Opret event

Debatmøde 8. oktober 2015: Styring - Eksekvering eller facilitering?

  • Hvad: Gå-hjem-møde
  • Hvor: Copenhagen Business School: Kilen lokale: Ks43
  • Startdato: 08.10.15 15:00
Tilmeld
Nye roller og opgaver for centraladministrationen og de kommunale forvaltninger. Kan eksekvering og facilitering spille sammen og hvordan? Regering og folketing har et stærkt ønske om bedre effekt af de reformer som vedtages. Dette har ført til stigende fokus på implementering og eksekvering. Medvirkende: Klaus Majgaard (CBS), Andy Andersen (FTF) og Poul Taankvist (Moderniseringsstyrelsen)
Medejerskab hos de ledere og medarbejdere, der skal føre reformer ud i livet, er imidlertid en forudsætning for succes. Hvilket videre har ført til øget fokus på kapacitetsopbygning og facilitering af de udførende niveauer. 
 
Der er et bredt ønske om at kunne begge dele. Denne dobbelte udfordring er da også en del af baggrunden for Finansministeriets publikation Fælles velfærd - pejlemærker for fremtidens offentlige sektor. Samtidig med at det ligeledes danner baggrund for forslaget om en Ny styringsmodel i den offentlig sektor, som FTF og LO fremlagde inden valgkampen.
 
Hvordan kan styringen udformes så den på samme tid sikrer de politiske forbedringsmål og fastholder medarbejdernes motivation og medvirken?
 
Kan eksekvering og facilitering spille sammen og hvordan?
 
For at kaste lys over disse spørgsmål har FORUM indbudt en række oplægsholdere som har stor viden på området.
  • Ledelsesforskeren på CBS Klaus Majgaard 
  • FTFs udviklingschef Andy Andresen  
  • Direktør i Moderniseringsstyrelsen Poul Taankvist
 
Efterfølgende drøfter deltagerne disse bidrag i lyset af egne erfaringer og til slut vil der blive samlet fælles op på eftermiddagen.
 
Efter arrangementer, der varer til kl. 18.00, vil der blive serveret et let traktement 
 
Det koster 450 kr. at deltage i arrangementet. Arrangementet er gratis for medlemmer af FORUM. 
 
Bliv medlem af FORUM for 900 kr. pr. år og få gratis adgang til årets fire debatmøder.