi er fundet. Og det kommer ikke til at ligge bare ét sted. Det nye testcenter vil være et netværk af allerede eksisterende faciliteter suppleret med et nyt mobilt testanlæg.

 • Verdens største vandkonference skal til Danmark
  30.04.13

  Regeringen har besluttet at gå ind i kampen om at få World Water Forum til Danmark i 2018. Modkandidaterne hedder Brasilien og Rusland. Står det til regeringen skal 15.000-20.000 politikere, virksomheder, forskere, og organisationer mødes i København i 2018 for at diskutere, hvordan vi bedst sikrer de livsvigtige ressourcer, vand, energi og fødevarer.

 • Ida Auken: Mere vild natur i byerne
  17.04.13 Bæredygtighed

  Idékatalog skal inspirere kommuner, boligforeninger og virksomheder til at slippe mere natur ind i byen, så byerne både bliver grønnere, men også bliver bedre til at opsuge regnvand.

 • Danmark på forkant med ftalater
  09.04.13

  Med en ny ftalat-strategi fastholder Danmark fokus på at beskytte miljø og borgere mod ftalater, der blandt andet kan virke hormonforstyrrende og nedsætte forplantningsevnen

 • Ny hjælp til mindre virksomheder, der vil tjene penge på at være grønne
  03.04.13

  Miljøministeren og erhvervs- og vækstministeren lancerer et nyt hjælpeværktøj, der kan skabe grønne forretningsmuligheder hos små virksomheder i hele landet.

 • Nu bliver der sat gang i udfasningen af problematiske kemiske stoffer
  21.03.13

  Miljøminister Ida Auken vil i dag forpligte Danmark til at yde et væsentligt bidrag til udfasningen af en række særligt problematiske stoffer i EU. Samtidig opfordrer ministeren de andre EU-lande til også at bidrage.

 • Vejen til klimatilpasning er banet
  07.03.13

  Inden udgangen af 2013 skal samtlige af landets 98 kommuner have lavet en plan for, hvordan de vil håndtere voldsomme regnskyl og et deraf øget pres på kloakkerne. Og med udgivelsen af en ny vejledning om klimatilpasningsindsatsen i kommunerne ligger der nu en lang række tiltag klar.

 • Bred aftale om rent vand til alle
  11.02.13

  Regeringen har i dag indgået en aftale med Venstre, Konservative og Enhedslisten om en ny sprøjtemiddelstrategi til en kvart milliard kroner. Den skal beskytte danskerne og naturen mod unødig gift.

 • Data er løs i hundeskovene
  29.01.13

  Landets hundeejere nyder som de første godt af, at Miljøministeriet nu stiller sine data frit til rådighed for borgere og virksomheder.

 • Klimatilpasning skal også skabe nyt liv i byerne
  28.01.13

  Ida Auken har gennemført en lov, der gør kedelig klimatilpasning til sjovt byliv. To fonde samarbejder om at uddele 12 millioner kroner til at kombinere klima og nyt liv i byerne. De kommende milliarder til klimatilpasning behøver ikke at havne i lange kloakrør under jorden. De kan også bruges til klimatilpasning, der samtidig gør danske byer sjovere at bo i.

 • Auken: Nye regler øger vækstmulighederne for danske producenter af grøn teknologi
  21.01.13

  En styrket dansk miljøindsats i forhold til de største og mest miljøtunge virksomheder. Det er resultatet af nye fælles europæiske regler, som netop er trådt i kraft. Reglerne øger mulighederne for eksport af dansk miljøteknologi markant. 

 • 390 millioner til restaurering af danske vandløb
  21.01.13

  Miljøministeren åbner for en tilskudsordning, der blandt andet skal genåbne 200 km rørlagte vandløb og fjerne 1500 spærringer. Det er den største plan for naturgenopretning af vandløb nogensinde, som også kan blive en gevinst for turismen.

