Opret event

Inklusion - en utopi?

  • Hvad: Konference
  • Hvor: DGI-Byen, Tietgensgade 65 1704 København V
  • Startdato: 10.09.13 08:30
Tilmeld

Den første konference ser overordnet på samfundets store udfordring: Hvad er status, og hvad byder fremtiden os? Og SFI sætter rammen for diskussionen: Hvor skal vi hen? Og hvilke områder kan vi gøre noget ved? 

Statsminister Helle Thorning-Schmidt vil åbne konferencen med sit syn på det stærke fællesskab. Formanden for Rådet for Social Udsatte Jann Sjursen vil perspektivere Fattigdomskommissionens resultater. Og en række af SFI’s stærkeste profiler vil kridte banen op med viden om den sociale arvs betydning i familien og institutioner, folkeskolen og uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet, de ekstremt marginaliserede og de etniske minoriteter og udsathed. Der vil være spændende debat med politikere og meningsdannere. 

PROGRAM FOR KICK OFF-KONFERENCE

8:30-9:30 Ankomst og morgenmad

9:30 Velfærdssamfundets paradoks, v/ Agi Csonka, adm. direktør, SFI

10:00 Et stærkt fællesskab v/ statsminister Helle Thorning-Schmidt

10:30 Fattigdom i Danmark v/ Jann Sjursen, formand for Rådet for Social Udsatte og medlem af Ekspertudvalget om Fattigdom

11:00 KAFFEPAUSE

11:15 Dilemmaer i dag – Viden fra SFI og debat med salen 

• Social arv: Udfordringer og mekanismer v/ Mads Jæger, professor 
Den sociale arv bidrager til ulighed i børns livschancer. Børn, hvis forældre er lavuddannede, langt fra arbejdsmarkedet og i dårligt helbred klarer sig markant dårligere end børn hvis forældre er bedre bemidlet. Men hvilke mekanismer skaber den sociale arv? Er det genetiske eller sociale faktorer, der gør, at børn statistisk set reproducerer deres forældres relative sociale og socioøkonomiske position, og i hvilket omfang kan politiske indsatser udligne den sociale arv? 

• Ekstrem marginalisering v/ Lars Benjaminsen, forsker
Hvorfor stiger antallet af hjemløse, når vi samtidig får bedre viden om, hvilke indsatser der virker? En række samfundsmæssige forhold påvirker de socialt udsatte gruppers livsituation. Hvad kan samfundet gøre for at skabe bedre vilkår for de mest udsatte borgere? 

• Social mobilitet i skole og uddannelse v/ Anders Holm, professor
Skolen skal være samfundets smeltedigel, hvor alle får tilbud om at lære til videre uddannelse og arbejdsmarked. Men leverer den danske folkeskole varen? Eller er den danske grundskole ringere til at sikre, at alle har samme muligheder efter grundskolen end andre landes skolesystemer? Mange udenlandske undersøgelser kan i dag give et fingerpeg om, hvordan undervisningen i grundskolen kan indrettes, så den både øger den sociale mobilitet og sikrer et højt fagligt niveau. 

• Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet v/ Lisbeth Pedersen, afdelingsleder
Andelen af danskere på overførselsindkomster har i mange år ligget på mellem 20 og 25 pct. En stor del af disse er på offentlig forsørgelse i lange perioder, og der er opfundet et væld af indsatser, der skal hjælpe folk tilbage i job. Men det er ikke for alvor lykkedes at reducere gruppen af marginaliserede. Hvorfor ikke? Skaber velfærdssamfundet marginaliseringsproblemerne, er de svageste blevet svigtet, eller er det bare ikke muligt at få flere i spil på arbejdsmarkedet? 

• Etniske minoriteter og udsathed v/ Anika Liversage, seniorforsker
Etniske minoriteter er statistisk overrepræsenterede blandt udsatte: Færre får uddannelse, flere er arbejdsløse, og en del bor i belastede boligområder. Der er også særligt udsatte: Afvist asylfamilier, hjemløse indvandrere har meget vanskelige levevilkår. Det samme gælder skilsmissebarnet med et alt for stort ansvar for en familiesammenført mor, der ikke taler dansk. Hvilke processer øger de etniske skel i samfundet? Og hvilke mindsker?

12:45-13:30 FROKOST

13:30 Inklusion i konkurrencestaten v/ Ove Kaj Pedersen, professor, CBS

14:15 Politisk debat

15:00 En kort kaffepause

15:15 Hvordan gjorde vi sidst? v/ Anne Knudsen, Weekendavisen
Vi lever i dag i et stændersamfund. De fattige og de rige kender kun hinanden fra tv. De arbejdsløses børn kender ingen, der går på arbejde - undtagen socialrådgivere og pædagoger. Så det er et stændersamfund igen. Men Danmark har før revolutioneret sådan et - fra 1788 til 1849. Hvordan gjorde vi? Og kan vi gøre det igen?

15:45 Afslutning v/ SFI’s direktør Agi Csonka