Opret event

Det sociale årsmøde 2017

  • Hvad: Konference
  • Hvor: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
  • Startdato: 25.04.17 09:00
Tilmeld
Alarmerende mange unge kæmper med sociale udfordringer i overgangen fra ungdom til voksenliv. Et stigende antal taber kampen og havner på kanten af samfundet – uden uddannelse eller job, på offentlig forsørgelse. Det handler langt fra kun om unge fra socialt belastede hjem. Middelklassens børn fylder mere og mere i de social statistikker. Hvorfor går det galt, og hvad kan vi gøre?
 
På Det sociale årsmøde 2017 sætter vi fokus på de unge, deres udfordringer i livet – og naturligvis løsninger, der virker. Som det er nu, så stiger antallet selvskadende unge, antallet unge med spiseforstyrrelser, angst og andre psykiatriske diagnoser, unge med alvorlig stress, unge som oplever nederlag i skolen og som søger tilflugt og selvmedicinering blandt rusmidler. Det er en udvikling, som koster både den enkelte og samfundet som helhed.
 
På Det sociale årsmøde 2017 bidrager fageksperter sammen med livseksperter med et indblik i udfordringens karakter og med bud på virkningsfulde løsninger. Som deltager får du ny forskning og eksempler på best practice i hverdagen, du møder livseksperter, der har levet udfordringerne, og som fortæller, hvad der virkede, du møder fageksperter og oplægsholdere, og du møder kolleger og deltagere, du kan udveksle viden, ideer og synspunkter med. Alt sammen sat i system, så du forlader dagen inspireret, motiveret – ligesom du selvfølgelig får supplerende materiale med dig, så du bagefter kan fordybe dig i de ting, der har særlig interesse for dig.
 
Konferencier på dagen er Mikael Lindholm og Lisbeth Zornig Andersen. Det bliver som altid en dag, hvor der bliver rigeligt til både hoved og hjerte. Så husk at spænde hjelmen – og sørg endelig for at melde dig til, der er et begrænset antal pladser.
 
Hvis du har spørgsmål til konferencen, kontakt Mikael Lindholm, partner, Huset Zornig, 20409526.
 
Program
8:30 Kaffe og morgenbrød 
 
9:00  Velkomst og introduktion
Introduktion til dagen. Mellem 10 og 20 procent af de unge gennemfører ikke en ungdomsuddannelse. De er i højrisiko for at lande på varig offentlig forsørgelse. Hvem er de, hvad er problemet og hvad gør vi ved det?  V. Lisbeth Zornig Andersen og Mikael Lindholm, Huset Zornig
 
 
9:10 Den socialpolitiske recept
Hvordan kan vi sikre flere unge et selvforsøgende liv i trivsel og beskæftigelse? Hvad blokerer indsatsen – og hvordan kan vi fjerne barriererne? Her er et bud fra den ultimative insider – en tidligere topembedsmands bekendelser.   V. Knud Aarup, formand for Socialpolitisk Forening, tidl. direktør i Socialstyrelsen
 
 
9:30 Hvilke sociale indsatser virker egentlig?
Socialministeriet har udarbejdet en ’Socialpolitisk redegørelse’, der viser, hvilke indsatser, der virker – men også, hvor hullerne er i vores viden om sociale indsatser. Her får du et overblik over de evidensbaserede indsatser. V. Martin Ulrik Jensen, afdelingschef, Socialministeriets afdeling for Analyse og datastrategi
 
 
9:55 Unges udsathed i forandring
Der tegner sig et stadig mere broget billede af, hvilke unge, der i disse år ender i udsathed, og hvilke strategier de unge gør brug af for at klare sig. Nogle viser ikke de klassiske tegn på mistrivsel, er velklædte og kommer fra middelklassen, andre oplever at være dømt ude allerede meget tidligt. Hvordan skal vi forstå disse forandringer? Hvordan spotter vi udsathed, når den ikke ser ud som den ‘plejer’?  V. Noemi Katznelson, professor og centerleder på Center For Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
 
 
10:20 Bag den pæne facade
Lotus Turell fortæller om at vokse op i en højkulturel middelklassefamilie og alligevel kæmpe med svære startproblemer i livet.
 
10:35 Pause
 
10:55 Mønsterbrydning og mentoring
Hvad skal der til for at hjælpe socialt udsatte unge til mønsterbrud? Hvor er udfordringerne? Hvad er nøglen for at lykkes?
Lisbeth Zornig Andersen fortæller med afsæt i en analyse af mønsterbrydning om nøgleelementer i et ”mønsterbryderprogram”.
Rolf Hermansen, pædagog, fortæller om at være eks-rocker og mentor for unge på kanten. Hvornår lykkedes det at flytte de unge?
 