 • Sådan bliver byliv mere værd
  18.01.13

  Hvis man vil have høje boligpriser i et byområde, skal man bygge masser af forskellige forretninger – men helst ikke for mange barer og cafeer. Et attraktivt forretningsliv kan øge boligers værdi med op til 30 pct. Og hvis man vil gøre boligerne endnu dyrere, planter man bare en lille park tæt på, så stiger priserne yderligere 10 pct..

 • Vandplanernes status er afklaret
  17.01.13

  Miljøministeren og Fødevareministeren har nu afklaret, hvordan man skal håndtere nogle afledte effekter af, at vandplanerne er blevet kendt ugyldige. Landmænd skal først dyrke miljøafgrøder på 140.000 ha i dyrkningssæsonen 2014/15. Men randzonerne skal overholdes, og vådområdeprojekter og vandløbsrestaureringer kan fortsætte.

 • Naturen har stadig problemer, men er i svag bedring
  20.12.12

  NOVANA-rapporten om naturens tilstand viser, at kvælstof og fosfor stadig findes i for store mængder i grundvandet, vandmiljøet og naturen.

 • Ida Auken: Klimasikring er billigere end oversvømmelser
  14.12.12

  Regeringen er nu klar med en plan for klimasikring af Danmark. Den skal sætte rammerne, så borgerne undgår vand i kældrene, virksomheder ikke får ødelagt deres varelagre og butikker, og kommunerne ved hvilke initiativer staten kommer med.

 • Regnvand ud af kloakkerne - kloakvand ud af kældrene
  13.12.12

  Nyt lovforslag giver spildevandsforsyninger mulighed for at finansiere skybrudssikrede veje og udvidelser af vandløb. Det vil få efterspørgslen på grønne løsninger i anlægssektoren til at stige og skabe flere jobs.

 • Golfklubber bruger ulovlige sprøjtemidler
  10.12.12

  Hver femte golfklub i ny kontrol bruger ulovlige sprøjtemidler. Miljøminister Ida Auken stiller nye krav til klubberne. Nu skal greenkeeperne efteruddannes og i grove tilfælde kunne fratages sprøjtecertifikatet.

 • Få gratis klimatjek af din bolig
  23.11.12

  Miljøministeren indgår aftale med fagfolk om gratis klimatilpasningstjek, der kan spare boligejere både bekymringer og penge. Selvom de fleste har set billeder fra København, Aarhus, Aalborg, Svendborg og mange andre steder, hvor veje og gader er forvandlet til kanaler, har de færreste gjort noget for at klimasikre boligen.

 • Ny aftale om planloven
  15.11.12

  Regeringen, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten har indgået en aftale om ændringer af planloven.

 • Tilskud til boringsnære beskyttelseszoner revet væk
  13.11.12

  På knapt 14 dage søgte kommunerne om samtlige 16,3 millioner kroner i en tilskudsordning til boringsnære beskyttelseszoner. Det lover godt for sikringen af drikkevandet.

 • Regeringen investerer milliarder i grønne job
  12.11.12

  Regeringen og Enhedslisten har indgået en finanslovsaftale for 2013, der er godt nyt for alle virksomheder, som satser på at udvikle grønne løsninger. En massiv grøn satsning på 1,7 milliarder kroner skal skabe arbejdspladser ved at løse nogle af de miljøudfordringer, som vi og hele verden kæmper med.

 • Regeringen investerer milliarder i grønne job
  12.11.12

  Regeringen og Enhedslisten har indgået en finanslovsaftale for 2013, der er godt nyt for alle virksomheder, som satser på at udvikle grønne løsninger. En massiv grøn satsning på 1,7 milliarder kroner skal skabe arbejdspladser ved at løse nogle af de miljøudfordringer, som vi og hele verden kæmper med.

 • Nu bliver det billigere at plante offentlig skov
  08.11.12

  Miljøminister Ida Auken gør det nu billigere for kommunerne og staten at etablere nye skove. Det vil gavne naturen og grundvandet og kan forebygge oversvømmelser. Miljøministeren vil have mere fart på etablering af nye skove. En ny tilskudsordning vil halvere kommuners og andre offentlige myndigheders udgifter til at plante skov.

