Opret event

Hvordan skaber vi en ny politisk kultur?

  • Hvad: Konference
  • Hvor: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
  • Startdato: 30.08.14 11:00
Tilmeld

Den politiske kultur er syg. Politikerne fremstilles i medierne som børnehavebørn og agerer til dels også som sådan. Debatter foregår via oneliners og mudderkastning. Det der var meningen med den politiske samtale - at vi er nysgerrige, går i dybden, lytter, overvejer og prøver tanker af - har trange kår. Det kan i længden blive ganske farligt for demokratiet! Det vil Cura gøre noget ved. Vi vil hive nogle af dem, der går og eksperimenterer med andre former for politisk samtale, frem i lyset og give dem ordet, så de kan inspirere. Vi tror på et nybrud inden for politisk kultur - vi er simpelt hen for mange, der er trætte af den, som vi har i dag. 

Medierne, politikerne, organisationerne men også alle os andre - medborgere - må tage ansvar for at vende skuden. Til Sommermødet har vi oplæg af bl.a. retoriker Nadja Pass, chefredaktør Nick Allentoft, partileder Uffe Elbæk, projektchef Øystein Leonardsen, politisk analytiker Jon Kiellberg og politisk konsulent Michael Hedelund. Og så skal vi allesammen på gulvet og praktisere... 

Det er gratis at deltage i mødet, men du skal melde dig til her på Billetto. Der er frokostbuffet, kaffe og kage til alle tilmeldte. Det er valgfrit om du vil købe aftenens festmenu, men vi vil rigtig gerne at du bliver og spiser middag efter programmet. Festmenuen koster 250 kroner, som du køber her på Billetto, når du tilmelder dig. Det er også muligt at støtte arrangementet med en donation (se under Billetter). Cura er en privat og ustøttet netværksbaseret tænketank. Se mere på www.cura.dk og www.personalisme.dk.

Vi glæder os til at være sammen med dig til en inspirerende dag i Vartovs smukke sal.

Med venlig hilsen Karen Lumholt, direktør for tænketanken Cura

PS: Du kan læse mere om Cura på www.cura.dk og på www.personalisme.dk

Herunder får du hele programmet

Program kl. 11-19 - hvert oplæg varer cirka 1 time - der vil være praktiske
øvelser som alle deltager i - frokosten er kl. 13-14.

Kl. 11.00 Grundtvigsk Forum ved Joachim Vædele byder velkommen med en sang

Fællesskab - Øystein Leonardsen fra Københavns Kommune fortæller, hvordan
Områdefornyelsen i Sundholmkvarteret på Amager har engageret ressourcestærke og
mindre ressourcestærke mennesker på tværs i tætte, forpligtende fællesskaber.

Offentlighed - Nadja Pass fra borgerlyst.dk og samtalesaloner.dk præsenterer
Borgerlyst’s og Samtalesaloner’s metoder til at skabe engageret offentlighed i feltet
mellem det personlige og det politiske. Nadja har Andreas Lloyd med og fortæller også
lidt om Fucking Flink og tagdel.dk, som er beslægtede initiativer på nettet.

Kommunalt - Jon Kielberg, debatredaktør fra Ugebladet Kommunen, har analyseret,
hvordan kommunalpolitikere kan medvirke til at genoprette tilliden mellem borgere og
politikere.

Presse - Nick Allentoft, direktør for Mediehuset DenOffentlige.dk viser, hvordan pressen
kan spille en konstruktiv rolle i genopbygningen af tilliden mellem demokratiets forskellige
aktører og borgerne selv. Karen Lumholt fra Cura supplerer med at fortælle om
journalistnetværket Danmarks bedste Nyheder - forum for konstruktiv journalistik.

Nyt parti - Uffe Elbæk (MF) fra alternativet.dk illustrerer, hvordan Alternativet arbejder
med bottom up-processer og politiske laboratorier, for at få nye politisk interesserede i
tale og indhente deres bidrag - politisk crowdsourcing eller hvad? (Af hensyn til Uffe Elbæks deltagelse i Copenhagen Pride, har han bedt om at blive rykket helt frem i starten af programmet)

Foreninger - Michael Hedelund, politisk konsulent hos Socialdemokraterne, tidligere
chefkonsulent i Dansk Ungdoms Fællesråd, forklarer, hvordan det traditionelle foreningsliv
er en vigtig faktor i den demokratiske dannelse, også i den digitale tidsalder.

Kl. 19.00 FESTMENU - og derefter hygge i de tilstødende lokaler