11:25 Kærlighedens og relationers betydning i socialt arbejde
På det psykiatriske bosted Sommerfuglen har man i 12 år arbejdet med en værdibaseret pædagogik, hvor man taler om “kærlighed som livsholdning”. Det kan virke provokerende at bruge et begreb som “kærlighed” i socialt arbejde, og leder Simon Helcky fortæller om hvorfor de vælger at bruge dette begreb, og hvordan de implementerer det i hverdagen. V. Simon Helcky, leder af det psykiatriske bosted Sommerfuglen.
 
11:50 Refleksion
Deltagerne bliver opfordret til en kort diskussion ved bordene om de vigtigste pointer.
 
12:00 Frokost
 
13:00 Mini-koncert med Sophia Ziegler Nohr
Sophia, kendt fra DRs X-faktor, synger om en ungdom på kanten af livet. Lisbeth Zornig Andersen interviewer Sophia, som er uddannet socialrådgiver og kandidat i socialt arbejde med fokus på, hvordan man skaber robuste ungdomsmiljøet set fra de unges perspektiv.
 
13:20 Unge med dobbeltdiagnoser
Hvordan hjælper vi unge med såkaldte dobbeltdiagnoser – som både har et rusmiddelmisbrug og en psykisk lidelse, hvor det ene spænder ben for det andet? Henrik Rindom leverer her et bud – som han siger: ”Vi laver ikke om på mennesker med medicin. Vi laver om på mennesker ved at være menneskelige.” Henrik Rindom, speciallæge i psykiatri, overlæge i  Stofrådgivningen.
 
13:45 Fra stofpsykose til socialarbejder
Charlie Larsen blev som ung indlagt i ungdomspsykiatrien med en stofpsykose. Indlæggelsen blev et vendepunkt i hans liv og betyder, at han i dag har en helt særlig kompetence, når han arbejder med unge på kanten af et misbrug. I samtale med Lisbeth Zornig Andersen.
 
14:00 Vejen ud af selvskade og spiseforstyrrelser
Flere og flere unge – især piger – skader sig selv. I en ny håndbog om spiseforstyrrelser og selvskade leverer en række fag- og livseksperter en række anbefalinger til, hvordan spiseforstyrrelser og selvskader skal opfattes – og kan afhjælpes.  Karen Gjesing, forfatter og socialpædagog, deler hovedpointerne
 
14:20 Livet som spiseforstyrret
Michella Ermark fortæller i samtale med Lisbeth Zornig Andersen om sin kamp med en mangeårig spiseforstyrrelse, der har været tæt på at tage livet af hende – om hjælp fra kommunen og sundhedsvæsenet, der virker, de mange tilbagefald, og drømme om fremtiden.
 
14:40 Refleksion
Deltagerne bliver opfordret til en kort diskussion ved bordene om de vigtigste pointer.
 
14:50 Pause
Med musik af Sophia Ziegler Nohr
 
15:10 Metakognitiv terapi – en kur mod angst?
Metakognitiv terapi er en ny psykologisk behandlingsmetode, som hjælper med at håndtere bekymringer, angst, fiksering på trussel og negative følelser, der blokerer for læring og udvikling. Hvor langt kan vi nå med metoden – er der grænser?  V. Pia Callesen, psykolog med PhD i forskning i effekten af metakognitiv terapi, klinikchef og indehaver af Cektos
 
15:40 Den svære kamp med OCD
Mette Guldager fortæller om sin kamp mod OCD og tvangshandlinger i forbindelse med toiletbesøg. Mette har stiftet bekendtskab med metakognitiv terapi og fortæller i en samtale med Lisbeth Zornig Andersen om, hvordan det går med at bruge den teknik. 
 
16:00 Sendiagnosticerede voksne
Mennesker kan bøvle så meget med livet, at man begynder at undre sig over, om der er noget grundlæggende galt. Flere og flere opdager som voksen, at de har en diagnose. Hvordan forandrer det livet? Hvilke udfordringer forsvinder, og hvilke opstår?  V. Ilona Gondesen, cand. pæd. soc. fortæller om livet som sendiagnosticeret
 
16:30 Afrunding på dagen
Nye tanker og erkendelser med refleksions bidrag fra deltagerne.  V. Lisbeth Zornig Andersen 
 
16:45 Forfriskninger & netværk
Nyd forfriskninger, musik og vend dine tanker med deltagerne og oplægsholderne, før du tager hjem.