 • Dansk landbrug bruger for mange og for giftige sprøjtemidler
  08.11.12

  På fem år er sprøjtemidlernes belastning steget med mere end en tredjedel. Det viser Miljøministeriets årlige bekæmpelsesmiddelstatistik, der for første gang opgør, hvor meget de solgte sprøjtemidler belaster vores sundhed og miljø.

 • Miljøminister gør livet lettere for landmænd
  07.11.12

  Miljøminister Ida Auken letter nu den tunge sagsbehandling på husdyrområdet. Landmænd får nemmere ved at pleje naturarealer, afprøve nye miljøteknikker og omlægge til økologisk svineproduktion.

 • Auken: Danmark skal gå forrest i kampen mod oversvømmelser
  06.11.12

  Miljøminister Ida Auken samlede centrale aktører i Det Nationale Dialogforum for Klimatilpasning. En demonstrationsbydel spækket med klimatiltag, tættere samarbejde mellem erhvervsliv og myndigheder og en national kampagne for klimatilpasning.

 • Mindre papirarbejde til små vandværker
  26.10.12

  Mindre vandforsyninger skal have mere tid til at sikre rent vand og lettes derfor administrative opgaver. Størstedelen af de private og en halv snes kommunalt ejede vandforsyninger kan fremover koncentrere sig mere om det, de er bedst til - at få rent vand ud til forbrugernes haner.

 • Markant flere virksomheder søger støtte til grøn teknologi
  25.10.12

  Virksomheder og vidensinstitutioner har vist massiv interesse for Miljøministeriets pulje til grøn teknologi.

 • Auken: Spænd indkøbsmusklen og få grøn omstilling for pengene
  24.10.12

  Vi skal blive bedre til at omlægge vores indkøb, så de bliver mere bæredygtige. Både i det offentlige og i det private. Det driver ikke kun den grønne omstilling, men luner også på bundlinjen. Det mener miljøminister Ida Auken, der i dag var hovedtaler på den årlige konference i "Forum for Bæredygtige Indkøb".

 • Fem nye vandveje til de næste vandplaner
  23.10.12

  Miljøminister Ida Auken præsenterede i dag fem nye vandveje som opfølgning på Vandtopmødet på Lykkesholm.

 • Frie data gavner miljø og vækst
  12.10.12

  Miljøministeriets kort og højdemodel bliver nu gratis for alle. Virksomheder får nye muligheder for at udvikle apps og GPS-løsninger til gavn for vækst og miljø. Fra den 1. januar 2013 bliver landkort, matrikelkort og Danmarks højdemodel fra Miljøministeriet gjort frie for både virksomheder, borgere og den offentlige sektor.

 • Nye kort skal forhindre kloakvand i gaderne
  12.10.12

  Problemer med afledning af spildevand under skybrud bliver kortlagt, så oversvømmelser nemmere undgås.

 • Auken: Testcenter forpligter til fremskridt
  09.10.12

  Med forventninger om fremskridt og danske arbejdspladser åbnede miljøminister Ida Auken i dag det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild. Efter et omfattende arbejde med anlæg af centeret i Thy, forventer miljøministeren, at både DTU og de private vindmølleproducenter vil få det maksimale ud af det unikke testcenter.

 • Planlovsændring skal give vækst og liv i landdistrikter og beskytte vores kyster
  04.10.12

  Miljøminister Ida Auken og by, bolig og landdistriktsminister Carsten Hansen fremlægger nu en plan, der vil skabe bedre muligheder for vækst og udvikling i landdistrikterne, og som samtidig beskytter vores landskaber og kyster mod tilfældigt byggeri.

 • Dansk teknologi opnår internationalt anerkendt miljøbevis
  02.10.12

  For første gang nogensinde gives et bevis på miljøeffektivitet og driftsstabilitet. Beviset går til en dansk virksomhed og overrækkes af miljøminister Ida Auken. Det vil skabe muligheder for dansk eksport af miljøteknologi.

 • Mindre risiko for forurenet drikkevand
  20.09.12

  Alle danske vandværker skal have systematiske arbejdsrutiner. Målet er at undgå drikkevandsforureninger. I de senere år har Danmark oplevet en række store drikkevandsforureninger i blandt andet Tune og Køge, hvor forbrugere er blevet syge eller har måttet koge vandet i månedsvis.

 • Regeringen opretter nationalt testcenter for vandteknologi
  27.08.12

  Miljøminister Ida Auken vil oprette testcenter, der skal hjælpe grønne teknologivirksomheder med at få afprøvet deres produkter. Det skal bidrage til at åbne for et nyt dansk eksporteventyr og skabe arbejdspladser i Danmark.

 • Lovforslag skal få gang i grønne jobs
  26.06.12

  Ida Auken er nu klar med et lovforslag, der skal gøre det nemmere for kommunerne at lave investeringer på klimatilpasnings-området. Dermed kommer de 2,5 milliarder, regeringen og KL har afsat til klimatilpasning, hurtigt i arbejde.

 • Tæt på enighed om grøn økonomi
  20.06.12 Bæredygtighed

  I Rio er verden ved at blive enig om vigtigheden af omstilling til en global grøn økonomi. Og mange af EU's og Danmarks mål er kommet med i den aftale, der er lagt frem i dag efter mange dage og afteners intense forhandlinger.

 • Verden skal lære at købe grønt
  20.06.12

  Allerede i dag begynder miljøminister Ida Auken at føre den kommende Rio-aftale ud i livet med en række initiativer, som skal fremme offentlige bæredygtige indkøb blandt verdens lande. I disse minutter kl. 18 dansk tid afholdes et pressemøde i Rio, hvor Ida Auken med til at lancere et initiativ for at sikre bæredygtige offentlige indkøb globalt.

 • 92,5 millioner til Hammershus
  14.06.12

  Et af Danmarks mest besøgte historiske bygningsværker bliver nu restaureret og får nyt besøgscenter takket være stor fondsgave. Naturstyrelsen har af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal modtaget tilsagn om støtte på 92,5 millioner kroner til et samlet projekt, der både skal bevare og udbygge formidlingen af Hammershus.

 • Millioner af kroner skyller ud i kloakken
  14.06.12

  Kommunale institutioner mister hvert år omkring 115 millioner kroner, når tusinder af kubikmeter vand fosser de forkerte steder hen. Det enorme ressourcespild koster samfundet dyrt, men bliver der taget fat på problemet, kan det vendes til et eksporteventyr. Det er en af konklusionerne i en ny undersøgelse, som brancheorganisationen DANVA har lavet for Miljøministeriet.

 • Dansk EU formandskab baner vej for en grøn omstilling af Europa
  11.06.12

  EU's miljøministre er i dag blevet enige om rammerne for det 7. miljøhandlingsprogram og har dermed sat en ambitiøs kurs for miljøpolitikken i Europa for 2020 og frem.

 • Klimatilpasningsmilliarder skaber op imod 3.000 nye job
  10.06.12

  Regeringen og KL er blevet enige om en massiv investering på 2,5 milliarder kroner i kloaker, veje og bassiner for at gøre Danmark klar til fremtidens klima med monsterregn og skybrud. Investeringerne i klimatilpasning vil føre til op til 3.000 nye job.

 • Ny strategi skal give bedre havmiljø i Danmark
  08.06.12

  Miljøminister Ida Auken er klar med Danmarks første samlede plan for, hvordan de danske havområder opnår en god miljøtilstand.   Danmark skal have et bedre havmiljø i 2020. Det er målet, regeringen sigter efter, med en helt ny havstrategi for de danske farvande.

 • 125 plejeplaner skal hjælpe den danske natur
  08.06.12

  Miljøminister Ida Auken godkendte i december 2011 de danske Natura 2000-planer. Nu følger plejeplaner for Miljøministeriets arealer, der skal være med til at standse naturens tilbagegang. Heder skal sættes i brand, så nye, friske lyngplanter vokser frem. Klitheder skal ryddes for kvælende planter, og der skal graves nye vandhuller, så frøer igen kan leve der. Det er en del af indholdet i de 125 plejeplaner, som miljøminister Ida Auken sender i høring i dag.

 • 125 plejeplaner skal hjælpe den danske natur
  08.06.12

  Miljøminister Ida Auken godkendte i december 2011 de danske Natura 2000-planer. Nu følger plejeplaner for Miljøministeriets arealer, der skal være med til at standse naturens tilbagegang. Heder skal sættes i brand, så nye, friske lyngplanter vokser frem. Klitheder skal ryddes for kvælende planter, og der skal graves nye vandhuller, så frøer igen kan leve der. Det er en del af indholdet i de 125 plejeplaner, som miljøminister Ida Auken sender i høring i dag.

 • "Operation Rent Grundvand": Ida Auken styrker beskyttelsen af grundvandet
  20.05.12

  Miljøminister Ida Auken udvider de områder, hvor kommunerne skal tage særlige skridt for at beskytte grundvandet mod landbrugets forurening med nitrat.

 • Ida Auken til borgerne: Kom med visioner for, hvordan Danmark skal se ud
  12.05.12

  Kom med gode ideer til, hvordan vi skal lave klimatilpasning, får mere grøn energi, eller hvordan byerne bliver mere bæredygtige. For første gang kan alle være med til at forme en landsplanredegørelse gennem digital kommunikation.

 • EU-Domstolen dropper sag mod Danmark
  27.04.12

  EU-Kommissionens sag mod Danmark for manglende offentliggørelse og rapportering af vandplaner er blevet opgivet. Det skyldes regeringens hurtige vedtagelse af vandplanerne i december 2011. Den Europæiske Unions Domstol, EU-Domstolen, har orienteret Udenrigsministeriet om, at domstolen har opgivet EU-Kommissionens sag mod Danmark.

 • Grøn Livø skal være naturens stillekupé
  02.04.12

  Miljøministeriets ø i Limfjorden skal være grøn og udelukkende køre på vedvarende energi. Initiativet vil betyde flere arbejdspladser på øen.

 • En ny chance til Nationalpark Kongernes Nordsjælland
  23.03.12 Bæredygtighed

  Forligskredsen bag Nationalparkloven er på et møde i dag blevet enige om at gå i tæt dialog med lodsejerne for at skabe større opbakning til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

 • Nationalpark Skjern Å opgives
  23.03.12

  Forligskredsen bag Nationalparkloven har på et møde i dag taget Nationalpark Skjern Å af bordet.

 • Nyt forum lægger strategi for dansk klimaindsats
  13.03.12

  Miljøminister Ida Auken har samlet nationens nøglespillere, når det gælder klimasikring af Danmark. Medlemmer af Nationalt Dialogforum for Klimatilpasning mødtes for første gang i går.

 • Ida Auken: Alle skal have råd til en kolonihave
  07.03.12

  Miljøministeren vil arbejde for, at både unge og gamle også i fremtiden kan få en kolonihave. Derfor skal et nyt udvalg se på prisudviklingen i byernes grønne oaser.

 • Naturen i Vadehavet skal skabe arbejdspladser
  16.02.12

  Internationalt projekt skal gøre Vadehavet til en bæredygtig turistattraktion og skabe grønne job. Danmark, Tyskland og Holland skal i fællesskab udvikle Vadehavet til et område for særlig bæredygtig turisme.

 • Klimatilpasning: Vandselskaber får klarere regler
  13.02.12

  Miljøminister Ida Auken vil gøre det lettere for vandselskaberne at realisere staten og kommunernes planer for klimatilpasning. Et nyt lovforslag skal give vandselskaberne mulighed for at finansiere gode ideer.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner